Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.3. THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.3. THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Cơ cấu cảm ứng ( CCCƯ): Cảm nhận sự sai lệch tốc độ quay

của tổ máy so với tốc độ quay định mức và căn cứ vào đó có

tác động lên cơ cấu điều chỉnh

Cơ cấu điều chỉnh ( CCĐC): Trực tiếp thay đổi momen chuyển

động của Turbine

Cơ cấu chấp hành( Khuếch đại): Thực hiện sự liên hệ cần

thiết giữa CCCƯ và CCĐC, chuyển dời CCĐC đến vị trí

tương ứng khi có tín hiệu của CCCƯ. Cơ cấu thuộc loại này

là: động cơ tiếp lực, ngăn kéo phân phối điều chỉnh

Cơ cấu ổn định: Tăng tính ổn định và chất lượng của quá

trình điều chỉnh ( VD : Cơ cấu cân bằng…)

Cơ cấu phụ trợ: Làm nhiệm vụ như thay đổi chỉnh định máy

điều tốc, hạn chế độ mở CCHD, thay i khụng cn bng

cũn dNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Ưu điểm:

Tự động điều chỉnh

Thời gian đáp ứng nhanh

Độ tin cậy cao

Nhược điểm:

Tốn kém

Phạm vi áp dụng: Cho các nhà máy thủy điện trung bình và lớn

Bao gồm:

Điều tốc trực tiếp

Điều tốc n giỏn tip

iu tc kộp giỏn tipNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Sơ nguyờn lý iu tc trc tipNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Sơ đồ nguyên lý điều tốc đơn gián tiếp

Điều tốc đơn giỏn tip khụng cú phn hiNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Sơ đồ nguyên lý điều tốc đơn gián tiếp

Điều tốc đơn gián tip cú phn hi cngNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Sơ đồ nguyên lý điều tốc đơn gián tiếp

Điều tốc đơn gián tiếp cú phn hi mmNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Sơ đồ nguyên lý điều tốc kép gián tiếp

Sơ đồ nguyên lý điều tốc kộp ca Turbine cỏnh quayNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Sơ đồ nguyên lý điều tốc kép gián tiếp

Sơ đồ nguyên lý điều tc kộp ca Turbine gỏoNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Một số cơ cấu điều khiển của máy điều tốc

Cơ cấu không cân bằng còn dư ( bộ phận 5-6): Để tổ máy hoạt

động ổn định trong hệ thống điện thì đường đặc tính tĩnh của hệ

thống điều chỉnh phải có độ khơng cõn bng nht nh.Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Một số cơ cấu điều khiển của máy điều tốc

Cơ cấu biến đổi số vòng quay ( bộ phận 7-8): Để hòa đồng bộ tổ

máy phát vào lưới điện cần phải điều chỉnh số vòng quay của tổ

máy sao cho tần số của máy phỏt in ỳng bng tn s ca li

inNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG IV. 4.3.

THIT B IU TC T ĐỘNG

Một số cơ cấu điều khiển của máy điều tốc

Một số cơ cấu khác: Đồng hồ đo số vòng quay của Turbine, đo dầu

áp lực, kim chỉ mức dầu trong thit b du ỏp lcNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.3. THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×