Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU PHẦN( NHÂN TỔ) ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU PHẦN( NHÂN TỔ) ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, Vietcombank có nhi ều l ợi th ế

trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng,

phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa trên n ền tảng công ngh ệ

cao. Các dịch vụ: VCB Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking,

…đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự ti ện lợi, nhanh

chóng, an tồn, hiệu quả, tạo thói quen thanh tốn khơng dùng ti ền m ặt cho đơng

đảo khách hàng.

Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank hiện có gần

14.000 cán bộ nhân viên, với hơn 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại

diện/Đơn vị thành viên trong và ngồi nước, gồm 1 Hội s ở chính tại Hà N ội, 1 S ở

Giao dịch, 1 Trung tâm Đào tạo, 89 chi nhánh và hơn 350 phòng giao dịch trên tồn

quốc, 2 cơng ty con tại Việt Nam, 2 cơng ty con và 1 văn phòng đ ại di ện t ại n ước

ngồi, 6 cơng ty liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát tri ển một

hệ thống Autobank với hơn 2.100 máy ATM và trên 49.500 điểm chấp nhận thanh

toán thẻ (POS) trên tồn quốc. Hoạt động ngân hàng còn được hỗ tr ợ bởi mạng

lưới hơn 1.800 ngân hàng đại lý tại trên 155 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có năng lực, nhạy bén v ới môi

trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao…Vietcombank ln là s ự l ựa

chọn hàng đầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn và của đông đ ảo khách

hàng cá nhân.

Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, trên nhiều lĩnh vực hoạt động quan

trọng, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế gi ới bình ch ọn và

đánh giá là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”.

Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ nhân viên Vietcombank đã,

đang và sẽ luôn nỗ lực để xây dựng Vietcombank phát tri ển ngày m ột b ền v ững,

với mục tiêu sớm đưa Vietcombank trở thành ngân hàng có quy mô, năng lực quản

trị, phạm vi hoạt động và tẩm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế trong th ời

gian tới.

Năm

1962Sự kiện

Ngày 30/10/1962, Ngân hàng Ngoại Thương (NHNT - Vietcombank)

được thành lập theo Quyết định số 115/CP của Hội đồng Chính phủ

15trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thu ộc Ngân hàng196319901993

199419961998

2002

200420072008Trung ương (nay là NHNN).

Ngày 01/04/1963, chính thức khai trương hoạt động NHNT như là

một ngân hàng đối ngoại độc quyền.

Ngày 14/11/1990, NHNT chính thức chuyển từ một ngân hàng

chuyên doanh, độc quyền trong hoạt động kinh tế đối ngoại sang

một NHTM nhà nước hoạt động đa năng theo Quyết định số 403-CT

ngày 14/11/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

NHNT thành lập ngân hàng liên doanh với đối tác Hàn Quốc - First

Vina Bank, nay là ShinhanVina Bank.

Thành lập Công ty Thuê mua và Đầu tư trực thuộc NHNT (Công ty

Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản).

Ngày 21/09/1996, Thống đốc NHNN ra Quyết định s ố 286/QĐ-NH5

về việc thành lập lại NHNT trên cơ sở Quyết định s ố 68/QĐ-NH5

ngày 27 tháng 3 năm 1993 của Thống đốc NHNN. Theo đó, NHNT

được hoạt động theo mơ hình Tổng cơng ty 90, 91 quy định tại

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính

phủ với tên giao dịch quốc tế: Bank for Foreign Trade of Viet Nam,

tên viết tắt là VCB.

Thành lập VPĐD tại Paris (Pháp) và tại Moscow (C ộng hòa Liên

bang Nga).

Khai trương Cơng ty liên doanh VCB Tower 198 với đối tác

Singapore.

Thành lập Công ty cho thuê tài chính NHNT – VCB Leasing.

Thành lập Cơng ty TNHH Chứng khốn NHNT – VCBS.

VCB được tạp chí The Banker bình chọn là "Ngân hàng t ốt nhất Vi ệt

Nam" năm thứ 5 liên tiếp.

VCB - lần thứ 3 liên tiếp - được trao tặng giải th ưởng Thương hi ệu

mạnh Việt Nam. Đặc biệt, thương hiệu VCB lọt vào Top Ten th ương

hiệu mạnh nhất trong số 98 thương hiệu đạt giải.

