Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp

Các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. MỘT SỐ BLEND CỦA PVC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Blend NBR/PVC

Blend PMMA/PVC

Blend PVC/CPE hoặc PVC/SCR

Blend PVC/PE

Blend PVC/PC

Blend PVC/PU

Blend PVC/

Blend PVC/ABS

234.1 Blend NBR/PVC

1. NBR

Là sản phẩm của phản ứng trùng hợp có sự có mặt của h ệ xúc tác oxi

hóa khử là kali persunfat và trietanolamin244.1 Blend NBR/PVC

1. NBR

Chịu dầu, xăng , chịu lạnhTính chất cơ lý caoCó khả năng trộn hợp với polyme phân cựcTính kéo nén tốtCó thể làm việc ở nhiệt độ 1200 C trong khơng khí và 1500 C trong dầu

mỡ254.1 Blend NBR/PVC264.1 Blend NBR/PVC

Khả năng tương hợp:

 NBR chứa 25% trọng lượng acrlonitril ->khả năng tr ộn h ợp t ốt v ới PVC (khi

đó 2 chất này có Tg là cùng một giá trị).

 Tăng nồng độ của acrlonitril -> tăng kh ả năng t ương h ợp, tăng c ường đ ộ

phân tán, dẻo hóa và khả năng gia công.

-> Tương hợp tốt nhất : sử dụng NBR với hàm l ượng acrlonitril trung bình

khoảng 34% trọng lượng

 Khi chưa tương hợp có thể thêm một lượng nhỏ chất hóa d ẻo, ví d ụ nh ư

diethylhexyl phthalate (OOP).

 Tối ưu hóa bằng việc giảm trọng lượng phân tử PVC cho vi ệc tr ộn h ợp và gia

công dễ dàng hơn, nhưng làm giảm mô đun, đ ộ b ền va đ ập, đ ộ mài mòn và

kháng lại ozone. Sử dụng PVC làm blend : tr ọng l ượng phân t ử trung bình

của PVC thường được lấy là cỡ 60 mắt xích (K)

 50-90% trọng lượng NBR thì có thể gia cơng ch ế tạo được nhựa nhi ệt d ẻo.

 50-90% trọng lượng PVC tạo sản phẩm cứng cao

27%4.1 Blend NBR/PVCĐ ộ dãn dài c ủa NBR/PVC600Đ ộ c ứng c ủa NBR/PVC9050080

7040060

5030040

3020020

10

0204060801001200% PVC020406080100120% PVC

MPa0100Độ bền kéo c ủ a blend NBR/PVC3024.1

2523.425.3925.08

21.219.67202318.6

16.513.32 1415

10

5

0

020406080100% PVC120284.1 Blend NBR/PVC

Than đen N330

30pklAxit stearic 1 pklPVC 0-100 pklXúc tiến D 0.3pklNBR 100-0 pklThành phầnS 3 pklDOP 60% theopvcXúc tiến DM 0.6 pklCd-stearate 1.5%

(pvc)Zno 5pklBa-stearat

1.5% (pvc)294.1 Blend NBR/PVC

Quy trình chế tạo304.1 Blend NBR/PVC

ỨNG DỤNG

Dây điện và cách điện trong dây cáp, bao bì th ực ph ẩm.PVC cải thiện tính lão hóa nhiệt , chịu hóa ch ất , oxi hóa c ủa NBR

trong các ứng dụng như vỏ ống thức ăn, các miếng đ ệm, băng t ải, in

ấn bìa cuộn.Nó còn tăng độ bóng và cải thiện đùn sản ph ẩm, à th ể hi ện tính ch ất

chống cháy. Blend NBR/PVC thuận lợi xay, ép đùn, nén, đúc, s ử d ụng

thiết bị chế biến truyền thống cho cao su tự nhiên và tổng hợp…314.2 Blend PMMA/PVC32KHẢ NĂNG TƯƠNG HỢP

• Blend PVC với PMMA ( cả hai đều vơ định hình , va đ ập kém ): v ới

80% PMMA -->dễ gia công hơn , bền nhiệt , ứng d ụng t ốt vào các

sản phẩm chịu nhiệt độ cao.

• Blend 70-99% PVC với copolyme butadiene-styrenedivinylbenzen-butylacrylate-methylmethacrylate để tạo ra nh ựa

thông minh, độ bền và độ bền tốt .

• PVC được trộn hợp với 10-90% của một copolyme ghép thu

được bằng cách ghép methylmethacrylate và styrene vào m ột

acrylic đàn hồi-> tính cứng, chịu va đập và ch ịu th ời ti ết t ốt.

33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×