Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Bàn dao dọc được đúc bằng gang phía dưới lắp với sống trượt thân máy nhờ các mặt trượt được lắp đặt với các tấm ốp bằng các bulong M10. Phía trên có gia công mộng mang cá. Bên trong có trục vít me ăn khớp với đai ốc lắp ốc định vị trên bàn xe dao ngang

- Bàn dao dọc được đúc bằng gang phía dưới lắp với sống trượt thân máy nhờ các mặt trượt được lắp đặt với các tấm ốp bằng các bulong M10. Phía trên có gia công mộng mang cá. Bên trong có trục vít me ăn khớp với đai ốc lắp ốc định vị trên bàn xe dao ngang

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Bàn dao dọc được đúc bằng gang phía dưới lắp với sống trượt thân máy nhờ các mặt trượt được lắp đặt với các tấm ốp bằng các bulong M10. Phía trên có gia công mộng mang cá. Bên trong có trục vít me ăn khớp với đai ốc lắp ốc định vị trên bàn xe dao ngang

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×