Tháng 1/2007, VCB và NHTMCP Sea Bank ký kết Hợp đồng v ới đối

tác Cardif thành lập Công ty TNHH Bảo hi ểm Nhân th ọ VCB – Cardif

(VCLI).

VCB được bầu chọn là "Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho

doanh nghiệp tốt nhất năm 2007" do tạp chí Asia Money bình chọn.

07/2008, VCB nhận danh hiệu Ngân hàng trong nước tốt nhất tại

Việt Nam năm 2008. Đây là Giải thưởng thường niên được bình

chọn bởi Asiamoney và năm 2008 là năm đầu tiên Vi ệt Nam được

tạp chí đưa vào danh sách bình chọn với 01 gi ải thưởng duy nh ất

cho danh hiệu này.1630/6/2009, cổ phiếu VCB (mã chứng khốn VCB) chính thức được

niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM.

7/2009, VCB đạt Giải thưởng Ngân hàng nội địa tốt nhất Vi ệt Nam

2009về Tài trợ thương mại năm 2009 do độc giả tạp chí Trade Finance

Magazine (TFM) bình chọn. VCB là ngân hàng duy nhất tại Vi ệt Nam

lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng này.

10/2009, VCB đạt Giải thưởng “Thương hiệu Chứng khốn uy tín20102009” và “Top 20 Doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam”.

8/2010, VCB được trao danh hiệu “Thương hiệu bền vững toàn

quốc”

7/4/2011, VCB được The Asian Banker - Tạp chí hàng đầu th ế gi ới

về cung cấp thông tin chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ tài chính trao tặng giải thưởng “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam trong

lĩnh vực tài trợ thương mại năm 2011” (The Best Domestic Trade

Finance Bank, VietNam) và giải thưởng “Phát tri ển tài năng và lãnh

đạo” (The Asian Banker Talent and Leadership Development2011Award). Ông Phạm Quang Dũng – Phó Tổng giám đ ốc VCB - cũng đã

vinh dự nhận giải thưởng “Nhà Lãnh đạo Ngân hàng trẻ và tri ển

vọng năm 2011” khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (The Asian

Banker Promising Young Banker Award, 2011) .

10/04/2011, VCB được trao biểu trưng Top Ten “Thương hiệu

mạnh Việt Nam 2011”. Đây là năm thứ 9 liên tiếp VCB nhận danh

hiệu này.

Ngày 05/07/2012, Tạp chí Trade Finance đã trao tặng VCB giải

thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán thương mại t ốt2012nhất Việt Nam năm 2012” (Best Vietnamese Trade Bank in 2012).

VCB là đại diện duy nhất của Việt Nam lần thứ 5 liên ti ếp nh ận

được giải thưởng này (2008 - 2012).17Ngày 7/01/2013, lần thứ 3 liên tiếp VCB được Hội đồng Thương

hiệu Quốc gia công nhận và trao tặng biểu trưng Thương hiệu Quốc

gia

Ngày 31/03/2013, Vietcombank chính thức ra mắt hệ thống nhận

diện thương hiệu mới, khẳng định sự thay đổi toàn diện cả về hình

ảnh và chất lượng hoạt động, khẳng định quyết tâm của

Vietcombank tiếp tục đổi mới và phát triển bền vững, giữ vững vị

thế trong nước và từng bước vươn xa trên trường quốc tế.

Ngày 01/04/2013, Vietcombank đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50

năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất

do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Ngày 24/04/2013, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh The Asian

Banker Summit tổ chức tại Jakarta (Indonesia), Tạp chí The Asian

Banker đã trao tặng cho Vietcombank các giải thưởng uy tín bao

gồm: “Ngân hàng quản lý tiền mặt tốt nhất Việt Nam”; Ngân hàng

đối tác tốt nhất Việt Nam”.

Ngày 03/07/2013, tại Lễ trao giải thưởng của Tạp chí Trade Finance

tổ chức tại Singapore, Vietcombank đã vinh dự nhận giải thưởng

2013“Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

năm 2013”. Đây là lần thứ 6 liên tiếp (2008-2013), Vietcombank là

ngân hàng duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng uy tín này.

Tháng 7/2013, Tạp chí The Banker đã cơng bố kết quả xếp hạng

1.000 ngân hàng đứng đầu thế giới trên Tạp chí số chuyên đề Top

1000 World Banks phát hành vào tháng 7, theo kết quả này, The

Banker đã xếp hạng Vietcombank đứng thứ 1 quốc gia, đứng thứ

445/1000 ngân hàng đứng đầu thế giới.

