Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THÁO LẮP HỘP TRUYỀN LỰC

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THÁO LẮP HỘP TRUYỀN LỰC

Tải bản đầy đủ - 0trang

II .Nguyên lý hoạt động.

Khi trục chính nhận được chuyển động, qua bánh răng Z 27 (I), ăn khớp với bánh

răng Z 50 (II) làm cho cặp bánh răng Z 50 và Z 27 quay lồng không trên trục II,

Từ trục II truyền chuyển động qua trục III nhờ cặp bánh răng ăn khớp .trục III

truyền chuyển động cho trục 4 nhờ bánh răng hình tháp,thơng qua then kéo.

Trục V quay chuyển động cho nửa ly hợp ma sát bi mặt đầu, tới hộp tốc đọ khoan

sâu.

1. QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ THÁO LẮP HỘP TRUYỀN LỰC125126127128129130131132F.THÁO LẮP SỬA CHỮA HỆ BÀN MÁY - MÁY KHOAN

I/ Đặc điểm cấu tạo:

- Hệ bàn máy khoan gồm 2 bộ phận chính là: bàn máy và phần chuyển động. Mặt

bàn máy được đúc bằng gang phía trên gia cơng rãnh chữ T để lắp bulơng gá kẹp

chi tiết và đồ gá phía bên trong của bàn máy được gia công mặt trượt đuôi én

thông qua căn hình thang để điều chỉnh khe hở giữa 2 hệ thống mặt trượt thơng

qua bu lơng và vít trí.

- Phía dưới bàn máy được bố trí cơ cấu chuyển động bằng trục tay quay và trục

vít

thơng qua cặp bánh răng côn ăn khớp.

- Trục tay quay là 1 trục bậc, một đầu gia công vuông để lắp tay quay điều chỉnh

chuyển động của bàn máy, đầu kia được lắp với một bánh răng côn nhờ mối ghép

then

bằng. Khoảng giữa của trục được hạ bậc để chứa dầu bôi trơn và thuận lợi trong

quá

trình lắp ghép.

- Trục tay quay được đỡ trên một khối đỡ lắp xít trượt với trục, khối đỡ được lắp

chặt133Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THÁO LẮP HỘP TRUYỀN LỰC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×