Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
UBND thành phố Hà Nội (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chương Mỹ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phê duyệt tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 24/4/2013

UBND thành phố Hà Nội (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chương Mỹ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phê duyệt tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 24/4/2013

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤCPhụ Bảng 1. Thực trạng các tổ chức sản xuất hàng TCMN xuất khẩu ở huyện Chƣơng Mỹ

T

TTCác doanh nghiệpTCMNNămxuất khẩuTLĐịa iểmVốn điều lệSố LĐ(tỷ đ)(ngƣời)Công ty TNHH MTXK Chúc Sơn1993KCN Phú Mỹ, Chƣơng Mỹ101302Công ty TNHH MTXK Tuấn Quang2000Xã Trƣờng Yên, Chƣơng Mỹ71133Công ty TNHH TCMN XK Phú Nghĩa2001Xã Đông Sơn, Chƣơng Mỹ302164Công ty TNHH TCMN và NT Ngọc Sơn2002TT Chúc Sơn, Chƣơng Mỹ1003925Công ty TNHH Mây tre Hoa Nam2003Xã Trƣờng Yên, Chƣơng Mỹ121046Công ty TNHH mây tre xuất khẩu Thái Hà2004Xã Trƣờng Yên, Chƣơng Mỹ8947Công ty TNHH mỹ nghệ Hoa Sơn2005Xã Phú Nghĩa, Chƣơng Mỹ6838Công ty TNHH SX và NK mây tre Giao Châu2006CN Phú Nghĩa, CM91079Công ty TNHH mây tre Hà Linh2006Khu CN Phú Nghĩa, CM1112610Công ty TNHH XNK MT và MN Trung Hòa2007Xã Trung H, Hà Nội1314811Công ty TNHH mây tre Nhật Minh2007Xã ThƣợngVực, Chƣơng Mỹ1011812Công ty TNHH mây tre đan Việt Quang2008Xã Phú Nghĩa, Chƣơng Mỹ994Cơng ty TNHH XNK MT và MN Trung Hòa2007Trung Hòa, Chƣơng Mỹ88714Cơng ty TNHH MTĐ Quyết Thắng2008Xã Phú Nghĩa, Chƣơng Mỹ1011815Công ty TNHH hàng TCMN Dũng Chiến2009Xã Tiên Phƣơng, Chƣơng Mỹ915016Công ty TNHH mây tre Thành Phát2010Xã Trƣờng Yên, Chƣơng Mỹ1318617Công ty TNHH TCMN Hà Dũng2012Xã Tốt Động, Chƣơng Mỹ69518Công ty TNHH mây tre Lệ Tùng2012Xã Đông Phƣơng Yên, Chƣơng Mỹ88411319Công ty TNHH mây tre xuất khẩu Minh Toan2013Xã Phú Nghĩa, Chƣơng Mỹ1211920Công ty TNHH xuất khẩu mỹ nghệ Sáng Tạo2014Xã Đông Phƣơng Yên, Chƣơng Mỹ89221Công ty TNHH sản xuất nội thất mây tre Việt2015Xã Đông Sơn, Chƣơng Mỹ1111722Công ty TNHH SX và XK mây tre Đoàn Kết2015Xã Trƣờng n, Chƣơng Mỹ131423232.915Tổng số

Bình qn 1 cơ sở KD

(Nguồn: Phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ)14,04127Phụ bảng 2. Chủng loại sản phẩm của các làng nghề

Loại sản phẩmSTT

1.- Các sản phẩm mây tre đan giangĐịa điểm làng nghề

- Làng nghê mây tre đan xuất khẩuđây là loại sản phẩm chiếm ƣu thế nhất. Các làng Phú Vinh - xã Phú Nghĩa

nghề ở đây nổi tiếng về nghề mây từ lâu đời.- Làng nghề mây tre đan Trung CaoChủ yếu để xuất khẩu. Các sản phẩm:- xã Trung Hòa* Đĩa: gồm đĩa tròn, đĩa bát giác, đĩa rua miệng, - Làng nghê mây tre đan Quan Trâm

đĩa vuông, đĩa chữ nhật, đĩa bán nguyệt, đĩa vỏ - xã Phú Nghĩa.

dƣa, đĩa hoa muống, đĩa lót tròn...- Làng nghề mây tre đan n Kiện-* Bát: có bát răng cƣa, bát rua miệng, bát trơn xã Đông Phƣơng Yên.

mộc, bát đáy dày...- Làng nghề mây tre đan Khê Than-* Chậu: có chậu đứng cong, chậu thắt suốt, chậu xã Phú Nghĩa…

thau...