Ngày 29/07/2013, Hội đồng quản trị Vietcombank đã công bố Quyết

định số 786/QĐ-VCB.TCCB&ĐT bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Thành Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank thay cho ơng

Nguyễn Phước Thanh được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc NHNN

Việt Nam.

Ngày 22/08/2013, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW cũng đã công bố

Quyết định số 2278-QĐ/ĐUK, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành Tổng giám đốc Vietcombank tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban

Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại

thương Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015.

182.2. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi

nhánh Thủ Đức

2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển.

Chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Thủ Đức được thành lập theo

quyết định số 1016/QĐ.NHNT.TCCB-ĐT ngày 21/12/2006 của HĐQT Ngân

hàng Ngoại Thương Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Chi Nhánh cấp 2 Thủ Đức

trực thuộc VCB Tân Thuận và nhận được sự chuy ển giao phòng giao d ịch Linh

Trung trực thuộc VCB Thủ Đức theo quyết định s ố 33/QĐ.NHNT.TCCB-ĐT ngày

17/01/2007 của HĐQT Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam. Chi nhánh đã

chính thức đi vào hoạt động ngày 21/01/2007.

Ngày mới đầu thành lập, tồn bộ chi nhánh chỉ có 31 người, h ầu h ết tu ổi

đời và tuổi nghề còn rất trẻ, nhiều cán bộ mới được tuy ển dụng. Cơ s ở vật

chất ban đầu cũng còn nhiều hạn chế, văn phòng đi thuê v ới di ện tích nh ỏ,

khó đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của Chi nhánh. Trong nh ững điều

kiện như vậy, VCB Thủ Đức đã gặp khơng ít khó khăn trong nh ững b ước phát

triển của mình. Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp lãnh đ ạo Ngân hàng

Nhà nước TP.HCM và Ngân Hàng Ngoại thương Trung ương, sự giúp đỡ của

chính quyền địa phương, sự gắn bó thủy chung của các khách hàng thân thi ết

cùng với quyết tâm cao độ của tập thể cán bộ nhân viên của Chi nhánh, đ ến

nay VCB Thủ Đức đã bước đầu khẳng định sự hiện diện của mình trên địa bàn

bằng sự phát triển mạng lưới hoạt động gồm trụ sở chính và 5 phòng giao

dịch trực thuộc với đội ngũ 118 cán bộ nhân viên.

Các phòng giao dịch bao gồm:

 Phòng giao dịch Phước Long A. Địa chỉ: số 381 Đỗ Xuân Hợp, KP2,

Phường Phước Long A, HCM.

 Phòng giao dịch Bình Thọ. Địa chỉ: 316 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức,

HCM.

 Phòng giao dịch Tam Bình. Địa chỉ: 616 Tơ Ngọc Vân, ph ường Tam Bình,

quận Thủ Đức, HCM.

19 Phòng giao dịch Linh Trung. Địa chỉ: Khu chế xuất Linh Trung II, phường

Bình Chiểu, quận Thủ Đức, HCM.

 Phòng giao dịch Đơng Nam Củ Chi. Địa chỉ: Khu cơng nghi ệp Đơng Nam

Củ Chi, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, HCM.

2.2.2. Hệ thống tổ chức của VCB chi nhánh Thủ Đức.

Mơ hình tổ chức:

P.Quan hệ

khách hàngP.Kế tốnP.thanh tốn

Kinh doanh

DVNH

Giám đốcCác Phó

Giám đốcCác PGDP. Hành chính

Nhân sựP. Ngân quỹP. Kiểm tra nội

bộHình 2: Mơ hình tổ chức hoạt động của Chi nhánh VCB Thủ Đức.

(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự).

VCB Thủ Đức tiền thân là chi nhánh cấp 2 Thủ Đức tr ực thu ộc VCB Tân

Thuận ( nay là VCB Nam Sài Gòn ), thành l ập năm 2002, đ ến năm 2006 chuy ển

thành Chi nhánh cấp 1 trực thuộc VCB. TW20Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 11 phòng/ tổ chức nghi ệp

vụ gồm: Phòng Khách hàng, Phòng Thanh tốn và Kinh doanh dịch v ụ , Phòng k ế

tốn, Phòng Ngân quỹ, Phòng Hành chính nhân sự. Tổ chức ki ểm tra giám sát và có

5 phòng giao dịch trực thuộc, bao gồm: PGD Linh Trung, PGD Bình Th ọ, PGD Tam

Bình, PGD Phước Long A và PGD Đơng Củ Chi.

