Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.3. CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.3. CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.3.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Máy phát điện

Máy phát đồng bộ 3 pha cc liNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.3.

CC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Máy phát điện bao gm

Rotor

Stator

H thng lm mỏt

H thng kớch tNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.3.

CC THIT B CHNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Gian máy

Nơi đặt máy phát, tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy.

Gian máy thường bao gồm cu trc cu mỏy múc lờn sa

cha, bo dngNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.3.

CC THIT B CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Máy biến áp

Nâng điện áp máy phát lên cao áp để đưa lên lưới truyền tải.

Thường sử dụng máy biến áp 2 dây quấn, 3 dõy qun, t nguNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.3.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Phòng thao tác

Phòng điều khiển trung tâm: Chỉ huy tồn bộ hoạt động của trạm

Bao gồm hệ thống điều khiển, đo lường, bảo vệ và hiển thị

Tất các các thông số của máy phát, công suất phát, tốc độ quay,

lượng điện năng truyền tải… sẽ được hiển thị trên phòng điều

khiển trung tõmNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.3.

CC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Phòng thao tác

Phòng điện một chiều: Cung cấp dòng một chiều cho các thiết bị

đo lường, điều khiển, chiếu sáng khi nhà máy cú s cNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.3.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Phòng thao tác

Phòng phân phối cấp điện áp máy phát: bao gồm các thiết bị

đóng, ngắt (máy cắt, dao cách ly, cầu chì ...) để phân phối điện

từ thanh cái máy phát đi đến trạm máy biến áp, máy biến áp tự

dùng v ng dõy ti khỏcNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG II. 2.3.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Phòng thao tác

Phòng điện tự dùng: bao gồm máy biến áp tự dùng, tủ phân phối

điện tự dùng cung cấp in t dựng cho cỏc thit b trong nh

mỏyNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.3.

CC THIT B CHNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Phòng thuộc nhóm sản xuất: Đây là các phòng phục vụ cho sản

xuất

Hệ thống cấp dầu

Hệ thống cấp nước kỹ thuật

Xưởng sửa chữa cơ khí, kỹ thut in, o lng, thớ nghimNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG II. 2.3.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Trạm biến áp chính: Chuyển điện áp từ máy phát lên điện áp

cao để truyền tải đi xa.

Trạm biến áp bao gồm máy biến áp, hệ thống điều khiển,

giám sỏt, h thng phõn phiNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG II. 2.3.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Trạm phân phối cao áp: Bao gồm máy cắt, dao cách ly, hệ

thống thanh cái ngoài trời dùng để truyền tải, phân phối

điện áp cao áp. Hệ thống cao áp ca Vit Nam l 500 kV

v 220 kVNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.3. CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×