Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chương 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 30 - Danh mục các sản phẩm

điện thoại trên cửa hàngHình 31- Danh mục các sản phẩm

máy tính bảng trên của hàngHình 32 - Danh mục các sản phẩm

phụ kiện trên cửa hàngHình 33- Các thơng tin

q tặng và khuyến mãi3.1.2. Màn hình thơng tin và sản phẩm khuyến mãiNguoi lam do anTrang 49Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 34 - Nội dung tin khuyến mãiHình 35 - Sản phẩm MTB khuyến mãiHình 36 - Các sản phẩm phụ kiện

khuyến mãiHình 37 - Các sản phẩm điện thoại khuyến

mãi3.1.3. Màn hình danh mục sản phẩm điện thoại, máy tính bảng và phụ kiệnNguoi lam do anTrang 50Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 38- Sản phẩm điện thoạiHình 39 - Sản phẩm máy tính bảngHình 40 - Màn hình các sản phẩmHình 41-Màn hình thơng tin chi tiết sản

phẩmphụ kiệnNguoi lam do anTrang 51Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 42 - Màn hình xem thơng số kĩ thuật

của sản phẩmHình 43 - Màn hình xem thơng số và

một số hình ảnh về sản phẩm3.1.4. Màn hình giao dịch mua hàngHình 44 - Màn hình dialog nhập thơng tin

mua hàngNguoi lam do anHình 45 - Màn hình chọn phương thức

giao dịch của HTTH VTCPayTrang 52Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 46 - Màn hình đăng nhập tài khoản

VTCPayHình 47- Màn hình thơng báo

giao dịch thành cơng qua VTCPay3.1.5. Màn hình đăng ký và đăng kí tài khoản khách hàngNguoi lam do anTrang 53Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 48 - Màn hình đăng kí tài khoản

khách hàngHình 49- Màn hình đăng nhập tài khoản

khách hàngHình 50 - Màn hình quản trị đăng nhập

vào quản lý hệ thống quản lýHình 51 - Màn hình thay đổi mật khẩu

quản trị3.1.6. Màn hình quản lý cửa hàng cellphoneS, phản hồi ý kiến, quản lý sản phẩmNguoi lam do anTrang 54Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 52 -Màn hình quản lý sản phẩmHình 53 - Màn hình quản lý doanh thu

CellphoneSHình 54- Màn hình quản lý thơng tin

giao hàngNguoi lam do anHình 55 - Màn hình phản hồi ý kiến

đến quản trị hệ thốngTrang 55Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 56-Màn hình quản lý tin phản hồiHình 57 - Màn hình quản lý các loại sảntừ khách hàngphẩm trên cellphoneSHình 58 - Màn hình quản lý sản phẩm

điện thoạiHình 59 - Màn hình quản lý thơng tin chi

tiết sản phẩmNguoi lam do anTrang 56Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidHình 60 - Màn hình quản lý cập nhật

thơng tin sản phẩmHình 61 - Màn hình quản lý số lượng sản

phẩm trên cellphoneS3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Chức năngTình trạngĐăng ký, đăng nhậpHồn thànhXem thơng tin, chỉnh sửa thơng tin cá nhânHoàn thànhPhản hồi về quản trịHoàn thànhMua hàng trực tuyếnHồn thànhXem thơng tin và đánh giá sản phẩmHồn thànhMô tảBảng 17 - Kết quả thực hiện –Khách hàng

Chức năngTình trạngQuản lý thơng tin khách hangHồn thànhQuản lý giao hàng cho khách hàngHoàn thànhQuản lý doanh thu cửa hàngHoàn thànhQuản lý sản phẩm trên cửa hàngHoàn thànhQuản lý ý kiến phản hồi của khách hàngHoàn thànhXây dựng cơ sở dữ liệu trên parseHoàn thànhBảng 17 - Kết quả thực hiện –quản trị hệ thốngNguoi lam do anTrang 57Mô tảXây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên androidKẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ GIẢI QUYẾTỨng dụng quản lý bán hàng điện tử trên android đã xây dựng một cơ sở dữ liệu

chứa các thơng tin sản phẩm như điện thoại, máy tính bảng, các phụ kiện… trên dịch

vụ đám mây parse dành cho android để sử dụng trong chương trình.

