Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu Cầu Khách hàng, Kỹ thuật.

Yêu Cầu Khách hàng, Kỹ thuật.

Tải bản đầy đủ - 0trang

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHc.d.e.2.2.2.Đặt hàng:

DescriptionCho phép khách hàng duyệt sản phẩm trên trang web. Khi khách hàng gửi

thơng tin đặt hàng thì mặt hàng đó sẽ được gửi đến giỏ hàng.InputLựa chọn mặt hàng, số lượng.ProcessTruy xuất cơ sở dữ liệu và lưu giỏ hàng mà thành viên đó lựa chọn vào cơ sở

dữ liệu.OutputHiển thị thơng báo đặt hàng thành cơng.Bình luận sản phẩm

DescriptionKhách hàng muốn đóng góp ý kiến của mình.InputNhập vào nội dung góp ý.ProcessLưu thơng tin góp ý vào cơ sở dữ liệu.OutputHiển thị kết quả.Tìm kiếm sản phẩm

DescriptionKhách tìm kiếm thơng tin tên mặt hàng.InputChọn sản phẩm cần tìm kiếm.ProcessTruy xuất cơ sở dữ liệu.OutputHiển thị kết quả tìm kiếm.Member (Thành viên).

Member có các chức năng như của Guest (Khách vãng lai) như:

a.

b.

c.

d.Xem sản phẩm.

Đặt hàng.

Tìm kiếm sản phẩm.

Bình luậnNgồi ra Member còn có những chức năng sau:8HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECHe. Đăng nhậpf.DescriptionThành viên dùng tài khoản đã có của mình đăng nhập vào website.InputNhập Username và Password.ProcessTruy xuất cơ sở dữ liệu và xác nhận thông tin thành viên.OutputHiển thị đăng nhập thành công hoặc đăng nhập lại.Đăng xuất

DescriptionThành viên thoát khỏi website.InputThoát khỏi trang web thành viên.ProcessTruy xuất cơ sơ dữ liệu và kiểm tra xem đã thoát ra khỏi đăng nhập chưa.OutputHiển thị đã thoát khỏi thành công hoặc yêu cầu làm lại.g. Thay đổi thông tin cá nhân

DescriptionThành viên đăng nhập vào trang web & muốn thay đổi thông tin cá nhân.InputNhập vào các thông tin muốn sửa đổi trong trang web thành viên.ProcessTruy xuất cơ sở dữ liệu và cập nhật những thay đổi của thành viên.OutputHiển thị đã thay đổi thành công hoặc yêu cầu làm lại.h. Xem lịch sử giao dịch

DescriptionThành viên xem lịch sử giao dịchInputThành viên đăng nhập vào website.ProcessTruy xuất cơ sở dữ liệu, tìm kiếm các đơn hàng của thành viên.OutputHiển thị các đơn hàng của thành viên.9HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH2.2.3.Admin (Quản trị hệ thống).

Admin có các chức năng như:

a. Quản lý nhà cung cấp.

DescriptionAdmin có thể xem, sửa xóa các thông tin nhà cung cấp.InputChọn nhà cung cấp.ProcessTruy xuất cơ sở dữ liệu lấy thơng tin sau đó thay đổi và cập nhật.OutputHiển thị thông tin về nhà cung cấp sau khi cập nhật.b. Quản lý thành viên.

DescriptionAdmin có thể xem, sửa xóa các thơng tin liên quan tới thành viên.InputChọn thành viên.ProcessTruy xuất cơ sở dữ liệu lấy thơng tin sau đó thay đổi và cập nhật.OutputHiển thị thông tin về thành viên sau khi cập nhật.c. Quản lý sản phẩm.

DescriptionAdmin có thể xem, xóa, chỉnh sửa và cập nhật thêm các sản phẩm.InputChọn sản phẩm cần chỉnh sửa hoặc thêm sản phẩm mới.ProcessTruy xuất dữ liệu để chỉnh sửa sản phẩm và cập nhật cơ sở dữ liệu.OutputHiển thị sản phẩm chỉnh sửa hoặc cập nhật.d. Quản lý đơn đặt hàng.

DescriptionNgười quản trị xem tất cả các đơn đặt hàng, chỉnh sửa, xóa, cập nhật thơng

tin về đơn đặt hàng.InputXem các đơn đặt hàng.ProcessTruy xuất cơ sở dữ liệu để xem và cập nhật cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa hóa

đơn.OutputHiển thị thơng tin về đơn đặt hàng sau khi chỉnh sửa .10HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH3. Thiết kế chi tiết hệ thống

3.1. Sơ đồ thực thể.11HỆ THỐNG ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ BACHKHOA – APTECH3.2.Thiết kế cơ sở dữ liệu:12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu Cầu Khách hàng, Kỹ thuật.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×