Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực Tập Tốt Nghiệp

MauNhà Máy Đ ạm CàKhí nguyên liệu được lấy bắt nguồn từ đường ống PM3, đường ống dẫn khí

này bắt nguồn từ giàn Bunga Raya (RRA/B) tại Lô PM3 trong vùng thỏa thuận

thương mại giữa Việt Nam-Malaysia và Lô 46 Cái Nước.

Lượng nguyên liệu được tiêu thụ ở nhà máy: 1 460 000 Sm 3/ngày. (1 386 000

Nm3/ngày)

Thông số kỹ thuật:

Thiết kếTối thiểuÁp suất44 barg39,2 bargNhiệt độ75 oC28 oCThành phần% molC177,66C27,38C33,53i40,79nC40,72iC50,23nC50,12C60,15CO28,00N21,42Nước, mg/Nm380Thủy Ngân, mg/Nm3, tối đa0,01SVTH: Nhóm Đạm Cà MauTrang 14Thực Tập Tốt Nghiệp

MauNhà Máy Đ ạm CàLưu huỳnh, mg/Nm3

H2S, tối đa10Mercaptans, tối đa11Giá trị nhiệt tổng

LHV MJ/Nm32.2.38,265Khí nguyên liệu cấp từ B&52:

Khi nguồn cung cấp khí từ đường ống dẫn khí PM3-CAA bị gián đoạn thì nhàmáy sẽ xử dụng khí nguyên liệu từ đường ống B&52 để đảm bảo nguồn nguyên liệu

cho nhà máy hoạt động mà khơng bị gián đoạn.Thành phần của khí ngun liệu cấp từ đường ống B&52:

Thành phầnSVTH: Nhóm Đạm Cà Mau% molTrang 15Thực Tập Tốt Nghiệp

MauNhà Máy Đ ạm CàC173,13C22,91C31,52i40,44nC40,35iC50,17nC50,1C60,24CO218,41N22,73H2S, tối đa79SVTH: Nhóm Đạm Cà MauTrang 16Thực Tập Tốt Nghiệp

MauNhà Máy Đ ạm CàCHƯƠNG 3

KHÁI QUÁT QUY TRÌNH

& SƠ ĐỔ KHỐI CHUNG

CỦA NHÀ MÁY ĐẠM CÀ

MAU3.1 XƯỞNG PHỤ TRỢ.

3.1.1 Hệ thống khử nước khống.

3.1.1.1 Tinh chế nước thơ:

Nước cơng nghiệp được cung cấp từ bên ngoài chảy vào bồn chứa nước thơ

với dung tích 1266 m3.SVTH: Nhóm Đạm Cà MauTrang 17Thực Tập Tốt Nghiệp

MauNhà Máy Đ ạm CàBình thường, bơm nước thơ 1 vào cụm khử khống, hệ thống nước sinh hoạt

và mạng phân phối nước phục vụ.

Trong trường hợp nước ngưng bị nhiễm, dẫn đến không đủ nước cấp cho hệ

thống nước khử khống thì khởi động bơm nước thơ 2, một hoạt động và một dự

phòng.

Nước sinh hoạt sẽ được xử lý bằng lọc than hoạt tính sau đó nhập vào bồn

nước sinh hoạtdung tích 296m3 đáp ứng được 5 ngày với lượng sử dụng trung bình.

3.1.1.2Hệ thống nước khử khống:

Nước ngưng cơng nghệ từ xưởng Ammonia và Urea cùng với dòng nước thơ

cấp vào hệ thống nước khử khoáng, đầu tiên được dẫn qua phần lọc sau đó đến bộ

phận khử ion. Nước ngưng từ xưởng urea và các tua bin được đưa trực tiếp sang bình

khử ion hỗn hợp thơng qua các bình nước ngưng được vận hành như bình đệm sau

khi được lọc bằng precision filter. Nước ngưng tua bin được đưa đến bồn đầu tiên

được làm nguội xuống 43oC bằng thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm.

Nước khử khoáng thu gom về bồn nước khử khoáng dung lượng 6368 m 3

tương ứng 19,5giờ duy trì lượng nước khử khống cần thiết.

3.1.2 Vận hành nước ngồi hàng rào:

Nước sơng được bơmtừ bể hút đến thiết bị lọc nước sôngmake-up bằng ba

bơm (công suất mỗi bơm 1200 m3/h, một bơm dự phòng). Tất cả các bơm được dẫn

động bởiđộng cơ điện. Bơm đặt đứng trong bể hút. Chiều cao cột áp yêu cầu của các

bơm là 30m.

Để đảm bảo chất lượng nước sông bổ sung, sự phát triển của vi khuẩn được

giới hạn bằng cách thêm hóa chất diệt khuẩn vào nước sơng thơng qua bộ định lượng

chất diệt khuẩn. NaOH sẽ được thêm vào thông qua bộ định lượng NaOH để đảm

bảo pH nằm trong phạm vi thích hợp.

3.1.3 Hệ thống tháp làm mát:SVTH: Nhóm Đạm Cà MauTrang 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×