Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Các vấn đề còn tồn đọng

IV. Các vấn đề còn tồn đọng

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Sự tham gia của các thành phần kinh tế, nhất là thành

phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi chưa nhiều.Khơng có vốn đầu tư nước ngồiCó vốn đầu tư nước ngoài- Các trang trại chủ yếu sử dụng lao động của gia đình

chưa thực sự tạo sự ổn định về giải quyết việc làm.- Nhiều địa phương có kinh tế trang trại chưa làm tốt

cơng tác quy hoạch sản xuất, hệ thống thuỷ lợi, điện, thị

trường… làm cho khơng ít trang trại gặp khó khăn trong

q trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.- Nhiều chủ trang trại vẫn áp dụng phương pháp sản xuất

truyền thống, chưa chú ý tới việc áp dụng khoa học kỹ

thuật tiên tiến vào q trình sản xuất.- Ơ nhiễm mơi trườngƠ nhiễm môi trường do trang trạiV. Các giải pháp và định hướng phát triển

1. Đất đai:

- Tiến hành xét cho thuê đất đối với những hộ dân muốn

phát triển, mở rộng diện tích trang trại.

2. Thuế

- Các trang trại được miễn giảm tiền thuê đất khi thuê đất

trống, đồi núi trọc, đất hoang hoá để trồng rừng sản xuất,

trồng cây lâu năm và khi thuê diện tích ở các vùng nước

tự nhiên chưa có đầu tư cải tạo vào mục đích sản xuất

nơng nghiệp.

3. Đầu tư tín dụng

- Trang trại phát triển sản xuất, kinh doanh được vay vốn

tín dụng thương mại của các ngân hàng thương mại quốc

doanh.V. Các giải pháp và định hướng phát triển

4. Về nguồn lao động

- Khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ để các chủ trang

trại mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo được

nhiều việc làm cho lao động nông thôn

5. Khoa học, công nghệ, môi trường

 - Quy hoạch đầu tư phát triển các vườn ươm giống cây

nông nghiệp, lâm nghiệp và các cơ sở sản xuất con

giống.

- Khuyến khích chủ trang trại góp vốn vào quỹ hỗ trợ

phát triển khoa học, đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa

học, kỹ thuật áp dụng vào trang trại và làm dịch vụ kỹ

thuật cho nông dân trong vùng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Các vấn đề còn tồn đọng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×