Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. Bên đi thuê được phép dùng tài sản thuê cầm cố nếu cần

D. Bên đi thuê được phép dùng tài sản thuê cầm cố nếu cần

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đúng. Đáp án đúng là: . Được quyền sở hữu tài sản và được hưởng các quyền theo quy định

trong hợp đồng th.

Vì: Lợi ích của cho th tài chính

Đối với bên cho thuê bao gồm:

+ Bên cho thuê được quyền quản lý, kiểm soát tài sản theo các điều kiện của hợp đồng thuê.

+ Đối tượng tài trợ được thực hiện dưới dạng TS cụ thể gắn liền với mục đích kinh doanh của

bên đi th.

+ Là hình thức tài trợ bổ sung, do đó giúp ngân hàng mở rộng khách và nâng cao năng lực

cạnh tranh.

Câu 40: Giao dịch cho th tài chính có những đặc điểm sau:

A. Hoạt động cho thuê tạo điều kiện cho cácB. Thời hạn thuê thiết bị thường ngắnDN hạn hẹp về ngân quỹ có cơ sở vật chấthơn so với thời hạn vay để muavà thiết bị cần thiết để sử dụng.

C. Giao dịch cho thuê thường thực hiệnD. Giúp bên cho thuê tránh được rủi rophức tạp do giá trị tài sản thuê lớn và thờivề tính lạc hậu, lỗi thời của tài sảngian thuê dài

Đúng. Đáp án đúng là: Hoạt động cho thuê tạo điều kiện cho các DN hạn hẹp về ngân quỹ có cơ

sở vật chất và thiết bị cần thiết để sử dụng.

Tham khảo mục: 3.2.2.1. Nghiệp vụ cho th tài chính

Vì:

Lợi ích của cho th tài chính bao gồm:

+ Hoạt động cho thuê tạo điều kiện cho các DN hạn hẹp về ngân quỹ có cơ sở vật chất và thiết bị

cần thiết để sử dụng.

+ Thời hạn thuê thiết bị dài hơn so với thời hạn vay để mua.

+ Giúp bên đi thuê tránh được rủi ro về tính lạc hậu và lỗi thời của TS, đặc biệt đối với những TS

có tốc độ phát triển nhanh như cơng nghiệp máy vi tính. Tuy nhiên, giá thuê thường cao để bù

đắp rủi ro cho bên cho thuê.

Câu 41:. Cho thuê là một giao dịch hợp đồng giữa hai chủ thể - Bên chủ sở hữu TS và

bên sử dụng TS, trong đó:

A. Bên chủ sở hữu TS (bên cho thuê) chuyển giaoB. Bên chủ sở hữu TS (bên cho thuê) chuyểTS cho bên đi thuê sử dụng trong một thời giangiao TS cho bên đi thuê sử dụng trong một thờnhất định và bên sử dụng TS phải thanh toán tiềngian nhất định và bên sử dụng TS phải thanmua cho bên cung cấp tài sản.toán tiền thuê cho bên chủ sở hữu TS.C. Bên bán tài sản (bên cho thuê) bán TS cho bênD. Bên chủ sở hữu TS (bên cho thuê) chuyểđi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định vàgiao quyền sở hữu TS cho bên đi thuê tronbên sử dụng TS phải thanh toán tiền thuê cho bênmột thời gian nhất định và bên sử dụng Tchủ sở hữu TS.phải thanh toán tiền thuê cho bên cung cấp tà

sản.Đúng. B.Đáp án đúng là: Bên chủ sở hữu TS (bên cho thuê) chuyển giao TS cho bên đi thuê sử

dụng trong một thời gian nhất định và bên sử dụng TS phải thanh toán tiền thuê cho bên chủ

sở hữu TS.

Tham khảo mục: 3.2.3.1. Nghiệp vụ cho th tài chính

Vì:

Theo định nghĩa này thì bên cho thuê (bên chủ sở hữu TS) chỉ chuyển giao cho bên đi thuê

quyền sử dụng TS (chứ không phải quyền sở hữu TS) trong một thời gian nhất định. Còn

bên đi th thì phải có trách nhiệm thanh tốn tiền th (chứ khơng phải tiền mua) TS đó

cho bên cho thuê.

