Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công nghệ sinh học :

Công nghệ sinh học :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Một phương pháp đang được moi

người chú ý hiện nay là MBT :

0 MBT là một trong các phương pháp xử lí chất thảirắn trung gian, bao gồm các quá trình x ử lý cơ học

kết hợp với sinh học.

0

Cơng nghệ MBT – CD.08 xử lý và tái chế 98%

rác thải thành viên đôt( chất cháy được), thành viên

gạch?( chất khơng cháy). Ngồi việc tạo ra các sản

phẩm trên MBT còn tạo ra nhiêu thứ khác như nhựa

dẻo, kim loại q trình xử lí.Mời các bạn và thầy cơ xem clip.

http://www.youtube.com/watch?v=NEnxuJQ0nSQCÁM ƠN THẦY CÔ

VÀ CÁC BẠN ĐÃ

LẮNG NGHE

Mời các bạn đặt

câu hỏi cho nhómTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công nghệ sinh học :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×