Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.1. NHIỆM VỤ CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC

PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.1. NHIỆM VỤ CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.1.

NHIỆM VỤ CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC

Tại sao phải thực hiện điều tốc?

Quy định: Độ lệch tạm thời của tần số 50 Hz không được quá ±

0.2%

Để ổn định được tần số thì người ta phải tiến hành điều tốc

Điều tốc thủy điện là quá trình thay đổi lưu lượng nước vào

Turbine để tăng/giảm công suất cơ đưa vào trục máy phát điện.

Phương trình xác định chuyn ng ca Rotord

J.

= Mq Mc

dtNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.1.

NHIỆM VỤ CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TC

Cỏc loi iu tc

iu tc th cụng

iu tc t ngNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG IV. 4.2.

CC LOI THIT BỊ ĐIỀU TỐC THỦ CÔNG

Điều tốc bằng tay

Thường sử dụng cho các nhà máy thủy điện nhỏ

Ưu điểm: Tiết kiệm

Nhược điểm: Thời gian điều tốc lớn, chất lượng điều tốc kém

Bao gồm:

Điều tốc kiểu van một cánh

Điều tốc kiểu cơ cu hng nc iu chnh tayNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG IV. 4.2.

CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC THỦ CễNG

iu tc kiu van mt cỏnhNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG IV. 4.1. NHIỆM VỤ CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×