Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU MÁY TƯƠNG TỰ

CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU MÁY TƯƠNG TỰ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chọn máy tham khảo có số cấp tốc độ giống với số cấp tốc độ của

máy thiết kế giúp ta bố trí bánh răng phù hợp và điều khiển thích h ợp

hơn.

Chọn phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao của máy tham khảo gần

giống với phạm vi điều chỉnh của máy thiết kế sẽ giúp ta ch ọn được

tốc độ động cơ và dựa vào đó để bố trí bánh răng sao cho máy nh ỏ

gọn nhất.SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa51.2 Phân tích máy tham khảo (6H82)Hình 1.1 : Sơ đồ động máy phay 6H82SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa61.2.1 Hộp tốc độ

a. Phương trình xích tốc độ:

16 �

18 �82 �

39

47 �� �

� �19 �

39

38 �( III ). � �

( IV ). � �

(V )

19 �

36 �

26 �� �

� �22 �

28 �

71 �

26nđc(I) 54 (II) �33 � �37 �ntrục chínhTrục chính có 18 tốc độ khác nhau từ (301500)vg/ph.

b. Chuỗi số vòng quay:

n

n1

n2

n3

n4

n5

n6Phương trình xích

26 16 18 19

. . .

nđc. 54 39 47 71

26 19 18 19

. . .

nđc . 54 36 47 71

26 22 18 19

. . .

54

33 47 71

nđc .

26 16 28 19

. . .

54

39 37 71

nđc .

26 19 28 19

. . .

54

36 37 71

nđc .

26 22 28 19

. . .

54

33 37 71

nđc .nt.toánnTCn%29,15302,833837,5-0,0147,3747,50,2757,6604,0074,1751,2093,6951,47n726 16 39 19

. . .

nđc . 54 39 26 71114,181183,24n826 19 39 19

. . .

nđc . 54 36 26 71146,881502,08n926 22 39 19

. . .

nđc . 54 33 26 71185,541902,35n1026 16 18 82

. . .

nđc . 54 39 47 38235,07235-0,03n1126 19 18 82

. . .

54

36 47 38

nđc .302,41300-0,80SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa7n1226 22 18 82

. . .

54

33 47 38

nđc .381,9375-1,84n1326 16 28 82

. . .

nđc . 54 39 37 38464,54752,21n1426 19 28 82

. . .

54

36 37 38

nđc .597,556000,41n1526 22 28 82

. . .

nđc . 54 33 37 38754,8750-0,64n1626 16 39 82

. . .

54

39 26 38

nđc .920,79503,08n1726 19 39 82

. . .

nđc . 54 36 26 381184,441180-0,38n1826 22 39 82

. . .

54

33 26 38

nđc .1496,1415000,26Bảng 1. 2 Chuỗi số vòng quay

Đồ thị sai số vòng quay

5.00

4.004.003.24

3.083.002.83

2.082.002.352.211.47

1.20

1.00

0.27

0.00 -0.01

1

2345678-0.03

9 10 110.41

12130.5114 -0.64

15 16 -0.38

17 18-0.80-1.00-1.84

-2.00

-3.00Hình 1.2 : Đồ thị sai số vòng quaySVTH: Nghiêm Văn Nghĩa8c. Thiết kế truyền dẫn hộp tốc độ

