Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xóa thông tin sản phẩm:

Xóa thông tin sản phẩm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội17.Khoa: Công nghệ thông tinTin tứcBáo cáo thực tập45Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tinPHẦN IV: THIẾT KẾ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

1. Giao diện chính Website1.1.

Giao diện khách hàng

1.1.1.

Trang chủBáo cáo thực tập46Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.2.Danh mục chính website1.1.3.Danh mục tìm kiếm sản phẩm1.1.4.Danh mục các sản phẩmKhoa: Công nghệ thông tin1.1.5.Danh mục sản phẩm nổi bậtBáo cáo thực tập47Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.6.Danh mục tin tức1.1.7.Điện thoạiBáo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tin48Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.8.Khoa: Công nghệ thông tinTablet1.1.9.Phụ kiệnBáo cáo thực tập49Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.10.Chi tiết sản phẩm1.1.11.Sản phẩm cùng hãngBáo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tin50Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.12.Báo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tinTin tức51Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.13.Báo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tinChi tiết tin tức52Trường cao đẳng cơng nghệ Hà Nội1.1.14.Đóng góp ý kiến1.1.15.Đăng kýBáo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tin53Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.16.Đăng nhập1.1.17.Thông báo giới hạn số lượng đặt hàng1.1.18.Thông báo đặt hàng thành côngBáo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tin54Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.19.Báo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tinGiỏ hàng55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xóa thông tin sản phẩm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×