Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 1.PHÂN TÍCH YÊU CẦU CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

PHẦN 1.PHÂN TÍCH YÊU CẦU CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Page |21.1.2. Phân tích u cầu cơng nghệ

1.1.2.1. u cầu công nghệKhi ấn nút START hệ thống bắt đầu làm việc: Băng tải 1 vận chuyển sản phẩm

tới băng tải 2.Nếu sản phẩm là thấp băng tải 2 sẽ chạy thuận,nếu sản phẩm tới là

cao thì băng tải 2 sẽ chạy nghịch.Khi băng tải 2 dừng thì băng tải 1 sẽ chạy

lại.Khi số sản phẩm thấp vào thùng là 10 hoặc số sản phẩm cao vào thùng là 10

sản phẩm thì băng tải vận chuyển tạm nghỉ 5 phút để băng tải di chuyển thùng

sản phẩm đi đóng gói.Hệ thống lặp lại như cũ khi vận chuyển thùng sản phẩm

xong,thúng mới vào vị trí nhận sản phẩm.Hệ thống sẽ ngừng làm việc khi ấn nút

STOP.Dộng cơ truyền động băng tải 1 có 2 cấp tốc độ và có bảo vệ q tải và

ngắn mạch.

1.1.2.2. Phân tích hệ

Phân tích hệ: có thể phân hệ thống điều khiển vận chuyển và phân loại sản phẩm

thành 2 hệ

-Hệ điều khiển băng tải 1:

TT1 là trạng thái đầu khi cấp nguồn cho hệ

TT2 là trạng thái băng tải dừng sau khi ấn nút start

TT3 là trạng thái băng tải chạy.Page |3TT4 là trạng thái băng tải dừng khi có sự cố

Khi cấp nguồn cho hệ thì hệ ở trạng thái T1, ấn nút khởi động start hệ chuyển

sang trạng thái T2, nếu băng tải 2 đang dừng và có sản phẩm trên băng tải tải 1

thì hệ chuyển sang trạng thái T3. Khi băng tải chạy nếu cảm biến thứ 2 phát hiện

có sản phẩm thì sau 3s hệ chuyển sang trạng thái T2.Khi hệ thống gặp sự cố quá

tải hay ngắn mạch thì hệ thống sẽ chuyển từ trạng thái T3 sang trạng thái T4,khi

sự cố đã được giải trừ thì hệ tiếp tục làm việc. Khi đang chạy hoặc đang dừng

mà ấn nút dừng stop thì hệ chuyển về trạng thái T1(từ T2 về T1 hoặc từ T3 về

T1).

-Hệ điều khiển băng tải 2:

TT1 là trạng thái hệ được cấp nguồn để chuẩn bị làm việc

TT2 là trạng thái hệ được kích hoạt

TT3 là trạng thái băng tải chạy thuận

TT4 là trạng thái băng tải chạy nghịch

TT5 là trạng thái hệ chờ để thay thùng sản phẩm mới

Sau khi hệ được đóng nguồn thì ở trạng thái T1, ấn nút start hệ chuyển sang

trạng thái T2. Từ trạng thái T2 hoặc hệ chuyển sang trạng thái T3 sau khi phát

hiện sản phẩm cao một khoảng thời gian 3s hoặc hệ chuyển sang trạng thái T4

sau phát hiện sản phẩm thấp một khoảng thời gian 3s. Hệ ở trạng thái T3 hoặc

T4 trong khoảng thời gian 7s rồi chuyển về trạng thái T2. Hệ chuyển từ trạng

thái T3 hoặc T4 về trạng thái T5 khi C=10. Sau khi hệ ở trạng thái T5 trong

khoảng thời gian 5 phút thì hệ chuyển về trạng thái T2. Khi hệ đang ở trạng thái

bất kì nào đó mà ấn nút stop thì hệ chuyển về trạng thái T1.Page |41.2. Lựa chọn phương án thực hiện

1.2.1. Nút ấn

Nút ấn (nút điều khiển) là khí cụ điện dùng để đóng, ngắt từ xa các thiết bị điện

từ khác nhau, chuyển đổi các mạch điều khiển.Nút ấn có hai loại:

+ Nút ấn thường mở:

+ Nút ấn thường kín:Page |5Trong đồ án này em chọn nút ấn thường mở cho các nút ấn trong bảng điều

khiển

1.2.2. Động cơ truyền động cho các hệ thống

Động cơ là một phần tử rất quan trọng trong hệ thống ,thường xuyên phải

làm việc với nhiều trạng thái như là khởi động (quá trình quá độ),trạng thái quá

tải , trạng thái hãm.Hiện nay chia ra làm hai loại động cơ chính là:

+ Động cơ điện xoay chiều .

+ Động cơ điện 1 chiều .

1.2.2.1. Động cơ điện xoay chiều

-Động cơ không đồng bộ:

Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong cơng nghiệp từ cơng

suất nhỏ đến cơng suất trung bình và chiếm tỉ lệ rất lớn so với động cơ khác. Sở

dĩ như vậy: là do động cơ không đồng bộ có kết cấu đơn giản, dễ chế tạo, vật

hành an toàn, sử dụng nguồn cấp trực tiếp từ lưới điện xoay chiều 3 pha , và về

kinh tế giá thành nhỏ hơn so với động cơ một chiều. Động cơ khơng đồng bộ có

hai loại chính là:

+ Động cơ rơto lồng sóc

+ Động cơ rơ to dây quấn

U~

0

thU~§

§Ký hiệu động cơ không0b) Ký hiệu động cơ khôngđồng bộ ba pha rơto lồng sócđồng bộ ba pha rơto dây quấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 1.PHÂN TÍCH YÊU CẦU CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×