Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.4. BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNG

PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.4. BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.4.

BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNGDung đập để tạo thành cột nước:Đồng thời tạo nên hồ chứa có tác dụng tập trung và điều tiết lưu lượng làm tăng khả

năng phát điện trong mua kiệt, nâng cao hiệu quả lợi dụng tổng hợp nguồn nước như

cắt lũ chống lụt, cung cấp nước, nuôi cá, vận tải thuỷ…Xây dựng đập tại một tuyến thích hợp nơi cần khai thác. Đập tạo ra cột nước do sự

chênh lệch mc nc thng h lu p.Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG I. 1.4.

BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNGDung đập để tạo thành cột nước:

Ưu điểm: Tập trung được cột nước với trữ lượng lớn và ổn định.

 Điều tiết lưu lượng phục vụ cho việc lợi dụng tổng

hợp nguồn nước, tránh ngập lụt và hạn hán cho hạ

lưu.

 Hồ lớn dùng để du lịch và nuôi trồng thủy sản

Nhược điểm: Khối lượng xây lắp lớn, kinh phí lớn.

 Ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và môi

trường sinh sống ca cỏc loi cỏ trờn dũng sụngNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG I. 1.4.

BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNGDung đập để tạo thành cột nước:

Phạm vi áp dụng: Các vung trung du Trung du có độ dốc lòng sơng tương đối nhỏ, địa hình

địa thế thuận lợi cho việc tạo nên hồ chứa có dung

tích lớn là tổn thất ngập lụt tương đối nhỏ.

 Thượng lưu, do lòng sơng hẹp, độ dốc lòng sơng lớn

nên dù có làm đập cao cũng khó tạo thành hồ chứa

có dung tích lớn.

 Hạ lưu, độ dốc lòng sơng nhỏ, xây đập cao dn n

ngp lt ln thit hi nhiuNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG I. 1.4.

BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNGDung đường dẫn để tạo thành cột nước:Kênh dẫn có thể là kênh máng, ống dẫn hay đường hầm có áp hoặc không ápXây dựng một hệ thống kênh dẫn nước từ thượng lưu về hạ lưu của một đoạn sông để

tạo cột nước phát điện. Tập trung được cột nước vi tr lng ln v n nhNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG I. 1.4.

BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNGDung đường dẫn để tạo thành cột nước:Đối với sơ đồ khai thác này tuỳ tình hình và yêu cầu cụ thể mà có thêm các cơng trình

phụ khác như: cầu máng, xi phông, bể áp lực, tháp điều áp, bể điều tiết ngày…Kênh dẫn có độ dốc nhỏ hơn sơng suối, nên dẫn càng đi xa độ chênh lệch giữa kênh

dẫn và sông suối càng lớn, ta được cột nước cng lnNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.4.

BIN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNGDung đường dẫn để tạo thành cột nước:

Ưu điểm: Chi phí xây dựng thấp.

 Có thể tạo ra công suất lớn với một lưu lượng nước

vừa phải do nâng được chiều cao cột nước.

 Ít gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Nhược điểm: Độ tin cậy cung cấp điện kém.

Địa điểm xây dựng: những đoạn sơng thượng lưu, độ dốc lòng sơng thường lớn, lòng

sơng hpNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.4.

BIN PHP KHAI THÁC THỦY NĂNGDung hỗn hợp cả đập và đường dẫn để tạo thành cột nước

Xây dựng thêm một con đập nhỏ phía trên kênh dẫn để tích nước phát inNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.4.

BIN PHP KHAI THÁC THỦY NĂNG

Một số trường hợp đặc biệt khai thỏc thy nngNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.4.

BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNGMột số trường hợp đặc biệt khai thác thủy năng

Trạm thủy điện trên kênh tưới: Tại một số khu vực kênh tưới thủy lợi có độ dốc lớn

người ta thường lắp đặt máy phát thủy điện để tận dụng năng lượng nước phát điện

phục vụ sinh hoạt. Một số trạm thủy điện kênh tưới lớn như: Thủy điện Thạch BànThanh Hóa, Cơng suất: 960 kW, Thủy điện Hậu Hiền- Thanh Hóa, Cơng suất : 10 kWNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.4.

BIN PHP KHAI THÁC THỦY NĂNGMột số trường hợp đặc biệt khai thác thủy năng

Trạm thủy điện tích năng: Bao gồm 2 hồ phía trên và phía dưới. Vào giờ thấp điểm

nước sẽ được bơm từ hồ phía dưới lên hồ phía trên để tích năng lượng. Vào giờ cao điểm

nước sẽ xả từ hồ phía trên xuống để phát điện lên liNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.4.

BIN PHP KHAI THÁC THỦY NĂNGMột số trường hợp đặc biệt khai thác thủy năng

Trạm thủy điện thủy triều: Sử dụng sự dâng lên, hạ xuống của thủy triều để phát điện

Có các loại sau:

Trạm thủy điện 1 chiều 1 hồ

Trạm thủy điện 2 chiều 1 hồ

Trạm thủy điện 1 chiều 2 hNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.4. BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×