Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XI-2: Tính toán lượng nước chảy vào mỏ

XI-2: Tính toán lượng nước chảy vào mỏ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng XI-1: Chỉ tiêu thoát nớc

STTCác chỉ tiêu

hiệuĐơn

vịNăm 1 ữ4Từ năm thứ

51Diện tích hứng nớcFM22750004950002Lợng nớc ma max/ngày

đêmVmm4504503Hệ thống điều chỉnh

dòng chảy0,90,94Hệ số thẩm thấuK0,80,8XI-2: Tính toán chọn bơmLợng nớc phải bơm trong một ngày đêm

Công thức:

Qh=Q

,(m3)

N .TN-Thời gian bơm liên tục, N = 5 ngày

T-Thời giam làm việc của bơm ,T=22 h/ngày đêm

Vậy từ năm 1 ữ 4 ta có Qh = 816 (m3/h)

Từ năm thứ 5 ta có Qh = 1.465 (m3/h)

- Căn cứ vào yêu cầu trên ta chọn loại máy bơm 12Y10T với

thông số kỹ thuật là:Bảng XII-2: Thông số kỹ thuật bơm 12Y-10TST

T

1Các thông số

Năng suất máy bơm

100Đơn vịGiá trịm3/h9002Cột ápm1053Chiều cao hút maxm5,54Chiều cao đẩym855Công suất động cơKW3156Vòng quay định mứcVòng/phút14857Động cơ điệnKiểuBA02-450LB48Điện áp động cơV60000* Số máy bơm cần thiết

áp dụng công thức:

n=Qh

, (chiếc)

Qb .Trong đó:

Qb là năng suất máy bơm , Qb =9000m3/h

là hiệu suất máy bơm, = 0,9

là hệ số sử dụng, =0,85

Qh là lợng nớc phải bơm (m3/h)

trong giai đoạn một từ năm 1 ữ 4

816n= 900.0,9.0,85 =1 chiếc

Trong giai đoạn 2 từ năm thứ 5 trở đi

1465n= 900.0,9.0,85 =2 chiếc

Vị trí đặt bơm phụ thuộc vào sự phát triển của công trình

khai thác. Máy bơm đợc đặt trên 1 phao nổi trên mặt nớc.101Chơng XIICung cấp điện

I. Yêu cầu của công tác cung cấp điện

- Điện áp tới các phụ tải đặt từ 0,85 ữ 11 điện áp định mức.

- Tần số của dòng điện dao động trong phạm vi 2% tần số

điện áp định mức.

- Tổng hao điện năng của mỏ phải < 8% điện áp yêu cầu

của các thiết bị chính trong mỏ.

II. Hiện trạng cung cấp điện ở mỏ

- Các hộ tiêu thụ gồm:

Trạm BA 200 KVA 6/0,4 KV đặt tại phân xởng sửa chữa

thiết bị

Trạm BA 100 KVA 6/0,4 KV cấp điện cho Công ty CAVICÔ

Trạm BA 320 KVA 6/0,4 KV cung cấp điện cho toàn bộ khu

trung tâm gồm công trờng than 1; 2; đội xe và khu ĐKSX.

III. Tổ chức cung cấp điện.

IIi.1 Cung cấp điện cho khai trờng.

Sử dụng phơng phát hỗn hợp dọc và ngang tầng. Đờng dây

chính 6 kv chạy dọc tầng bên ngoài phạm vi khai trờng. Đờng dây

xuống các phụ tải đặt ngang tầng và và di động theo các thiết

bị tiêu thụ điện.

Các phụ tải nh máy xúc, máy khoan lấy điện qua các tủ điện.

Động cơ điện của máy bơm đợc nối với dây dẫn dọc tầng qua tủ

điên đặt trên bơi moong. Từ tủ điên đến đọng cơ đơc nồi

bằng cáp mềm.

102IIi.2 Cung cấp điện sân công nghiệp

Trên sân công nghiệp đặt các tram biến áp 6/0,4kw để

cung cấp điện cho các hộ trên sân công nghiệp: Xởng bảo dỡng

ô tô, máy khoan, các hộ tiêu thụ này nối với trạm biến áp 6/0,4 kv,

các thiết bị di động dùng cáp mềm, cáp đợc bố trí trên các tầng.

IIi.2 Cung cấp điện cho các hộ ở xa sân công nghiệp.

Khu văn phòng đặt một trạm biến áp 6/220v để cung cấp

điện cho văn phòng, kho vật t nhà để xe, chiếu sáng.

IV.Chiếu sáng mỏ.

Vì làm việc 3 ca, cho nên chiếu sáng là rất cần thiết để

phục vụ cho quá trình sản xuất, cho công nhân làm việc và đi

lại trên khai trờng.

IV1.Chiếu sáng nơi làm việc của máy xúc

Để chiếu sáng nơi làm viêc của máy xúc ta sử dụng đèn pha

3-35 công suất 500W điện áp 220V, quang thông 7500 lumen.Diện tích cần chiếu sáng cho khu vực này là: s 1=1500m2

Số bóng đèn cần thiết để chiếu sáng cho một máy xúc là:

N1 =E.s1 .k .k

F .1, ( bóng đèn)Trong đó: E- Độ sáng của bóng đèn, E= 3 lux

S1-Diện tích chiếu sáng, S1=1500 m2

k1- HƯ sè tỉn thÊt ¸nh s¸ng, k1=1,3

k2 - Hệ số dự trữ ánh sáng ;

- Hiệu suất ®Ìn ,

VËy:k2 = 1,4.

