Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LƯƠNG THỰC SẼ THIẾU TRONG THẬP KỶ TỚI

LƯƠNG THỰC SẼ THIẾU TRONG THẬP KỶ TỚI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyên nhân

Sử dụng không hợp lý tài nguyên thiên nhiên

XD sân

gorf

chiếm

đấtChặt

phá

rừng

bừa bãi

dẫn tới

ngập lụtGia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan bắt đầu từ

biến đổi khí hậu.

BĐKH dẫn tới

ngập lụtBĐKH đe dọa ân

ninh lương thựcoNền nông nghiệp thế giới gần đây gần như là bị “bỏ

quên”2. An ninh lương thực đang trở thành vấn đề nóng

Biến đổi khí hậu dẫn tới nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan,cùng với đó giá lương thực, thực phẩm tăng lên nhanh chóng

nên an ninh lương thực đang trở thành vấn đề nóng.

Vựa lúa Châu Á thiếu gạo, các nước Châu Á – Thái BìnhDương đang phải gồng mình chống lại vấn đề an ninh lương

thực, Việt Nam cũng khơng nằm ngồi cuộc chiến nay.

“ Giặc đói” trùm bóng đen lên thế giớiAn ninh lương thực đang

là vấn đề nóngHạn hán góp phần làm

ANLT trở thành vấn đề nóngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LƯƠNG THỰC SẼ THIẾU TRONG THẬP KỶ TỚI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×