Nhiệm vụ và chức năng VCB chi nhánh Thủ Đức:

Chi nhánh VCB Thủ Đức có trụ sở đặt tại KCX Linh Trung 1 thu ộc địa bàn

quận Thủ Đức – TP. HCM nên đối tượng khách hàng phục vụ ch ủ y ếu cho các nhà

đầu tư nước ngoài, người dân, công nhân tại các khu chế xuất Linh Trung 1, Linh

Trung 2, Quận Thủ Đức, Quận 9 và Đông Nam Củ Chi….

VCB Chi nhánh Thủ Đức phục vụ nhiều nghiệp vụ khác nhau cho khách hàng

sử dụng là công ty, doanh nghiệp và người dân trong khu vực:

 Mở tài khoản tiền gửi VNĐ, ngoại tệ cho khách hàng, dịch v ụ chuy ển

tiền.

 Huy động tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, cho vay sinh hoạt tiêu

dùng, sản xuất bằng VNĐ, ngoại tệ với thủ tục đơn giản và nhanh

chóng.

 Dịch vụ cho thuê ngân quỹ theo yêu cầu của khách hàng: thu ti ền l ưu

động, làm thủ quỹ và chi trả hộ cho đơn vị kinh doanh, vận chuy ển và

cất hộ tiền. Nhận và chi trả kiều hối, chuyển tiền trong và ngoài nước.

 Thực hiện các dịch vụ về ngân hàng quốc tế (thanh toán chuy ển ti ền,

hàng xuất, chiết khấu chứng từ, bảo lãnh thanh toán, vay vốn nhận

hàng).

 Phát hành và thanh toán thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế và th ẻ

tín dụng quốc tế (ATM Connect 24, Thẻ VCB Visa, Thẻ VCB Master

Card).

 Kinh doanh ngoại tệ theo phương thức giao ngay, hoán đổi, kỳ hạn.

 Dịch vụ ngân hàng điện tử.212.2.3. Giới thiệu về phòng kiểm sốt nội bộ tại Vietcombank Thủ Đức

Phòng kiểm sốt nội bộ (còn gọi là Phòng ki ểm tra n ội b ộ) là m ột phòng trong

11 phòng/ tổ nghiệp vụ của ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Thủ Đức.Với s ố

lượng nhân viên ít nhất trong cơ cấu chi nhánh Thủ Đức là một cán b ộ qu ản lý và

một nhân viên.

Chức năng:

 Hỗ trợ Giám độc chi nhánh trong việc kiểm soát sau các giao d ịch v ề vi ệc

tuân thủ các quy định nội bộ; quản lý rủi ro hoạt động tại Chi nhánh theo

yêu cầu của Ban giám đốc Chi nhánh, đảm bảo an toàn hiệu quả.

 Là đầu mối, phối hợp với các bộ phận của chi nhánh rà soát, đánh giá tính

đầy đủ, hiệu quả của hệ thống kiểm sốt nội bộ, đưa ra những ki ến ngh ị

nhằm cải tiến hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống quy trình, quy

định nội bộ, góp phần đảm bảo chi nhánh hoạt động an toàn, hiệu quả,

đúng pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể:

 Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy đ ịnh n ội b ộ đ ối v ới

các bộ phận nghiệp vụ tại chi nhánh.

 Làm đầu mối, phối hợp với các bộ phận chức năng của chi nhánh làm vi ệc

với các đoàn thanh tra, kiềm tra, kiểm toán tại chi nhánh; và theo dõi đôn

đốc và báo cáo kịp thời cho giám đốc Chi nhánh về tình hình th ực hi ện các

kết luận điều tra, kiểm tra, kiểm toán tại chi nhánh.

 Làm đầu mối tổng hợp, giúp giám đốc chi nhánh lập báo cáo về k ết qu ả

kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại đơn vị.

 Kiến nghị, bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy định của Ngân hàng Ngo ại

thương chi nhánh Thủ Đức khi phát hiện sơ hở, bất hợp lý, dẫn đến khơng

an tồn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Ngoại th ương Vi ệt Namchi nhánh Thủ Đức.

