Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại và xử lí chất thải rắn cơ học:

Phân loại và xử lí chất thải rắn cơ học:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ta có thể phân loại CTR bằng:

0 Tỉ trong:

0 Khí động : chỉ có thể phân loại CTR ơ dạng nhẹ hoặc nặng

0 Thủy động: còn phân loại được chất hữu cơ lơ lững.

0 Kích thước: dựa vào kích thước của CTR mà áp dụng nhữngmáy móc khác nhau, và thường xử lí bằng cách đập/nghiên,

băm/cắt, nén.

0 Từ : được dùng để tách kim loại màu ra khỏi kim loại đen,ngồi ra còn tách nhựa và giấy nhựa nhờ vào sự khác nhau vê

điện tích bê mặt của chúng.

í

lX

họcp

i

l

C

0 Mơ hình dây chun phân loại rác

0 Mơ hình dây chun tái chế giấy

0 Mơ hình dây chun tái chế nhựa2. Cơng nghệ thiêu đơt:

0 Đơt là q trình oxi hóa chất thải ơ nhiệt độ cao. Côngnghệ này rất phù hợp để xử lý CTRCN như cao su, nhựa,

giấy, da, cặn dầu, dung môi, thuôc bảo vệ thực vật và đặc

biệt là chất thải y tế.

0 Năng lượng sinh ra: nhiệt năng được chuyển hóa thành

điện năng.

0 Để sản phẩm đơt được hồn tồn và ko gây ơ nhiễm mơi

trường các lò đơt phải đảm bảo các u cầu sau:

0 Cung cấp đủ oxi

0 Oxi cung cấp phải dư ( ít nhất là 4 giây )

0 Nhiệt độ phải đủ cao ( > 10000C)

0 Trộn đều các khí cháy – xoáyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại và xử lí chất thải rắn cơ học:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×