Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
X-2: Xác định chọn cơ giới hoá đồng bộ hoá đổ thải

X-2: Xác định chọn cơ giới hoá đồng bộ hoá đổ thải

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Ô tô và máy gạt đảo nhau, 2 khu vực dọc theo bờ bãi thải quá

trình lập đi lập lại đến hết quá trình để thải.

X- 3 : Các thông số của tuyến thải :1 - Góc ổn định của bãi thải:

Lấy bằng góc ổn định của đất đá lở rời là : 35 0

2 - Độ dốc mặt thải.

Thiết kế mặt tầng thải nghiêng vào trong với góc dốc 3

để thoát nớc ma và đảm bảo an toàn tiết bị .

3 - Kích thớc đê chắn :

chiều cao b=1m

chiều cao h=1m

4 - Chiều dài khu vực thải :

QtLt = W ,(m)

o

Qt: Năng suất thải trong 1h; Qt =Ad

N , n, t,( m3/h)Ađ : Sản lợng đá 1 năm , Ađ =3700.000 m3

T - Thời gian làm việc 1 ca ,T=8 h

Qt =3700000

= 616 m3/h

250.3.8.Wo Khả năng tiếp nhận của bãi thải trên 1m dài ;

k

bWo = V . , (m3/m)

V - Dung tÝch thïng xe ; V = 20m3 .

b - ChiÒu réng thïng xe; b = 4,2m .

k - Hệ số mở rộng đống đá ; k = 1,5.

20.1,5Wo = 4,2 =7,1 m3/m

VËy Lt =616

= 86 m

7,1ChiÒu dài toàn tuyến thải (4 tuyến)

Ltt= 4.Lt= 4.86=334 ,m

95Bảng X-1: Các thông số bãi thải đất đá

Đơn

vịBT bắcBT phụ

bắcBT tâyBT

trongChiều cao toàn tuyến

thảim60120301202Chiều cao tầng thảim30 ữ

4030 ữ

4030 ữ

4030 ữ

403Độ dốc tầng thảiđộ353535354Độ dốc mặt bãi thải

vào tâm%1ữ 21ữ 21ữ 21ữ 25Số tầng thảiTần

g24146Mái dốc toàn bộ bãi

thảiđộ282828287Chiều cao toàn bộ khu

vực thảim180180180180STTCác thông số1XI-4: Tính toán lựa chọn thiết bị gạt- Để đảm bảo công tác san gạt đồng bộ với thiết bị ô tô tự đổ

thải đá, ta chọn máy gạt có công suất động cơ 230CV loại máy gạt

KOMATSU-D85A của Nhật.

Số lợng máy gạt cần thiết tính theo công thức:

VgNg= Q , (chiếc)

gTrong đó:

Vg - là khối lợng đất đá thải phải gạt hàng năm, m3

Tính Vg = 20% khối lợng đất bốc,Vg = 740.000m3

Qg là năng suất trung bình của máy gạt, m3/năm

Qg=3600.N .T .c.v. .K D

, (m3/năm)

Tck96Các chỉ tiêu tính toán ta xem bảng XI-2:Bảng XI-2: Năng suất và số lợng máy gạtSTTCác thông sốKý hiệu Đơn vịGia trị1Số ngày làm việc trong nămNNgày2502Số ca lµm viƯc trong ngµyCCa33Sè giê lµm viƯc trong caTGiê84HƯ sè sử dụng thời gian5Chu kỳ một lần gạtTCKPhút106Khối lợng đất đá dới lỡi gạtV1m32,77Khối lợng đất đá phải gạtVgm3/nă

m7400008Năng suất năm của máy gạtQgm3/nă

m408.0009Số lợng máy gạtNgChiếc30,7XI-5: Các biện pháp bảo vệ môi trờng ở chân bãi thải- Đắp đê ở chân bãi thải để chống trôi đất đá vào các suối

thoát nớc ở xung quanh vùng đổ thải. Dự kiến đắp 2 đê ở 2 bãi

thải phụ bắc và phụ tây.

* Đập lọc ở bãi thải phụ bắc:

- Chiều rộng mặt đập là 10m

- Chiều cao đập là 7m

- Chiều dài là 55m

- Góc tả ly là 50 ữ 600

* Đập lọc ở bãi thải phụ tây:

- Chiều rộng mặt đập là 10m

- Chiều cao đập là 7m

97- Chiều dài là 40m

- Việc thi công dùng máy xúc, xúc chọn lọc đá tầng, dùng ô tô

vận chuyển đổ thành thân đập và máy gạt san phẳng mặt

đập. Máy xúc thuỷ lực gầu ngợc xúc dọc. Nếu mặt nghiêng của

đập, kè mái tả ly bằng đá hộc dùng thủ công.