Tính các trị số x

Với cơng bội  là: =1,26

Ta có i1= 16/39 = φx1 ⇒ x1= - 3,855 ⇒ chọn x1 = -4

i2= 19/36 = φx2 ⇒ x2= - 2,765 ⇒ chọn x2 = -3

i3= 22/33 = φx3⇒ x3= - 1,754 ⇒ chọn x3 = -2

i4= 18/47 = φx4⇒ x4= - 4,153 ⇒ chọn x4 = -4

i5= 28/37 = φx5⇒ x5= - 1,206 ⇒ chọn x5 = -1

i6= 39/26 = φx6⇒ x6= 1,754 ⇒ chọn x6 = 2

i7= 19/71 = φx7⇒ x7= - 5,704 ⇒ chọn x7 = -6

i8= 82/38 = φx8⇒ x8= 3,328 ⇒ chọn x8 = 3

⇒ nhóm 1: i3=1/ 2 => tia i3 lệch trái 1 khoảng 2log

i2=1/ 3 => tia i2 lệch trái 1 khoảng 3log

i1=1/ 4 => tia i1 lệch trái 1 khoảng 4log

⇒i1 : i2 : i3 = 1:  : 2 => lượng mở nhóm 1: 1log

⇒ nhóm 2: i4=1/4 => tia i4 lệch trái 1 khoảng 4log

i5=1/ => tia i5 lệch trái 1 khoảng 1log

i6=2 => tia i6 lệch phải 1 khoảng 2log

⇒i4 : i5 : i6 = 1: 3 : 6 => lượng mở nhóm 2: 3log

⇒ nhóm 3: i7=1/6 => tia i7 lệch trái 1 khoảng 6log

i8= 3 => tia i8 lệch phải 1 khoảng 3log

⇒i7 : i8 = 1 : 9 => lượng mở nhóm 3: 9log

Nhóm truyền1.Trục II2.Trục III

3.Trục IIITỷ số truyềnBánh răng

(chủ

động/bịđộng)xxi116/390,41-4i2

i3

i4

i5

i6

i719/36

22/33

18/47

28/37

39/26

19/710,53

0,67

0,38

0,76

1,5

0,27-3

-2

-4

-1

2

-6i882/382,163Bảng 1.3 Sai số vòng quay của hộp tốc độSVTH: Nghiêm Văn Nghĩa9Từ đó ta vẽ được đồ thị vòng quay của hộp tốc độ nh ư sau :Hình 1.3 Đồ thị vòng quay của hộp tốc độ

Phương án không gian, phương án thứ tự của hộp tốc độ:

Từ thông số của máy 6H82 ta thấy tốc độ lần l ượt thay đ ổi v ị trí c ủa

các nhóm bánh răng. Cách thay đổi thứ tự ăn khớp của các nhóm bánh răng

theo thứ tự nhómphương án thứ tự.

Từ đồ thị vòng quay ta xác định được đặc tính nhóm:

-Nhóm I: có 3 tỉ số truyền i1 ; i2 ; i3:

n1 : n2 : n3 = i1 : i2 : i3 = 1:  : 2 (::)

Cơng bội của nhóm là  với lượng mở lân cận là 1

-Nhóm II: có 3 tỉ số truyền i4 ; i5 ; i6

n4 : n5 : n6 = i4 : i5 : i6 = 1: 3 : 6

Cơng bội của nhóm là 3 với lượng mở lân cận là 3

-Nhóm III: có 2 tỉ số truyền i7 ; i8.

n7 : n8 = i7 : i8=1: 9

Vậy cơng bội của nhóm là 9 với lượng mở lớn nhất 9.SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa10SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa11Từ đó ta vẽ được đồ thị lưới kết cấu của hộp tốc độ nh ư sau:Hình 1.4 Đồ thị lưới kết cấu của hộp tốc độ

Như vậy qua đồ thị vòng quay và lưới kết cấu ta đưa ra được ph ương

án không gian của hộp tốc độ máy phay 6H82 nh ư sau: PAKG= 3 x 3 x 2

Mặt khác công bội của :

-Nhóm I là 

-Nhóm II là 3

-Nhóm III là 9

Từ đó ta đưa ra được phương án thứ tự của hộp tốc độ nh ư sau:

PAKG=3 x 3 x 2 = 18

PATT=[I] [II] [III]

Như vậy nhóm I là nhóm cơ sở và nhóm II là nhóm m ở rộng th ứ nh ất

và nhóm III là nhóm mở rộng thứ hai

Nhận xét:

Từ đồ thị vòng quay, và lưới kết cấu có hình rẻ quạt, t ỷ s ố truy ền

thay đổi đều đặn. Với phương án này làm cho kích thước của hộp nhỏ gọn,

bố trí các cơ cấu truyền động trong hộp chặt chẽ nhất.

Các cặp bánh răng di trượt 3 bậc được tách ra làm hai, một kh ối 1 bậc

và một khối 2 bậc làm giảm kích thước tồn khối. Do khi đ ể c ả kh ối làm

kích thước lớn, kích thước trục cũng tăng.

Trong hộp tốc độ có lắp bánh đà, do khi dao phay khơng liên t ục

bánh đà có nhiệm vụ tích trữ năng lượng khi dao khơng c ắt và gi ải phóngSVTH: Nghiêm Văn Nghĩa12năng lượng khi dao bắt đầu cắt. Bánh đà giúp cắt đều h ơn, tránh va đ ập,

chất lượng gia công tốt hơn.

1.2.2 Hộp chạy dao:

a. Xích chạy dao

Chuyển động chạy dao gồm có chạy dao dọc, chạy dao ngang và chạy

dao đứng.

