Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.Quy trình công nghệ lắp:

III.Quy trình công nghệ lắp:

Tải bản đầy đủ - 0trang

làm cho thanh răng đuôi trụ chống lên đĩa lỗ mang ngàm gạt lắp trên trục thanh

răng chuyển động làm cho bánh răng trong HTĐ di trượt.

III.Quy trình cơng nghệ lắp:

Theo cấu tạo của CCĐK HTĐT616 gồm nhiều chi tiết lắp ghép với nhau. Việc

tháo lắp cũng rất phức tạp đòi hỏi phải có quy trình cơng nghệ chính xác và thực

hiện nghiêm túc QTCN này sử dụng các dụng cụ tháo lắp phải phù hợp để đảm

bảo độ chính xác ban đầu của cơ cấu.

Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho CCĐK làm việc không tốt là do

việc lắp ráp các cơ cấu trong quá trình sửa chữa khơng đúng quy trình kỹ thuật.

Để khắc phục được nhược điểm này khi sửa chữa cơ cấu cần nghiêm chỉnh tn

thủ quy tắc tháo lắp. Đó chính là quy trình tháo lắp.

1.QUY TRÌNH THÁO LẮP:66676869707172C.HỘP BƯỚC TIẾN737475Cơ cấu hộp bước tiến máy tiện T616

I.Cấu tạo:

Trong hộp có 5 trục

Trục 1 là trục bán then hoa, nửa trục trơn lắp 3 khối bánh răng Z39,Z26 quay

lồng không trên trục. Nửa then hoa lắp các bánh răng di trượt Z24,Z48,Z36.

Trục 2 là trục bán then hoa, đầu trục có lắp bánh răng thay thế (a,b,c,d). Trên trục

then hoa có lắp các bánh răng cố định bằng các vít vị trí( Z27,Z30,Z22,Z38) Nửa

trục trơn lắp 3 khối bánh răng Z52,Z39 quay lồng khơng trên trục, hai đầu được

cố định bằng vòng găng và vít định vị.76Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.Quy trình công nghệ lắp:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×