Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ khối quá trình tổng hợp

Sơ đồ khối quá trình tổng hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP DUNG DỊCH

• Nhiệt độ phản ứng trong khoảng 35-450oC.

• Phương pháp này tốn thời gian và dung môi khi cần nồng

độ tinh khiết cao do đó hiện nay ít được sử dụng.

• Phương pháp này hiện nay chỉ dung để đồng trùng hợp

các monomer khác với PVC.

• Dung mơi cho vào trước, vật chất lỏng cho vào sau, chất

khởi đầu là peroxyt benzoyl

• dung mơi có thể hòa tan hoặc khơng hòa tan polyme

• Có thể khắc phục quá nhiệt cục bộ

153.3. PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG

 Vinylclorua hòa tan trong nước kém nên nó có thể tham

gia phản ứng trùng hợp nhũ tương.

 Thành phần chính trong nhũ tương:

1. Monomer

2. Chất khởi đầu

3. Môi trường phân tán

4. Dung dịch muối đậm

5. Chất nhũ hóa

163.3. PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP NHŨ TƯƠNG

Kích thước hạt bé 0,01.10-6-1.10-6Độ đồng đều cao.Nhiệt độ phản ứng thấp.Được sử dụng nhiều.Sản phẩm bị nhiễm bẩn ở chất nhũ hóa nên tính chất

của polymer kém.173.4. PHƯƠNG PHÁP TRÙNG HỢP HUYỀN PHÙ

• Trùng hợp huyền phù (PVC-S)

Để trùng hợp huyền phù ta cho vật chất lỏng (dưới áp

suất) phân tán trong nước có keo ưa nước (gelatin và rượu

PVR) và chất kích động tan trong monomer.

Bằng cách chọn chất kích động hoặc hỗn hợp hợp chất

kích động có thể điều chỉnh được vận tốc trùng hợp và

trong nhiều trường hợp nâng cao được độ chịu nhiệt và

ánh sáng của polymer thu được.

Polyme thu được sạch hơn nhiều so với polymer nhũ

tương, có cấu trúc chặc chẽ, ít hút dầu, kích thước hạt và

hình dạng của bột khơ phụ thuộc vào q trình sấy.

18Thành phần nguyên liệu

Nguyênliệu

Vinylclorua100

150 – 200Chất ổn định huyền

phù

Chất khởi đầu

(peroxitbenzoic)0.04Ngồi ra có thể thêm chất ngắt mạch

phản ứng AD-3(diphenylol propan), chất

ổn định nhiệt AD-519DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUYỀN PHÙ20SO SÁNH KĨ THUẬT CỦA TỪNG PHƯƠNG

PHÁP

KhốiDung dịchNhũ tươngHuyền PhùKhả năng hòa Tan trong VC Tan trong VC Không tan

tan của chất

trong VC

khởi đầuTan trong VCPhụ giaKhôngDung môiNước, chất

tạo nhũ

tươngNước, tác

nhân phân

tánKhuấy trộnKhông cần

thiếtKhông cầnCần thiếtCần thiếtĐiều kiện

nhiệt độKhóCó thể đượcDễ dàngDễ dàngSự cơ lập PVC Thu VCCĨ thể được Dễ dàngDễ dàngKích cỡ hạt

(µm)<0,120-30060-3000.121Các yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình

trùng hợp

 Ảnh hưởng của oxi và tạp chất trong trùng

hợp gốc.

 Ảnh hưởng của nhiệt độ.

 Ảnh hưởng nồng độ và bản chất của chất

khởi đầu.

 Ảnh hưởng của nồng độ monomer.

 Ảnh hưởng của áp suất.224. MỘT SỐ BLEND CỦA PVC

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Blend NBR/PVC

Blend PMMA/PVC

Blend PVC/CPE hoặc PVC/SCR

Blend PVC/PE

Blend PVC/PC

Blend PVC/PU

Blend PVC/

Blend PVC/ABS

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ khối quá trình tổng hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×