Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các đối tượng truy cập dữ liệu

Các đối tượng truy cập dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

• ADO (Activex Data Obect)

• + ADO tổng hợp và thay thế việctruy cập dữ liệu của DAO. ADO theo

công nghệ truy cập dữ liệu theo

hướng đối tượng.

• + Khi dùng ADO thì chỉ cần lập trình

với phần giao diện người sử dụng

ở phía Client. Bởi vì việc truy cập dữ

liệu trên cả trình duyệt Web và

ứng dụng VB được chuyển hết về

phía Activex Server nên logic chương

trình luôn nhất quán.

24Cách thức của điều khiển ADO Data

kết nối với cơ sở dữ liệu trong ứng

dụngBiểu

mẫu

VBchứ

aCác thuộc tính

DataSource,

DataField của

điều khiển

ràng buộc dữ

liệuKết

nối

vớiCác thuộc tính

ConnectionString,

RecordSource

của điều khiển

ADO DataKết

nối

với

Cơ sở

dữ

liệu25Sử dụng các câu truy vấn SQL để

lấy về các mẫu tinTheo kinh nghiệm trong Visual Basic, bất cứ chổ nào

dùng một tham chiếu đến một bảng, đều có thể

thay thế bằng cách sử dụng một câu lệnh SQL hoặc

một tham chiếu đến một truy vấn đã lưu trữ nhưng

bản thân nó vẫn dựa vào một câu lệnh SQL.• Dùng Crystal Report báo cáo dữ liệu

• - Crystal Report là bộ công cụ của nhà sản xuất thứ

ba chuyên dùng để tạo báo cáo cho cơ sở dữ liệu.

• - Crystal Report tự động đưa cơ sở dữ liệu vào sự quản

lý và tự động tạo mối quan hệ giữa các bảng trong

chương trình

26Giao diện của chương trình27Hướng phát triển đề tài

• - Một chương trình phầm mềm bao giờ

cũng chứa trong nó những thiếu sót. Do

đó, cần nghiên cứu và phát triển hơn

nữa về nghiệp vụ để chương trình có thể

thực hiện thêm các công việc như : tính

doanh thu bán hàng, thuế, lãi gộp…trong

phân hệ kế toán tiền mặt và tình hình

thanh toán giữa khách hàng với doanh

nghiệp và giữa doanh nghiệp với nhà

cung cấp trong phân hệ kế toán công nợ.28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các đối tượng truy cập dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x