Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Các biện pháp an toàn sử dụng điện

VI. Các biện pháp an toàn sử dụng điện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng Xii-1: Kế hoạch tiêu thụ điện của mỏ

Đơn

vịCác giai đoạn (năm)STTCác chỉ tiêu1Công suất thiết bị làm

việcKW1948187815982Phụ tải tối đa lâu dàiKW107110539103Hệ số công suất cos0,930,930,934Hệ số yêu cầu0,550,530,575Điện năng tiêu thụ hàng KW/h

năm37616

00323390

027114

006Điện năng tiêu thụ 1 KW/h

tấn than8,37,12,81ữ 23ữ 44 -> +

Chơng XIIIKỹ thuật an toàn , vệ sinh công nghiệp, các biên pháp

phòng ngừa cháy nổ và bảo vệ môi trờng.

I. Nguyên nhân và các phơng pháp chung để đảm bảo an toàn trên

mỏ lộ thiên1061. Nguyên nhân chủ yếu gây ra các yếu tố mất an toàn

- Do sử dụng các nguồn điện cao thế và hệ thế

- Do sử dụng các phơng tiện vận tải

- Do sử dụng các phơng tiện nổ và thuốc nỉ

- Do sư dơng níc trong má

- Do hƯ thèng khai thác và công tác ổn định bờ mỏ

- Do các cơ cấu quay của thiết bị

- Do sử dụng Axetylen trong hàn cắt kim loại

- Do thời tiết và khí hậu

2. Phơng pháp chung để đảm bảo an toàn

- Các điều kiện an toàn trong mỏ sản xuất phụ thuộc vào phơng pháp tiến hành khai thác, qui mô sản xuất đồng bộ thiết bị.

Từ những thực tế kinh nghiệm sản xuất và các tài liệu ta có các

biện pháp chung sau:

+ Dùng các biển bảo, biển cấm, báo các khu vc nguy hiểu,

dùng các cơ cấu quay phải co bảo hiểm che chắn.

+ Các hệ dùng điện cao áp, hạ áp phải đóng cắt bằng hệ

thống điều khiển từ xa có điện áp thấp (36V)

+ Hàng năm, hàng kú phai tỉ chøc kh©u hn lun tËp

hn kiĨm tra nhận thức an toand cho ngời lao động.

+ Những ngời phụ trách an toàn phải co kiến thức chuyên

sâu về an toàn.

+ Có kế hoạch kiểm tra an toàn thờng xuyên, định kỳ

+ Phân công, công tác phải đúng với nghề nghiệp chuyên

môn đợc đào tạo để thợ có kiến thức chuyên sâu và phù hợp công

việc.107II. kỹ thuật an toàn khi thiết kế công tác mỏ và vận tải mỏ.1. Các vấn đề về khai thác

- Thông số kỹ thuật và công nghệ khai thác:

Để đảm bảo an toàn cho ngời và thiết bị trong khai thác mỏ

lộ thiên ở vỉa 11 ông ty than Núi Béo thì các thông số kỹ thuật

của HTKT và các khâu công nghệ phải đảm bảo:

Góc nghiêng sờn tầng max = 700

Góc nghiêng bờ công tác max = 14030

Góc nghiêng bờ dừng max = 350

Chiều cao tầng phải phải phù hợp với năng suất thiết bị, đảm

bảo an toàn khi tiến hành xúc bôc.

Chiều cao tầng công tác H = 12m

Chiều rộng mặt bằng công tác Bmin = 43m

Chiều rộng đai bảo vệ Bbv = 5m

Chiều rộng đai vận tải Bvt = 18m

2.An toàn công tác nổ mìn.

Tiến hành lập hộ chiếu khoan nr mìn xác định khoảng cách

an toàn từ hàng nỗ khoan ngoài cùng đến mép trên của tầng quy

định vị trí tơng đối của máy khoan , tiến hành khoan hàng

ngoài cùng. Trong quá trình khoan tiến hành các thủ tục mà hộ

chiếu khoan đã đề ra.

An toàn trong công tác khoan nổ đợc tiến hành chặt chẽ, tất

cả mọi ngời phải tuân theo các biện pháp an toàn trong công tác

vận chuyển vật liệu nổ, nạp nổ mìn.

Công tác bảo quản vất liệu nổ phải thực hiên thao đúng quy

pham an toàn. Không đợc để lẫn kíp nổ với thuốc nổ.

108Công tác nổ phải tuân theo trình tự: Thông báo cho toàn mỏ

và vùng lân cận ngày giở nổ mìn. Tổ chức cấm đờng đuồi ngời

và di chuyển thiết bị trong vùng nguy hiển về nơi an toàn. ChØ

cã ngêi cho nhiƯm vơ míi ra vµo khu vùc ổn mìn. Sau khi nổ

mìn tiến hành kiểm tra chất lợng bãi mìn, nếu còn sót hay gặp

mìn cần cho nổ lại.

Bản xiii-1 khoảng cách an toàn cho đát đá văng theo phơng

nổ mìn

stt

1

2

3

4

5

6

7Phơng pháp nổ mìn

Nổ mìn trên mặt đất

Nổ mìn trong nỗ khoan nhỏ

Nổ mìn bé

Nổ mìn trong nỗ khoan lớn

Nổ mìn buồng

Nổ mìn phá đá quá cỡ

Nổ mìn tạo hốc nỗ khoanLM(m)

300

200

200

200

200

400

100Bán kính vùng nguy hiểm khi nổ mìn

Lần 1:

> 350m đối với ngời

> 200m đối với thiết bị

Lần 2:

> 400m đối với ngời

> 300m đối với thiết bị

3. An tào công tác xúc bốc.

Máy xúc đứng cách mép gơng khoảng cách an toàn đảm bảo

về đá lăn và sụt lở khản cách này là 6 m tính tủủcục máy xúc.

4. an toàn trong công tác vận t¶i.109Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Các biện pháp an toàn sử dụng điện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×