Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.1. PHÂN LOẠI TURBINE THỦY LỰC

PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.1. PHÂN LOẠI TURBINE THỦY LỰC

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.1.

PHÂN LOẠI TURBINE THỦY LỰC

Dựa vào phương trình Becnuli, người ta chia Turbine thủy điện làm 2

loại: Turbine xung kích và Turbine phản kích

Turbine xung kích: Chỉ sử dụng động năng của dòng nước làm

quay turbine. Người ta còn gọi là Turbine khơng áp

Turbine phản kích: Sử dụng cả động năng của dòng nước lẫn

thế năng áp lực của dòng nước. Phần thế năng được sử dng l

ch yu. õy l Turbine cú ỏpNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.1.

PHN LOI TURBINE THY LC

Turbine xung kích bao gồm

Turbine xung kích gáo ( Pelton)

Turbine xung kớch kiu phun xiờn

Turbine xung kớch 2 ln ( Banki)Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.1.

PHN LOI TURBINE THỦY LỰC

Turbine phản kích bao gồm

Turbine xuyên tâm hướng trục ( Franxis)

Turbine hng trc

Turbine hng chộo

Turbine dũng

Turbine thun nghchNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.1.

PHN LOI TURBINE THY LC

Phm vi ỏp dng ca cỏc loi TurbineNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG III. 3.2.

TURBINE XUNG KCH

Turbine gỏo ( Pelton)

Mr. Pelton- Mỹ đưa ra vào năm 1880

Hoạt động rất tt cỏc ct nc lnNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG III. 3.2.

TURBINE XUNG KÍCH

Turbine gáo ( Pelton)

Vòi phun nhận nước từ ống áp lực biến toàn bộ năng lượng

dòng nước thành động năng trước khi đưa vào bánh xe công

tác.

Lưu lượng nước vào Turbine được điều chỉnh nhờ dch chuyn

van kimNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG III. 3.1. PHÂN LOẠI TURBINE THỦY LỰC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×