Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ luồng dữ liệu ở mức dưới đỉnh

Biểu đồ luồng dữ liệu ở mức dưới đỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tinYêu cầu hiển thị sản phẩn cần tìm

CN Khách vãng laiSản phẩm

Trả về màn hình hiển thị sản phẩm cần tìmd) Chức năng góp ýu cầu đóng góp ý kiến

CN Khách vãng laiÝ kiến

Trả về màn hình nhập ý kiến đóng gópe) Chức năng quản lý thành viênYêu cầu thêm, sửa xóa thành viên

CN Ban quản trịThành viênTrả về màn hình hiển thị thêm, sửa xóa thành viênBáo cáo thực tập17Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội

f)Khoa: Công nghệ thông tinChức năng quản lý thành viênYêu cầu thêm, sửa xóa sản phẩm

CN Ban quản trịSản phẩmTrả về màn hình hiển thị thêm, sửa xóa sản phẩmg) Chức năng quản lý ý kiến đóng góp của khách hàngYêu cầu hiển thị ý kiến đóng góp

CN Ban quản trịÝ kiến

Trả về màn hình hiển thị ý kiến đóng góph) Chức năng quản lý tin tức mớiBáo cáo thực tập18Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tinYêu cầu cập nhật tin tức mới

CN Ban quản trịTin tức

Trả về màn hình nhập tin tứci)Chức năng quản lý quảng cáo sản phẩmYêu cầu đăng quảng cáo

CN Ban quản trịQuảng cáo

Trả về màn hình nhập vào quảng cáoj)Chức năng quản lý đơn hàngYêu cầu hiển thị đơn đặt hàng

CN Ban quản trịĐơn đặt

Trả về màn hình hiển thị đơn đặt hàngBáo cáo thực tập19Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiBáo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tin20Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tink) Chức năng đăng nhậpYêu cầu đăng nhập

CN Thành viênThành v

Trả về màn hình hiển đăng nhậpl)Chức năng đăng xuấtYêu cầu đăng xuất

CN Thành viênThành v

Trả về màn hình khách vãng laim) Chức năng thay đổi thơng tin cá nhânBáo cáo thực tập21Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tinYêu cầu thay đổi thông tin cá nhân

CN Thành viênThành v

Trả về màn hình thay đổi thông tin cá nhânn) Chức năng đặt hàngYêu cầu cần đặt hàng

CN Thành viênĐơn đặt

Thông tin đặt hàng thành côngBáo cáo thực tập22Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tinPHẦN III: XÂY DỰNG DỮ LIỆU

I.Sơ đồ quan niệm dữ liệuSơ đồ quan niệm dữ liệuBáo cáo thực tập23Trường cao đẳng công nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tinII. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô tả chi tiết các bảng:

1. Bảng khach_hang (Khách hàng)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMô tả thuộc tínhMa_KHintNoMã khách hàngTen_KHvarchar(30)NoTên khách hàngDiachi_KHvarchar(150)NoĐịa chỉ khách hàngEmail_KHNoEmail khách hàngNgaysinh_KHvarchar(50)

dateYesNgày sinh khách hàngGioitinh_KHbitYesGiới tính khách hàngID_KHvarchar(20)NoTên đăng nhập khách

hàngPass_KHvarchar(20)NoMật khẩu đăng nhập2. Bảng don_hang (Đơn hàng)

Tên cộtKiểu dữ liệuAllow

NullsMơ tả thuộc tínhMa_DHintNoMã đơn hàngTen_KHvarchar(30)NoMã khách hàngDia_chivarchar(150)NoĐịa chỉ nhận hàngEmailvarchar(50)NoEmail người nhận hangSDTvarchar(15)NoSố điện thoại người

nhận hàngYeu_cautextYesYêu cầu người nhận

hàngNgay_dattimestampNoNgày đặt hàngTrang_thaibit(1)NoHiện trạng của đơn đặt

hàngMa_KHintNoMã khách hàngBáo cáo thực tập24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ luồng dữ liệu ở mức dưới đỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×