Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN

THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN

2.1.QUY TRÌNH THÁO1121131141151161171182.2QUY TRÌNH LẮP119120III. HỘP TRUYỀN LỰC

I.Cấu tạo:

- Bên ngoài: bên ngoài hộp truyền lực gồm mặt bích, tay quay điều khiển chiều

sâu

khoan, đĩa du xích, mắt kiểm tra dầu , trục gá mũi khoan và bộ tay gạt tự động.

- Bên trong: bên trong hộp truyền lực gồm có trục tay quay, bánh vít, trục vít,

ngàm

gạt, ổ bi đỡ , li hợp ma sát bi mặt đầu và trục khoan.

- Trục tay quay: trục tay quay một phần được gia công trụ trơn để lắp bánh vít ,

một121phần gia cơng then hoa để lắp nửa li hợp di động vấu cố định. Trục được đỡ bởi

hai ổ

bi đỡ, ở phía ngồi khơng lắp trực tiếp với vỏ hộp mà thông qua các bạc trung

gian có

kết cấu đặc biệt có khả năng điều chỉnh lực theo dọc trục.

- Bánh vít: bánh vít được lắp lồng không trên trục, ở mặt đầu của bánh vít có lắp

các

đĩa răng cố định bằng các vít đầu chìm và chốt.

- Phần li hợp di động được lắp với then hoa và trục trên nửa li hợp này có lắp vấu

cóc

và đĩa răng, hai mặt li hợp này với bánh vít có lò xo nén, lò xo được định vị bằng

gờ trong của bánh vít. Phía ngồi nửa li hợp di động gia cơng vấu hình thang,

phần trên

của mayơ này có lắp bánh du xích.

- Ngồi bộ phận chuyển động chính trong hộp còn bố trí cơ cấu nâng hạ hộp chạy

dao

thơng qua cặp bánh vít trục vít, bánh răng, thanh răng được đảm bảo trong hộp

người

ta còn bố trí cơ cấu an tồn làm việc theo ngun tắc đòn bẩy.

- Hộp chạy dao còn bố trí cơ cấu điều khiển tự động và bằng tay để điều chỉnh

lực cắt,

ở đây cơ cấu tự động thực hiện bằng bộ truyền trục vít, bánh vít, bi báo số và các

lò xo

chịu nén

- Đặc điểm làm việc của cơ cấu này là lực dọc trục lớn, dễ sinh ra chuyển vị của

trục

tay quay khi quá tải của trục vít và được an toàn cho các bánh răng ăn khớp bởi li

hợp

bi mặt đầu, ở đầu trục tay quay có bố trí một cơ cấu điều chỉnh có khả năng xê

dịch

sang trái, sang phải và dùng để xoay đi một góc nhất định khi chạy tự động .

- Chuyển động chính của máy khoan là chuyển động quay, do đó có momen122Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×