Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.3. TURBINE PHẢN KÍCH

PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.3. TURBINE PHẢN KÍCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.3.

TURBINE PHẢN KÍCH

Bánh xe cơng tác ( BXCT) của Turbine tâm trục ( Francis)

Turbine Francis (1849) là Turbine được sử dụng rộng rãi nhất

Chất lỏng qua cánh hướng dòng vào cửa cánh BXCT theo hướng xuyên

tâm rồi chuyển hướng 900 và ra khỏi BXCT để vào ng x theo hng dc

trcNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG III. 3.3.

TURBINE PHẢN KÍCH

Bánh xe cơng tác ( BXCT) của Turbine tâm trục ( Francis)

Số cánh từ 12 đến 22 cánh, thường là 14 đến 18 cánh

Thường BXCT được đúc liền thành một khối, trường hợp bị điều kiện vận

chuyển hạn chế có thể chế tạo BXCT thành từng phần, khi lắp ráp sẽ dùng

các bulông ghép vành trên và đai ghép nóng ở vành dưới của các phần đó

lại hoặc hàn nối các rãnh phân chia. Đối với turbine nhỏ có thể dập cánh,

sau đó định vị chúng rồi đúc liền vành trên và dưới để được BXCT lin khi

vng chcNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.3.

TURBINE PHẢN KÍCH

Bánh xe cơng tác ( BXCT) của Turbine tâm trục ( Francis)

Tùy theo cột nước sử dụng, đường kính lớn nhất cửa vào D1 (đường kính

tiêu chuẩn) và đường kính lớn nhất cửa ra D2 mà người ta chia turbine tâm

trục làm 3 dạng:

Dạng D1 < D2 gọi là turbine tỷ tốc cao loại này dùng với cột nước

thấp (H< 80m) vì cấu tạo của chúng có khả năng chịu lực không

cao

Dạng D1 > D2 gọi là turbine tỷ tốc thấp loại này có cấu tạo vững

chắc do vậy chúng được dùng với cột nước cao, đã có turbine làm

việc với cột nước 550m

Dạng D1 = D2 gọi là turbine tỷ tốc trung bình, nó là loại trung gian

gia 2 loi trờnNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.3.

TURBINE PHẢN KÍCH

Bánh xe cơng tác ( BXCT) của Turbine hướng trục

Nước từ buồng xoắn chảy qua cột vòng bệ vào cánh hướng nước đổi

hướng và chảy vào và ra khỏi cánh của BXCT theo chiều dọc trục và theo

ống xả về hạ lưu nhà máy

BXCT gồm có bầu 1 được nối bích với trục turbine 2, xung quanh bầu bố trí

các cánh hình vặn vỏ đổ để áp lực nước tác động lên cánh làm quay BXCT

Turbine hướng trục bao gồm 2 loại:

Turbine cánh quạt

Turbine cánh quay ( Kaplan)Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.3.

TURBINE PHN KÍCH

Turbine cánh quạt

BXCT của turbine cánh quạt gồm có bầu, có gắn từ 3 đến 9 cánh,thơng

thường là 4 đến 8 cánh

Cánh có thể chế tạo liền với bầu tạo thành một khối thống nhất hoặc chế

tạo riêng biệt sau đó gắn chặt vào bầu bằng bulơng

Khi đi qua các mặt cong của cánh, dòng nước buộc phải đổi hướng

chuyển động do đó tạo ra một áp lực tác dụng lờn cỏnh lm quay BXCTNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG III. 3.3.

TURBINE PHẢN KÍCH

Turbine cánh quạt

Nhược điểm của loại BXCT này là có đường đặc tính cơng tác dốc, do vậy

khi lưu lượng, cột nước hoặc công suất thay đổi lệch với chế độ thiết kế thì

hiệu suất turbine sẽ giảm đi rất nhanh

Đối turbine tỷ tốc cao chỉ cần lưulượng giảm đến còn 45% lưu lượng tính

tốn thì hiệu suất và cơng suất có thể giảm đến khơng. Do vậy nên cho

turbine cánh quạt đảm nhận công suất và cột nước ít thay đổi Turbine cánh

quạt được sử dụng ở Trạm thuỷ điện có cột nước H = 1,5-40m hiện nay

thường dùng ở TTĐ nhỏ, tuy rằng đã cú turbine dng ny ng kớnh t

n 9 mNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.3.

TURBINE PHN KCH

Turbine cỏnh quay ( Kaplan)

Turbine Kaplan ( 1924) được cải tiến từ turbine cánh cố định thành cánh

quay được

Nhờ cánh có thể quay được xung quanh bầu, do vậy TB cánh quay có khả

năng làm việc với cơng suất và cột nước thay đổi nhiều

BXCT của TB cánh quay gồm có: bầu, cánh, chóp thốt nước và bộ phận

quay cánh xung quanh BXCT

Áp lực nước tác dụng lên một cánh có thể đạt tới 240 tấn. Do vậy phải sử

dụng động cơ tip lc du cao ỏp mi quay c cỏnhNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.3.

TURBINE PHN KCH

Turbine cỏnh quay ( Kaplan)

Bên trong Turbine bao gồm

hệ thống cơ khí iu khin

quay cỏnh BXCTNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.3.

TURBINE PHN KCH

Turbine cỏnh quay ( Kaplan)Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.3.

TURBINE PHN KCH

Bỏnh xe cụng tác Turbine cánh chéo

Turbine cánh chéo là loại trung gian giữa Turbine tâm trục và hướng

trục

Được sử dụng ở các trạm thủy điện có cột nước từ 30-150m

Turbine cánh chéo thuộc loại Turbine cánh quay và cánh làm với trục

Turbine một góc 300, 450, 60 nên dòng chảy BXCT chéo góc với trục

Số cánh BXCT khoảng 10-14 cánh nhiều hơn Turbine cánh quay nên

có thể làm việc ở cột nước cao m khụng b xõm thcNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG III. 3.3.

TURBINE PHẢN KÍCH

Turbine dòng

Turbine dòng giống với Turbine cánh quay nhưng trục được đặt nằm

ngang

Turbine dòng bao gm 2 loi:

Turbine dũng na thng

Turbine dũng thngNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.3. TURBINE PHẢN KÍCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×