Bảng XI-3: Các thông số kỹ thuật D-85A

STTCác thông sốĐơn vịSố lợngKW230m3,725

1,211Công suất động cơ2Kích thớc lỡi gạt3Trọng lợng làm việcTấn23,514Khả năng leo dốcđộ325Tốc độ di chuyểnKm/h3,6 ữ 11,2

4,3 ữ 136Độ lệch lỡi tối đamm7507Chiều dài máym5,46- Rộng

- Cao- Tiến

- LùiChơng XICông tác thoát nớc

XI-1: Hiện trạng thoát nớc mỏ Núi Béo- Hiện tại mỏ đang khai thác tại moong Monplane vỉa 11 (Khu

Tây vỉa 11) ngay từ ngày đầu vào khai thác vỉa 11 từ mức

(+32) là mức nớc tự chảy. Còn từ mức đó trở xuống mỏ đã dùng

phơng pháp thoát nớc cỡng bức để tháo khô mỏ bằng hệ thống

bơm dùng động cơ điện 121/10 với đờng ống đẩy Dy = 300mm

với công suất 400KW/h năng suất 900m3/h.98Ngoài ra còn hệ thống bơm 150m3/h và 280m3/h dùng để

bơm chuyển cấp, bơm vào mùa khô phục vụ sản xuất nh cấp

thoát tới đờng, cấp cho máy khoan xoay cầu đập bụi.

XI-2: Tính toán lợng nớc chảy vào mỏLợng nớc chảy vào mỏ ở mức (+32) mỏ đã dùng hệ thống mơng bao quanh khu bắc và khu đông cho chảy xuống suối Xạc lồ

(Hà Tu) chảy qua khe cá ra biển.

Còn lợng nớc khu bờ tây, bờ nam và toàn bộ diện tích mặt

mỏ đều chảy xuống moong vỉa 11.

Lợng nớc chảy vào mỏ phụ thuộc vào việc khai thác than của

từng giai đoạn và lợng nớc ma hàng năm theo quan trắc khí tợng

và nghiên cứu khí hậu cho thấy lợng ma lớn nhất trong 1 ngày

đêm là 450mm.

Lợng nớc ngầm chảy vào mỏ tồn tại trong các lớp bộ kết, cát

kết và sét kết. Các lớp cách nớc là sét kết chúng tạo thành các lớp

có áp và không có áp: lợng nớc ngầm khoảng 600 700m 3/ngày

đêm. Theo yêu cầu của hệ thống khai thác khi vµo mïa ma nÕu

trËn ma kÐo dµi 1 ngµy đềm thì sau 5 ngày phải bơm hết lợng

nớc chảy vào mỏ theo công thức. Từ đó ta tính đợc lợng nớc chảy

vào mỏ theo công thức.

- Q = F.K.V. ,(m3/ngày đêm)

Từ năm 1 ữ 4 lợng nớc là: Q = 89.100 (m3/NĐ)

Từ năm thứ 5 trở đi Q = 160.380 (m3/NĐ)

- Về lợng nớc ngầm: Lợng nớc ngầm không lớn lắm chủ yếu do

thẩm thấu, lợng nớc từ 600-700m3/ngày đêm.

Vậy ta có chỉ tiêu thoát nớc cỡng bức cho từng giai đoạn cụ

thể nh sau:

99Bảng XI-1: Chỉ tiêu thoát nớc

STTCác chỉ tiêu

hiệuĐơn

vịNăm 1 ữ4Từ năm thứ

51Diện tích hứng nớcFM22750004950002Lợng nớc ma max/ngày

đêmVmm4504503Hệ thống điều chỉnh

dòng chảy0,90,94Hệ số thẩm thấuK0,80,8XI-2: Tính toán chọn bơmLợng nớc phải bơm trong một ngày đêm

Công thức:

Qh=Q

,(m3)

N .TN-Thời gian bơm liên tục, N = 5 ngày

T-Thời giam làm việc của bơm ,T=22 h/ngày đêm

Vậy từ năm 1 ữ 4 ta có Qh = 816 (m3/h)

Từ năm thứ 5 ta có Qh = 1.465 (m3/h)

- Căn cứ vào yêu cầu trên ta chọn loại máy bơm 12Y10T với

thông số kỹ thuật là:Bảng XII-2: Thông số kỹ thuật bơm 12Y-10TST

T

1Các thông số

Năng suất máy bơm

100Đơn vịGiá trịm3/h900Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

X-2: Xác định chọn cơ giới hoá đồng bộ hoá đổ thải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×