Câu 42: Trong cho thuê hoạt động, người thuê được phép trích khấu hao tài sản cố định

thuê. Điều này là:

A. ĐúngB. SaiCâu 43 Cho thuê là một giao dịch hợp đồng giữa các chủ thể:

A. Bên cung cấp tài sản, Bên chủ sở hữuB. Bên chủ sở hữu TS và bên sử dụng TS,TS và bên sử dụng TS, trong đó bên chủ sởtrong đó bên chủ sở hữu TS (bên chohữu TS (bên cho thuê) chuyển giao quyềnthuê) chuyển giao TS cho bên đi thuê sửsở hữu TS cho bên đi thuê trong một thờidụng trong một thời gian nhất định vàgian nhất định và bên sử dụng TS phảibên sử dụng TS phải thanh toán tiền thuêthanh toán tiền thuê cho bên cung cấp TS.

C. Bên bán tài sản và bên sử dụng TS,cho bên chủ sở hữu TS.

D. Bên cung cấp tài sản, Bên chủ sở hữutrong đó bên bán tài sản (bên cho thuê)TS và bên sử dụng TS, trong đó bên chủbán TS cho bên đi thuê sử dụng trong mộtsở hữu TS (bên cho thuê) chuyển giao TSthời gian nhất định và bên sử dụng TS phảicho bên đi thuê sử dụng trong một thờithanh toán tiền thuê cho bên chủ sở hữugian nhất định và bên sử dụng TS phảiTS.thanh toán tiền thuê cho bên cung cấp

TS.Đúng. Đáp án đúng là: Bên chủ sở hữu TS và bên sử dụng TS, trong đó bên chủ sở hữu TS (bên

cho thuê) chuyển giao TS cho bên đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định và bên sử

dụng TS phải thanh toán tiền thuê cho bên chủ sở hữu TS.

Tham khảo mục: 3.2.2.1. Nghiệp vụ cho thuê tài chính

Vì: Cho th là một thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên đi thuê, trong đó tách rời quyền sở

hữu và sử dụng TS. Trong cho thuê tài chính, đây là hình thức tài trợ vốn, trong đó theo yêu

cầu sử dụng của bên đi thuê, bên cho thuê tiến hành mua TS và chuyển giao cho bên đi thuê

sử dụng.

Câu 44: Khi hết thời hạn cho thuê tài chính, bên thuê được quyền chọn mua tài sản thuê

với giá thấp hơn giá trị thực tế tại thời điểm mua lại. Điều này là:

A. ĐúngB. SaiCâu 45: “Cho th tài chính khơng có khác biệt với tín dụng trung và dài hạn”. Nhận

xét này là:

A. Đúng

Giải thích: Điểm khác biệt cơ chính:B. Sai- Hình thức cấp tín dụng: tài sản

- Hoạt động CTTC thường gắn liền với quyền sở hữu về tài sản ( TSCĐ thuộc quyền Sở

hữu của DN đi vay)

- Hoạt động CTTC không bị ràng buộc bởi hạn mức tín dụng

Câu 46: Điểm khác biệt giữa cho thuê hoạt động và cho thuê tài chính là:

A. Thuê hoạt động là hợp đồng thuê có hủy ngangB. Thuê hoạt động có thời hạn thuê thay đổi litrong khi th tài chính là hợp đồng th khơnghoạt, trong khi th tài chính có thời hạn ththể hủy ngang.

C. Th hoạt động khơng có quy định quyền chọnthiểu bằng 60% thời hạn hữu dụng của tài sản

D. Tất cả các câu trên đều đúngmua, trong khi thuê tài chính có quy định quyền

chọn mua tài sản sau khi hợp đồng th hết hạn.

Câu 47: Lợi ích của cơng ty thuê khi sử dụng dịch vụ thuê tài chính là:

A. Th tài chính giúp cơng ty th

tiết kiệm được thuế

C. Th tài chính giúp cơng ty có đượcB. Th tài chính giúp cơng ty có được tài

sản cố định mà khơng cần tốn kém chi phí

D. Tất cả các đáp án trên đều saitài sản cố định cần đi mua

Câu 48: Tại sao bên cạnh việc cho vay vốn ngân hàng còn cung cấp dịch vụ cho th tài

chính?A. Vì khách hàng thường thích th tàiB. Vì khách hàng vay vốn dễ phát sinh nợchính hơn là vay vốn.quá hạn trong khi cho th tài chínhC. Vì khơng phải khách hàng nào cũngkhông thể phát sinh nợ quá hạn.

