Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Vấn đề an ninh lương thực tại Việt Nam

III. Vấn đề an ninh lương thực tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓM

VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC VÀ AN NINH

LƯƠNG THỰC TRÊN THẾ GiỚIVẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC VÀ

AN NINH LƯƠNG THỰC

TRÊN THẾ GIỚII. Lương

thực và

an ninh

lương

thựcII. Vấn

đề an

ninh

lương

thực trên

thế giớiIII. Vấn

đề an

ninh

lương

thực tại

Việt

NamI. LƯƠNG THỰC VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC

1. Khái niệm “Lương thực”Lương thực là nguồn cung cấp dinh dưỡng trong khẩuphần ăn hàng ngày và có vai trò ni sống con người (Là điều

kiện đầu tiên để con người tồn tại).

2. Khái niệm “An ninh lương thực”An ninh lương thực là lúc nào cũng có đủ nguồn cung cấp

lương thực, thực phẩm cơ bản của thế giới, để đảm bảo việc

tiêu dùng lương thực, thực phẩm ngày một nhiều hơn và để

bù đắp được những biến động trong sản xuất và giá cả

(UN,1975).II. VẤN ĐỀ AN NINH LƯƠNG THỰC TRÊN THẾ

GiỚI THẾ GIỚIVẤN ĐỀ AN NINH LƯƠNG THỰC TRÊN THẾ

GiỚI1. Lương

thực sẽ

thiếu

trong

thập kỷ

tới2. An

ninh

lương

thực

đang trở

thành

vấn đề

nóng3. Cuộc

khủng

hoảng

an ninh

lương

thực

200720084. Nguy

cơ tái

diễn

cuộc

khủng

hoảng

ANLT

toàn cầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Vấn đề an ninh lương thực tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×