Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.2.

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Nhà máy thủy điện sau đậpNhà máy thủy điện sau đập thường dùng cho các trạm có

đập khơ và đập tràn với cột nước trung bình và cao.

Loại nhà máy này, ống xả khơng dài thường không đủ chiều

rộng để đặt máy biến áp, do vậy tận dụng khoảng trống giữa

đập và nhà máy để đặt trạm biến áp là thích hợp.

Nhà máy thuỷ điện sau đập thường dùng với cột nước từ (30

- 45) m ≤ H ≤ (250 - 300) m

Turbine được sử dụng thường là turbine tâm trục, turbine

cánh quay cột nước cao hoặc turbine hướng chéo.

Để giảm ảnh hưởng lún không u, gia p bờ tụng v nh

mỏy t khp lỳnNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.2.

C IM V CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Nhà máy thủy điện kiểu đường dẫnNhà máy thủy điện kiểu đường dẫn về cơ bản giống nhà

máy thủy điện sau đập, song chỉ khác là kích thước phần

dưới nước của nhà máy giảm nhỏ hơn do đường kính

turbine nhỏ, nhất là khi lắp turbine gáo

Ở những trạm đường dẫn cột nước cao, sử dụng turbine tâm

trục thì trong một số trường hợp sử dụng ống xả thẳng hình

chóp hoặc ống xả loa kèn nên kết cấu phần dưới cũng đơn

giản hơn, nước sau khi ra khỏi ống xả chảy về kênh xả hạ lưu

Nhà máy thủy điện kiểu đường dẫn thường được sử dụng

trong các trạm thủy điện nhỏ và có khả năng tạo được một cột

nước rất lớn dù với mt lu lng nhNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.2.

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Nhà máy thủy điện ngầmNhà máy ngầm, toàn bộ nhà máy đều được đặt ngầm

trong lòng đất đá, liên hệ giữa nhà máy với bên

ngoài bằng các đường hầm và giếng riêng.

Việc xây dựng nhà máy rất phức tạp và tốn kém.

Thông thường trong nhà máy chỉ đặt Turbine và máy phát.

Máy biến áp sẽ được đặt ở ngồi nhà máy.

Hệ thống khơng khí được thiết kế riêng biệt tránh hơi độc từ

phòng ắc quy ảnh hưởng đến hệ thống khơng khí sử dụng

cho cán bộ vận hành

Nhà máy thủy điện Hòa bình là nhà máy thủy điện ngm ln

nht Vit Nam. Cụng sut 1920 MWNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.2.

C IM V CU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Nhà máy thủy tích năngNgun lý hoạt động và cấu tạo đã trình bày ở chương I

Trong trường hợp cột nước nhỏ 12-15 m có thể sử dụng Turbine tâm trục,

cánh quay, cánh chéo làm bơm khi bơm nước ngược lên. Máy phát điện cũng

được chuyển thành động cơ điện trong quá trình bơm nước.

Trong trường hợp cột nước lớn : 100- 150m thì phải dùng thêm 1 bơm

chuyên để bơm nước lên caoNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.2.

C IM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Cấu trúc những nhà máy thủy điện trong HTĐ Việt NamCác nhà máy thủy điện có cơng suất > 100 MW

Các nhà máy thủy điện đang vận hành

Cỏc nhà

T mỏy thủy

T điện đang

vận hànhCơng

suấtTỉnhT

TTỉnhCơng

suấtTỉnh1 Hòa bình1920Hòa

bình5Hàm

Thuận300Lâm

Đồng2 Thác Bà108n

Bái6 Đa Mi175Lâm

Đồng3720Gia

Lai7 Thác M150Bỡnh

Phc160Lõm

ng8 Tr An400ng

NaiYali4 a NhimNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG II. 2.2.

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Cấu trúc những nhà máy thủy điện trong HTĐ Việt NamCác nhà máy thủy điện có cơng suất > 100 MW

Các nhà máy thủy điện đang xây dựng

Công

TT Tên nhà máy

Tỉnh

Tỉnh TT Tên nhà máy Công suất

suất

Tuyên 10

Lâm

1 Tuyên Quang

342

300

Đại Ninh

Quang

Đồng

Lai

Kon

2 Bản Chát

220

11 Plei Krông

110

Châu

tum

3 Huôi Quảng

520

260

Gia Lai

Sơn La 12 Se San 3

4 Sơn La

2400

330

Gia Lai

Sơn La 13 Sê San 4

Nghệ 14

5 Bản Vẽ

300

220

Serepok 3

Đắc Lắc

An

Quảng 15

6 A Vương

210

280

Buôn Kuop

Đắc Lắc

Nam

Kanak- An

Lâm

7

173

240

Gia Lai 16 Đồng Nai 3

Khê

Đồng

Quảng 17

Lõm

8 Sụng Tranh 2

190

ng Nai 4 270 Bài giảng môn

Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HT§- §H

Nam

ĐồngPHẦN I. CHƯƠNG II. 2.2.

ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Cấu trúc những nhà máy thủy điện trong HTĐ Việt NamCác nhà máy thủy điện có cơng suất > 100 MW

Các nhà máy thủy điện chuẩn bị xây dựng

TT Tên nhà máy

Công suất Tỉnh

TT Tên nhà máy

1 Nho Quế 3

2 Lai Châu135

12003 Nậm Chiến2104 Trung Sơn2505 Khe Bố1006 Hủa Na1807 A Sap1508 Sông Bùng 21009 Sụng Bựng 4145Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHCụng sut Tnh

Qung

H Giang 10

Dakmi 1

200

Nam

Quảng

Lai Châu 11 Dakmi 4

140

Nam

Sơn La

12 Thượng Kontum

260

Kontum

Thanh

Các nhà máy trong quy hoạch

Hóa

Nghệ An 1 Đơng Phù n

1200 Sơn La

Ninh

Nghệ An 2 Bỏc ỏi

1050

Thun

Hu

Qung

Nam

Qung

NamBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.2.

C ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Cấu trúc những nhà máy thủy điện trong HTĐ Việt NamCác nhà máy thủy điện nhỏ

Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng rất nhiều nhà máy thủy điện

nhỏ có cơng suất từ 1 MW-50 MW

Các nhà máy này được đầu tư bởi các công ty điện lực Miền

hoặc các công ty tư nhân

Các khu vực xây dựng nhiều thủy điện nhỏ: Lai Châu, Lào Cai,

Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Nghệ An…

Các nhà máy này thường sử dụng máy phát 0.4 kV và phát lên

lưới 35 kV

Do nguồn nước không ổn định nên việc phát điện lên lưới của

các nhà máy trên ảnh hưởng khá nhiều đến ổn định điện áp.

Đặc biệt các nhà máy phát lên lưới cao áp

Thời gian thu hồi vốn của các nhà máy là 7-10 năm nên hiện nay

được sự quan tâm nhiều ca cỏc nh u tNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG II. 2.3.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Nhà máy thủy điện bao gồm các thiết bị chính sau:

Turbine: Học ở chương sau

Máy phát điện

Gian máy và các thiết bị phụ trợ: Cầu trục

Máy biến áp

Các nhóm phòng thao tác

Các nhóm phòng sản xuất

Trạm biến áp chính

Trạm phân phi cao ỏpNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG II. 2.3.

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Máy phát in

Mỏy phỏt ng b 3 pha cc liNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG II. 2.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC LOẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×