 Làm đầu mối tổng hợp các loại báo cáo của các phòng, phân loại các lo ại

báo cáo về các phòng chun mơn cho phù hợp.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc chi nhánh giao.222.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình tín

dụng tại Vietcombank chi nhánh Thủ Đức

2.3.1 Mơi trường kiểm sốt

Lãnh đạo cấp cao của Vietcombank cũng như giám đốc chi nhánh Thủ Đức đ ều

ý thức được rằng kiểm soát nội bộ rất quan trọng trong quy trình tín dụng của

đơn vị. Chính vì vậy phòng kiểm sốt nội bộ được thành lập đ ể h ỗ tr ợ cho giám

đốc và các bộ phận liên quan thực hiện kiểm sốt quy trình tín dụng.

Quyền hạn cụ thể của bộ phận kiểm soát nội bộ:

 Được chủ động thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch kiểm tra n ội bộ đã

được cấp thẩm quyền phê duyệt

 Được trang bị đầy đủ phương tiện cần thiết, được cung cấp và được quyền

yêu cầu cung cấp đầy đủ thơng tin, báo cáo từ các phòng ban khác.

 Được tiếp cận, xem xét các quy trình nghi ệp vụ, truy c ập các ch ương trình,

dữ liệu hệ thống có liên quan khi thực hiện nhiệm vụ. Được phỏng vấn cán bộ,

nhân viên về những vấn đề liên quan đến nội dung ki ểm tra.

 Theo dõi, giám sát và đánh sát việc khắc phục, ch ỉnh s ửa và ki ến ngh ị lên

giám đốc xử lí các tập thể, cá nhân có hành vi vi ph ạm pháp lu ật và vi ph ạm quy

định nội bộ.

Trong cơ cấu tổ chức nội bộ chi nhánh Thủ Đức, phòng ki ểm sốt n ội b ộ ho ạt

động độc lập tương đương với các phòng ban khác, được giám đốc chi nhánh

quản lý trực tiếp, các quyền hạn của bộ phận này tương đối được ưu tiên cũng

như được quyền tương tác với các bộ phận khác. Điều này chứng tỏ mơi tr ường

kiểm sốt rất được quan tâm để có thể thực hiện tốt cơng tác ki ểm sốt n ội b ộ

tại đơn vị. Vì quyền hạn và nhiệm vụ rất quan trọng nên tiêu chuẩn ki ểm tra viên

được đòi hỏi cao:

 Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và quy đ ịnh n ội b ộ,

chưa bị bất kì hình thức kỷ luật nào.

 Có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, về quản trị kinh doanh và nghi ệp v ụ

ngân hàng, có bằng đại học trở lên.

 Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thơng tin, có ki ến th ức,

kĩ năng về kiểm soát nội bộ cũng như đạo đức nghề nghiệp.

23Cơng tác kiểm sốt nội bộ là một cơng việc nhạy cảm, đòi h ỏi ki ến th ức

chuyên môn, kĩ năng cư xử, giao tiếp khéo léo. Đây là một nhi ệm v ụ còn khá m ới

mẻ nên không tránh khỏi những hạn chế:

- Nguồn lực bộ phận kiểm sốt nội bộ còn yếu, số lượng nhân viên ít cũng như

trình độ chun mơn vừa đủ, chưa đủ đáp ứng việc kiểm soát n ội bộ trong tồn

bộ đơn vị.

- Cơng tác đào tạo, phổ biến còn nhiều hạn chế. Trong đơn vị chỉ chú tr ọng

đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên hoặc đào tạo kĩ năng giao ti ếp v ới khách hàng.

Kiến thức và nhận thức về kiểm sốt nội bộ ít được phổ bi ến trong đ ơn v ị, t ừ đó

dẫn đến sự hợp tác giữa các bộ phận khác với bộ phận kiểm sốt nội bộ gặp

nhiều khó khăn.

- Nhiệm vụ kiểm soát trong đơn vị thường bị quy tương đương với nhi ệm vụ

soi xét và tìm lỗi sai sót của các phòng ban nên ít có đ ược s ự thi ện c ảm t ừ các

phòng ban.Điều này dẫn đến áp lực cho nhân viên kiểm soát trong công vi ệc và

mối quan hệ với đồng nghiệp.

