Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.2. CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC THỦ CÔNG

PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.2. CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC THỦ CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.2.

CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TH CễNG

iu tc kiu van mt cỏnhNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.2.

CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC THỦ CÔNG

Điều tốc kiểu cơ cấu hướng nước điều chỉnh tayNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG IV. 4.3.

THIT B ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Tự động cảm biến sự thay đổi tốc độ của trục Turbine- Máy

phát để điều chỉnh lượng nước vào Turbine.Cơ cấu cảm

ứngCơ cấu

chấp hànhCơ cấu điều

chỉnhCơ cấu n

inh & C

cu ph tr

Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG IV. 4.3.

THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC TỰ ĐỘNG

Cơ cấu cảm ứng ( CCCƯ): Cảm nhận sự sai lệch tốc độ quay

của tổ máy so với tốc độ quay định mức và căn cứ vào đó có

tác động lên cơ cấu điều chỉnh

Cơ cấu điều chỉnh ( CCĐC): Trực tiếp thay đổi momen chuyển

động của Turbine

Cơ cấu chấp hành( Khuếch đại): Thực hiện sự liên hệ cần

thiết giữa CCCƯ và CCĐC, chuyển dời CCĐC đến vị trí

tương ứng khi có tín hiệu của CCCƯ. Cơ cấu thuộc loại này

là: động cơ tiếp lực, ngăn kéo phân phối điều chỉnh

Cơ cấu ổn định: Tăng tính ổn định và chất lượng của q

trình điều chỉnh ( VD : Cơ cấu cân bằng…)

Cơ cấu phụ trợ: Làm nhiệm vụ như thay đổi chỉnh định máy

điều tốc, hạn chế độ mở CCHD, thay đổi độ khụng cn bng

cũn dNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.2. CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC THỦ CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×