η = 0,5

N1 =Nh vËy cÇn 2 chiếc

+ Công suất chiếu sáng :

1033.1500.1,3.1,4

= 1,4 chiếc

7500.0,5Thực tế , mỗi máy xúc cần lắp thêm 1 đèn 500W phía sau

máy để khắc phục khoảng tối sau máy .

Vậy , công suất chiếu sáng cho 1 máy xúc :

W1= 5.1000+500=2500 (W)

Với 6 máy xúc trên toàn mỏ :

W=6.2500=15000 (W) =15KW

+ Vị trí đèn chiếu sáng :

Các bóng đèn đợc lắp trên các cột di động cho 5 máy xúc

làm việc ®ång thêi .

( M¸y EX-750 dïng ®iƯn do m¸y cung cấp để tự thắp sáng )

IV.2. Chiếu sáng bãi thải :

Mỗi bãi thải dùng 4 bóng 3-35 chiếu sáng khu vực đổ thải

và san gạt mặt bằng .

Theo thiết kế có 4 bãi thải đồng thời hoạt động

Công suất chiếu sáng tổng cộng khu bãi thải :

W=4.1000.4=16000W=16 KW

VI.3. Chiếu sáng bãi chứa than và kho than :

Chiếu sáng bãi chứa than dùng 5 đèn 3-35

Chiếu sáng kho than dùng 4 đèn 3-35

Công suất chiếu sáng khu vực này :

W=(5+4).1000=9000 (W)=9KW

IV.4. Chiếu sáng mặt tầng công tác :

Dùng đèn sợi đốt 200W có chụp , chiếu sáng diện tích từ khu

máy xúc làm việc ra hào chung .

Chiều dài cần chiếu sáng là 350 m . Khoảng cách giữa 2 đèn

là 30m . Số đèn tối thiểu cho 1 tầng :

nb =350

=12 (bóng)

30Công suất chiếu sáng 1 tầng :

104W=12.200=2400 (W)=2,4 KW

IV.5. Chiếu sáng khu vực vận tải :

Tổng chiều dài tuyến đờng vận tải , trong mỏ là 3 000km .

Sử dụng bóng đèn sợi đốt 200 W, khoảng cách giữa 2 bóng là

30m . Số đèn trên cả tuyến đờng :

n=3000

=100 (bóng đèn)

30Công suất toàn khu vực :

W=100.200=20000 (W)=20 KW

Hệ số công suất mạng :

Hệ số công st trung b×nh cđa má :

cos ϕ tb =∑ Pti

P +Q

2

ti2

ti=1722,5

Pti

=

=0,8

2144

SV. Công suất trạm biến áp chính

Tính theo công thøc

S=(∑ Ptt ) 2 + ( ∑ Qtt ) , (KVA)Qua tính toán lựa chọn22 máy biến áp có công suất 1800KVA/máy

VI. Các biện pháp an toàn sử dụng điện

Sử dụng :

- Hệ thống trạm mát 1 pha 6KV

- Hệ thống tiếp đất cục bộ đối với các trạm 35/6; 6/04

đảm bảo an toàn

Rt đ<4.

- Các thiết bị điện dùng điện áp < 1000V ta nắp rơle

- Các dụng cụ có đầy đủ các thiết bị an toàn khi sử dụng

điện.

105Bảng Xii-1: Kế hoạch tiêu thụ điện của mỏ

Đơn

vịCác giai đoạn (năm)STTCác chỉ tiêu1Công suất thiết bị làm

việcKW1948187815982Phụ tải tối đa lâu dàiKW107110539103Hệ số công suất cos0,930,930,934Hệ số yêu cầu0,550,530,575Điện năng tiêu thụ hàng KW/h

năm37616

00323390

027114

006Điện năng tiêu thụ 1 KW/h

tấn than8,37,12,81ữ 23ữ 44 -> +

Chơng XIIIKỹ thuật an toàn , vệ sinh công nghiệp, các biên pháp

phòng ngừa cháy nổ và bảo vệ môi trờng.

I. Nguyên nhân và các phơng pháp chung để đảm bảo an toàn trên

mỏ lộ thiên1061. Nguyên nhân chủ yếu gây ra các yếu tố mất an toàn

- Do sử dụng các nguồn điện cao thế và hệ thế

- Do sử dụng các phơng tiện vận tải

- Do sử dụng các phơng tiện nổ và thuốc nỉ

- Do sư dơng níc trong má

- Do hƯ thèng khai thác và công tác ổn định bờ mỏ

- Do các cơ cấu quay của thiết bị

- Do sử dụng Axetylen trong hàn cắt kim loại

- Do thời tiết và khí hậu

2. Phơng pháp chung để đảm bảo an toàn

- Các điều kiện an toàn trong mỏ sản xuất phụ thuộc vào phơng pháp tiến hành khai thác, qui mô sản xuất đồng bộ thiết bị.

Từ những thực tế kinh nghiệm sản xuất và các tài liệu ta có các

biện pháp chung sau:

+ Dùng các biển bảo, biển cấm, báo các khu vc nguy hiểu,

dùng các cơ cấu quay phải co bảo hiểm che chắn.

+ Các hệ dùng điện cao áp, hạ áp phải đóng cắt bằng hệ

thống điều khiển từ xa có điện áp thấp (36V)

+ Hàng năm, hàng kú phai tỉ chøc kh©u hn lun tËp

hn kiĨm tra nhận thức an toand cho ngời lao động.

+ Những ngời phụ trách an toàn phải co kiến thức chuyên

sâu về an toàn.

+ Có kế hoạch kiểm tra an toàn thờng xuyên, định kỳ

+ Phân công, công tác phải đúng với nghề nghiệp chuyên

môn đợc đào tạo để thợ có kiến thức chuyên sâu và phù hợp công

việc.107Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XI-2: Tính toán lượng nước chảy vào mỏ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×