Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN IV: THIẾT KẾ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN IV: THIẾT KẾ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường cao đẳng cơng nghệ Hà Nội1.1.2.Danh mục chính website1.1.3.Danh mục tìm kiếm sản phẩm1.1.4.Danh mục các sản phẩmKhoa: Cơng nghệ thông tin1.1.5.Danh mục sản phẩm nổi bậtBáo cáo thực tập47Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.6.Danh mục tin tức1.1.7.Điện thoạiBáo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tin48Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.8.Khoa: Công nghệ thông tinTablet1.1.9.Phụ kiệnBáo cáo thực tập49Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.10.Chi tiết sản phẩm1.1.11.Sản phẩm cùng hãngBáo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tin50Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.12.Báo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tinTin tức51Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.13.Báo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tinChi tiết tin tức52Trường cao đẳng cơng nghệ Hà Nội1.1.14.Đóng góp ý kiến1.1.15.Đăng kýBáo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tin53Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.16.Đăng nhập1.1.17.Thông báo giới hạn số lượng đặt hàng1.1.18.Thông báo đặt hàng thành côngBáo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tin54Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.19.Báo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tinGiỏ hàng55Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội1.1.20.Báo cáo thực tậpKhoa: Công nghệ thông tinTìm kiếm và hiển thị kết quả56Trường cao đẳng cơng nghệ Hà NộiKhoa: Công nghệ thông tin1.2.

Giao diện quản trị

1.2.1.

Đăng nhập1.2.2.Báo cáo thực tậpTrang chủ quản trị57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN IV: THIẾT KẾ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×