Ứng dụng xây dựng giúp cho các cửa hàng có thể đưa các sản phẩm của mình lên

ứng dụng android giới thiệu với khách hàng và khách hàng có thể mua hàng trực tuyến

trên ứng dụng tiện lợi, dễ dàng.

Ứng dụng cho phép người dùng phản hồi ý kiến như đề xuất các mặt hàng tìm

kiếm… đến với quản trị tạo cho quản lý biết được thị hiếu khách hàng

Giúp lưu trữ lại thông tin khách hàng khi giao dịch thành công tạo để quản lý dễ

dàng giao hàng và thống kê được số lượng hàng được bán đi và doanh thu cửa hàng

hàng tháng và hàng năm.

Người quản lý có thể dễ dàng cập nhật thông tin các sản phẩm trên cellphoneS

khi cần và xóa những sản phẩm cửa hàng khơng còn bán

Kết nối thanh toán trực tuyến dễ dàng tiện lợi đảm bảo độ tin cậy cao thơng qua

hệ thống thanh tốn VTCPay

2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯA GIẢI QUYẾTNguoi lam do anTrang 58Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng điện tử trên android

Không thể thêm các sản phẩm trực tiếp qua ứng dụng mà chỉ có thể thêm sản

phẩm qua cơ sở dữ liệu trên parse.

Khách hàng khơng trò chuyện trực tuyến (như mơ hình client-server) được với

quản lý cửa hàng mà chỉ có thể gởi tin nhắn.

Nếu chạy trên thiết bị chạy android có kích cỡ q bé thì ứng dụng có thể vỡ làm

người dùng khó sử dụng.

Khơng upload các hình ảnh trên cơ sở dữ liệu parse trực tiếp trên ứng dụng mà

chỉ có thể upload khi đăng nhập và thao tác trực tiếp trên parse.

3. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂNNên cùng lúc xây dựng website và kết nối ứng dụng để dễ dàng quản lý và đồng

nhất nội dung với nhaunhằm nâng cao hiệu quả trong việc bán hàng.

Mở rộng chức năng ứng dụng xây dựng như một mạng xã hội để khách hàng có

thể chia sẻ các mặt hàng và trò chuyện với nhau.TĨM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: “Xây dựngứng dụngquản lý bán hàng điện tử trên hệ điều hành

android”

Đề tài được phát triển với mục đích nắm được các quy trình phát triển, tiếp cận và

nắm bắt nghiên cứu cơng nghệ android để tạo nên một ứng dụng bán hàng điện tử trực

tuyến có tính chất thực tiễn cao, phù hợp với xu thế phát triển của kinh doanh trực

tuyến.

Về mặt nghiên cứu cơng nghệ, em đã cố gắng tìm hiểu và áp dụng vào ứng dụng

trao đổi ý kiến giữa khách hàng và người quản lý, quản lý của hàng và mua hàng thanh

tốn trực tuyến dựa trên ngơn ngữ lập trình trên di động với hệ điều hành Android…

Về mặt chương trình và kết quả đạt được, em đã xây dựng ứng dụng quản lý bán

hàng phiên bản đầu tiên này với các chức năng cơ bản mang tính chất thực tiễn có thể

giao tiếp, kết hợp với các tiện ích khác để ứng dụng có tính chất đa năng cho ứng dụng

qua đây cũng nắm được quy trình và các kỹ năng xây dựng hồn thiện một ứng dụng.

Em rất mong muốn có cơ hội được phát triển ứng dụng này với nhiều tính năng

nâng cao, thu hút người dùng cũng như tiện lợi cho phát triển ứng dụng trên nhiều

thiết bị khác nhau.Nguoi lam do anTrang 59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×