27 �

21 �40

27

37 � � 13 18� �

� � �

M 1t. . .M 2 . .M 3 �

26

24

36

18

45 40

40

ndc (1420v / p)( I ). ( II ). ( III ). � �

( IV ). � �

(V ). �

(VI )40

44

64

18 �

40 � �M p. .M .M18 �

24 � � 1 40 3 4

� �

� �

36 �

34 �

18 33

18 18. ( IX ). . M 7 ( X ).6  sdoc ( mm / p).33 37

16 1828

22 22

� (VII ) �

M 6 (VIII ) . .6  sdung ( mm / p ).35

33 4418 33

37. ( IX ). .( M 5 )( X ).6  sngang (mm / p).33 37

33Trong đó khi gạt M1 sang trái ta có đường truyền tốc độ th ấp (c ơ cấu

 13 18 40 

 45 . 40 40 

 ); khi gạt M1 sang phải ta có đường truy ền ch ạy dao

phản hồi trung bình (đường truyền trực tiếp

tới bánh răng

dao Sd, Sng, Sđ.28 18

35 , 3340

40 ).Đóng ly hợp M2 sang trái, truyềntới các trục vít me dọc, ngang đứng thực hiện chạy* Chuyển động chạy dao nhanh.

Xích nối từ động cơ chạy dao (khơng đi qua h ộp ch ạy dao ) đi t ắt t ừ

động cơ

26 44 57 28 18

NMT2. 44 57 43 35 33đóng ly hợp M2 sang phải, truyền tới bánh răng

dọc, ngang, đứng.SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa28 18

35 , 33tới các vít me13b. Chuỗi số vòng quay

Ta có chuỗi số vòng quay trục vít (tính cho chạy dao dọc) nh ư sau:

26 24 18 18 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

n1 = nđc . 44 . 64 36 40 . 45 . 40 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 4,03 vg/ph

26 24 18 21 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

64

36

37

45

40

40

35

33

37

16

18 = 5,08 vg/ph

44

n2 = nđc .

.

.

.

.

. .

.

26 24 18 24 13 18 40

. .

.

64

36

34

45

40

40 .

44

n3 = nđc .

.

.

.

26 24 27 18 13 18 40

. .

.

n4 = nđc . 44 . 64 27 40 . 45 . 40 40 .

26 24 27 21 13 18 40

. .

.

64

27

37

45

40

40 .

44

n5 = nđc .

.

.

.28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 6,32 vg/ph

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 8,06 vg/ph

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 10,17 vg/ph26 24 27 24 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

n6 = nđc . 44 . 64 27 34 . 45 . 40 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 12,64 vg/ph

26 24 36 18 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

n7 = nđc . 44 . 64 18 40 . 45 . 40 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 16,12 vg/ph

26 24 36 21 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

64

18

37

45

40

40

35

33

37

16

18 = 20,33 vg/ph

44

n8 = nđc .

.

.

.

.

. .

.

26 24 36 24 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

n9 = nđc . 44 . 64 18 34 . 45 . 40 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 25,28 vg/ph

26 24 18 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

64

36

40

40

35

33

37

16

18 = 31,00 vg/ph

44

n10 = nđc .

.

.

.

. .

.

26 24 18 21 40 28 18 33 18 18

. .

.

n11 = nđc . 44 . 64 36 37 . 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 39,10 vg/ph

26 24 18 24 40 28 18 33 18 18

. .

.

n12 = nđc . 44 . 64 36 34 . 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 48,62 vg/ph

26 24 27 18 40 28 18 33 18 18

. . .

.

64

27

40

40

35

33

37

16

18 =62,00 vg/ph

44

n13 = nđc .

.

.

. .

.

26 24 27 21 40

. .

n14 = nđc . 44 . 64 27 37 . 40 .

26 24 27 24 40

. .

64

27 34 . 40 .

44

n15 = nđc .

.28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 78,19 vg/ph

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 97,25 vg/ph26 24 36 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

n16 = nđc . 44 . 64 18 40 . 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 124,00 vg/ph

SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa1426 24 36 21 40

. .

64

18 37 . 40 .

44

n17 = nđc .

.

26 24 36 24 40

. .

n18 = nđc . 44 . 64 18 34 . 40 .

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 156,39 vg/ph

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 194,50 vg/phTừ đó ta có bảng kết quả sai số vòng quay trục vít như sau:n TCn%Sthực tến1n

trục vít

4,034-0,7424,18n25,085-1,6330,48n36,326.3-0,3137,92n48,068-0.7648.36n510,1710-1,761,02n612,6412,5-1,1375,84n716,1216-0,7596,72n820,3320-1,65n925,2825-1,12n1031,0031,51,58121,9

8

151,6

8

186n1139,10402,25n1248,62502,76n1362,00631,58n1478,19802,26n1597,251002,74469,1

4

583,5n16124,001250,9744n17156,391602,25n18194,502002,76938,3

4

1167ni234,6

0

291,7

2

372Bảng 1. 4 Sai số vòng quay trục vítSVTH: Nghiêm Văn Nghĩa15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: NGHIÊN CỨU MÁY TƯƠNG TỰ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×