Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THÁO LẮP HỘP TỐC ĐỘ

THÁO LẮP HỘP TỐC ĐỘ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hai bánh răng này được lắp cố định trên trục bằng 2 vòng phanh.

Phía đầu trục có lắp một cam lệch tâm để bơm dầu pistong hoạt động.

Trục được đỡ bằng 2 ổ bi đỡ.

c. Trục III

Đây là trục chính của hộp cà cũng là trục chính của máy.

Trục được chế tạo rỗng, đoạn đầu của trục gia công then hoa phía trong.

Trên trục có lắp 3 bánh răng cố định:

Bánh răng Z45 x 3: Có 45 răng mơ đun bằng 3.

-Bánh răng Z27 x 3: Có 27 răng mơ đun bằng 3.

-Bánh răng Z63 x 3: Có 25 răng mô đun bằng 3.

Các bánh răng này được cố định trên trục nhờ vai trục và vòng phanh.

1. THÁO LẮP HỘP TỐC ĐỘ

1.1.Quy trình tháo

Quy trình tháo

I

TháohộpraChìa vặn lục lăng,khỏi máy

Tháonắpdụng cụ kê đỡ

che:Chìa vặn dẹttháo 2 vít đầu

chìm đưa nắp hộp

ra khỏi hộp

Tháo động cơ:

Tháo dây đai ra

khỏiđai,tháobulong bắt động

coe với vỏ hộp,

khiêng động cơ ra

ngồi

Tháo các bulong

đầu chìm, kê đỡ

và khiêng hộp ra

khỏi máy106IITháo các chi tiếtKìm phanh vam 3ra khỏi hộpcàng,Tháo bơm dầu vàdẹt, chìa vặn lụcống dẫn dầulăngTháobánhchìavặnđaitrên trục 1, tháo

vòng găng bánh

IIIđai ra khỏi trục

Tháo cơ cấuChìa vặn lục lăng,điều khiểntút nơ vítTháocụmtayquay bánh răng rẻ

quạt

Tháo các vít đầu

chìm ghép mặt

bích với vỏ hộp

đưa cả cụm ra

IVngồi

Tháo trục dẫnVam rút, tút nơhướng ngàm gạtvítthanh răng

Tháovítđầuchìm bi báo số,

tháo vít định vị

trục dẫn hướng

với vỏ hộp

Dùngvamrúttháo trục ra khỏi

hộp107VTháo trục 1ChìavạnlụcTháomặtbíchnăng, tơng đồng,chặnđầutrục:búa nguội vam 3tháo các vít đầucàng, kiềm phanhchìm định vị mặt

bích với vỏ hộp,

tháo các mặt bích

hai đầu trục, dùng

tơng đồng đóng

trục theo chiều

lực P

Tháolấybánhrăng và ổ ra khỏi

hộp, tháo ổ còn

VIlại ra khỏi hộp

Tháo trục 2búa nguội, vam 3Tháo vòng găngcàng,lắp đầu trục, tháophanh, tơng đồngcamlệchtâm,tháohaivòngkiềmgăng định vị hai

bánhrăngcốđịnh, dùng tơng

đồng búa nguội

đóng

VIItrụctheochiều lực P

Tháo trục 3búa nguội, vam 3Tháo vòng găngcàng,định vị bánh răngphanh, tơng đồngvớitrục,dùngtơng đồng đóng

trục theo chiều

lực P.

Tháo ổ ra khỏi108kiềmtrục và lấy bánh

răng ra khỏi hộp,

tháo ổ còn lại ra

khỏi trục

1.2. Quy trình lắp1091101112.THÁO LẮP SỬA CHỮA HỘP BƯỚC TIẾN

2.1.QUY TRÌNH THÁO112Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THÁO LẮP HỘP TỐC ĐỘ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×