Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Sửa đổi, bổ sung quy định về giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Sửa đổi, bổ sung quy định về bồi thường đất & bồi thường thiệt hại về tài sản

trên đất theo nguyên tắc bảo về quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất5. Về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đăng ký

đất đai

Bổ sung quy định về xử lý việc cấp GCNQSDĐ do lịch sử để lại

Bổ sung quy định về đính chính & thu hồi GCNQSDĐ

Bổ sung quy định về thẩm quyền đính chính & thu hồi GCNQSDĐ

Bổ sung quy định về hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất6. Về quyền của người sử dụng đất & thời hạn sử dụng đấtBổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất tương ứng với

hình thức sử dụng đấtSửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn sử dụng đất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng

thủy sản, làm muối7. Về giám sát việc quản lý và sử dụng đấtBổ sung quy định người dân giám sát việc quản lý & sử dụng đất thông qua giám

sát trực tiếp & giám sát gián tiếpBổ sung quy định về phạm vi & cách thức giám sátTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×