* Lẵng: lẵng xách tay, lẵng bán nguyệt, lẵng quai

chai...

* Làn : làn viên trụ, làn chữ nhật, làn kép, làn

đơn...

* Lọ hoa:* Khay: * Tranh: * Đèn: * Ghế, bàn*

Sa lon

2.- Các sản phẩm gỗ, mộc: với quy mô không lớn -Làng nghề mộc điêu khắc Phụ

chủ yếu sản xuất để bán trong Thành Phố và các Chính- thơn Phụ Chính- xã Hòa

huyện lân cận. Các nghề:3.Chính.* Phục chế nhà cổ.- Làng nghề mộc Phúc Cầu- xã* Mộc dân dụng.Thụy Hƣơng* Nội thất- làng nghề mộc Phù Yên- xã- Các sản phẩm từ tre cọ: Hiệu quả kinh tế Trƣờng Yên

không cao khiến cho xu hƣớng về phát triển nghề

này không đƣợc khuyến khích.

*nón lá, mũ lá.- Làng nghề nón lá Phú Hữu I

- Làng nghề nón lá Phú Hữu II

(Nguồn: Điều tra của tác giả)Phụ bảng 3. Thực trạng phát triển mặt hàng TCMN truyền thống

ở huyện Chƣơng Mỹ

Trong đó xuất

TT

Mặt hàng TCMN

Tổng số

khẩu

- Các sản phẩm mây tre giang đan: đây là

loại sản phẩm chiếm ƣu thế nhất. Các làng

nghề ở đây nổi tiếng về nghề mây từ lâu đời.

Chủ yếu để xuất khẩu. Các sản phẩm:

* Đĩa mây: gồm đĩa tròn, đĩa bát

giác, đĩa rua miệng, đĩa vng, đĩa chữ

nhật, đĩa bán nguyệt, đĩa vỏ dƣa, đĩa hoa

1muống, đĩa lót tròn...

* Bát mây: có bát răng cƣa, bát rua400-500 sản phẩm

các loại180-210 sản phẩmmiệng, bát trơn mộc, bát đáy dày...

* Chậu mây: có chậu đứng cong,

chậu thắt suốt, chậu thau...

* Lẵng mây: lẵng xách tay, lẵng bán

nguyệt, lẵng quai chai...

* Làn mây: làn viên trụ, làn chữ

nhật, làn kép, làn đơn........

Các sản phẩm gỗ, mộc: với quy mô

không lớn chủ yếu sản xuất để bán trong

Thành Phố và các huyện lân cận. Các

2120-15045-55sản phẩmsản phẩmtế không cao khiến cho xu hƣớng về phát100-20075-135triển nghề này khơng đƣợc khuyến khích.sản phẩmsản phẩmnhóm sản phẩm chính:

* Phục chế nhà cổ.

* Mộc dân dụng.

* Nội thất

Các sản phẩm từ tre cọ: Hiệu quả kinh3*nón lá, mũ lá

Tổng620-850 sản phẩm 300-400 sản phẩm(Nguồn: Điều tra của tác giả)Phụ bảng 4. Thực trạng ngành nghề truyền thống ở huyện Chƣơng Mỹ

Mặt hàng TCMNTTNămSố lƣợng SPthành lậpnghề mớiIMặt hàng khôi phục/ nhân rộng1Bát mây, giỏ mây, chậu mây-tre2008252Bàn ghế mây, tủ mây, vali mây2008293Khay mây-tre2008314Bát salad2010275Bát trang trí2010316Bình hoa2012317Cơi đựng trầu2012318Túi xách2013259Lọ hoa20132010Bình ủ nƣớc20092511Thảm20132312Bàn, ghế, giƣờng, tủ20072IIDu nhập các sản phẩm mới1Đèn chiếu sáng2014312Chng gió2014313Rèm cửa mỹ nghệ2015304Đồ treo tƣờng201325Tƣợng gỗ20122Tổng số30096396(Nguồn: Điều tra của tác giả)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

UBND thành phố Hà Nội (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chương Mỹ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phê duyệt tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 24/4/2013

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×