D. Tất cả các đáp án trên đều sai.đủ điều kiện vay vốn.

Câu 49: Khi kết thúc thời hạn cho thuê theo hợp đồng, tài sản thuê được xử lý như sau:

A. Người đi thuê được quyền sở hữu tàiB. Người đi thuê mua lại tài sảnsản

C. Cho thuê tiếpD. Tất cả các đáp án trên đều đúngCâu 50: Để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính của ngân hàng

thì chi phí th phải được ấn định như thế nào?

A. Hiện giá chi phí thuê lớn hơn hiện giáB. Hiện giá chi phí thuê bằng hiện giáchi phí mua tài sản của doanh nghiệp

C. Hiện giá chi phí thuê nhỏ hơn hiệnchi phí mua tài sản của doanh nghiệp

D. Cho chi phí thuê nhỏ hơn chi phí muagiá chi phí mua tài sản của doanh nghiệptài sản của doanh nghiệpCâu 51 :Khi kết thúc thời hạn thuê tài chính, quyền sở hữu tài sản thuộc về:

A.Người cho thuê.B.Nhà cung cấp tài sản.C.Người đi thuêD. Tất cả các phương án trên đều sai, phương ánđúng là

Câu 52: Trong hoạt động cho thuê tài chính, mọi chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản

thuê do bên cho thuê phải chịu

A.Đúng.B.Sai.Câu 53 :Hiện giá tài sản thuê tài chínhtại thời điểm ký kết hợp đồng không bao gồm

A. Chi phí lắp đặt , chạy thử..B. Chi phí tư vấn.C.Chi phí bảo dưỡng định kỳD.Chi phí quản lý hợp đồngCâu 54: Lợi ích đem lại từ hoạt động cho thuê tài chính đó là tiết kiệm thuế từ khấu hao

và lãi vay

A. Đúng.B.Sai.C.D.Câu 55 :Xác định hiện giá tổng số tiền thu được từ tài sản thuê bằng cách xác định hiện

tại hóa

A.Khấu hao và lãi vay.B.Khấu hao, lãi vay sau khi khấu trừ chi phí.C.Khấu hao, lãi vay sau khi khấu trừ tiếtD.Các phương án trên khơng chính xác, phươngkiệm thuế

án đúng là….

Câu 56 : Theo quy định hiện hành, Cho thuê tài chính phải thỏa mãn điều kiện” tại thời

điểm khởi đầu cho thuê tài sản, giá trị hiện tại của các khoản thanh toán tiền thuê

………giá trị hợp lý của tài sản thuê”

A.Lớn hơn.B.Nhỏ hơn.B. Xấp xỉD. Các phương án trên đều khơng chính xác,phương án đúng là…

Câu 57: Syndicate Leases là một phương thức CTTC mà

A.Người cho thuê sử dụng thiết bị, tài sảnB.Đây là hình thức cho th tài chính của cáccó sẵn của họ để cho thuê .

C.Vốn tài trợ do Ngân hàng cung cấphãng sản xuất.

D. Các phương án trên đều khơng chính xác,phương án đúng là…

Câu 58: Sale and Leaseback- là phương thức CTTC mà

A.Người cho thuê đi vay mua tài sản choB.Bán tài sản sẵn có để mua tài sản cho thuê.thuê.

C.Nhà cung cấp bán tài sản cho ngườiD. Các phương án trên đều khơng chính xác,th và ký hợp đồng thuê lạiphương án đúng là…Câu 59: Trong cho thuê hoạt động, tài sản trước khi ký hợp đồng thuộc quản lý của:

A. Nhà cung cấp tài sảnB. Ngân hàng thương mạiC. Bên cho thuê tài sản

D. Công ty môi giới

Câu 60: Thời gian cho thuê tài chính thường:

A. Do hai bên thỏa thuậnB. Chiếm phần lớn thời gian hữu ích của tài sảnC. Chiếm một phần nhỏ so với thời gianD. Mang tính thời vụ phụ thuộc vào chu kỳ kinh doanhhữu ích của tài sảncủa bên đi thuêTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. Bên đi thuê được phép dùng tài sản thuê cầm cố nếu cần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x