2.3.2. Đánh giá rủi ro

Việc phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro lãi su ất, r ủi ro thanh

khoản, rủi ro vận hành và rủi ro pháp lý là vi ệc hết s ức quan tr ọng đ ối v ới ho ạt

động ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức chưa có

bộ phận chuyên trách riêng. Ngân hàng cũng đã xây dựng và hoàn thi ện h ệ th ống

đánh giá tín dụng đối với khách hàng, hệ thống xếp hạng nội bộ nhằm h ỗ tr ợ cho

quản trị rủi ro.

Hiện tại, để hỗ trợ tốt hơn cho việc đánh giá rủi ro về tín dụng, Hội sở chính cũng

đã tổ chức các khóa đào tạo và bồi dưỡng kiến thức để năng cao năng lực đánh

giá, đo lường rủi ro và phân tích rủi ro cho cán bộ tín dụng.

Chỉ xét về đánh giá rủi ro đối với tín dụng, còn tồn tại những yếu kém sau:

 Nhân viên thẩm định chưa có kinh nghiệm trong cơng tác tín dụng, hầu h ết

tuổi đời còn rất trẻ, thiếu năng lực thẩm định, thu thập thông tin do chủ

quan, hầu hết cán bộ tín dụng đều do luân chuyển từ phòng khác qua ch ứ

khơng được đào tạo chun sâu về nghiệp vụ tín dụng từ đầu.24 Hệ thống kiểm sốt cho vay khơng chặt chẽ, kém hiệu quả về q trình gi ải

ngân và hồn tất các thủ tục cho vay cần thi ết sẽ tạo ra s ơ h ở v ề s ử d ụng

vốn vay.

 Theo dõi sau cho vay không tốt và hệ thống cảnh báo s ớm các kho ản vay có

vấn đề khơng hiệu quả nên không thể can thi ệp kịp th ời các kho ản vay có

vấn đề. Chính vì điều này, đã ảnh hưởng không nhỏ đến ch ất l ượng tín

dụng. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh trong 3 năm tr ở lại đây. Năm 2012,

2013,2014 lần lượt là 6,92 tỷ đồng; 24 tỷ đồng và tăng vọt 414,2 tỷ đồng.

2.3.3. Thủ tục, cơ chế kiểm soát

Các thủ tục, cơ chế kiểm soát tại Vietcombank chi nhánh Thủ Đức đ ược thi ết

kế theo từng nghiệp vụ riêng. Trong sơ đồ tổ chức bộ máy nhân sự, các phòng ban

được phân biệt rạch ròi dưới sự điều hành của ban giám đốc. Nhi ệm v ụ của các

phòng ban được tách bạch với nhau, quyền hạn của các phòng ban là ngang nhau.

Sự hoạt động độc lập của các phòng ban tạo sự dễ dàng cho ki ểm sốt n ội b ộ ở

bất kì quy trình nghiệp vụ nào vì nhiệm vụ được phân cơng rõ ràng, dễ dàng ki ểm

tra sai sót và khắc phục sai sót.

Trong mỗi quy trình hay nghiệp vụ, sẽ có nhi ều công đoạn di ễn ra v ới s ự tham

gia của nhiều phòng ban. Mỗi phòng ban sẽ được phân công nhi ệm v ụ c ụ th ể đ ể

tránh chồng chéo, tiết kiệm thời gian và cơng sức. Quy trình tín d ụng được xây

dựng rất đầy đủ, kỹ càng, chặt chẽ vì đây là hoạt động kinh doanh chủ ch ốt c ủa

ngân hàng, sai sót nếu xảy ra ở bất kì khâu nào cũng đ ều gây nguy c ơ r ủi ro cho

ngân hàng.

Các thủ tục, cơ chế kiểm sốt quy trình tín dụng tại chi nhánh Th ủ Đ ức bao

gồm: Phê duyệt

Trong quy trình tín dụng tại chi nhánh, cán bộ tín dụng/chuyên viên quan h ệ

khách hàng sẽ tư vấn về thủ tục và hồ sơ vay vốn, các công đo ạn gi ải ngân và thu

nợ….Sau đó hồ sơ sẽ được trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ th ể là

giám đốc chi nhánh hoặc hội đồng tín dụng. Đối với các hạn mức tín dụng hoặc

các trường hợp quá thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ tín dụng sẽ được gởi lên cấp

Trung Ương.

25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CẤU PHẦN( NHÂN TỔ) ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×