Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.1. THỦY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NĂNG

PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.1. THỦY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NĂNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.1.

THỦY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NNG

Tr lng thy nng trờn th giiNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG I. 1.1.

THỦY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NNG

S phỏt trin thy in trờn th giiNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.1.

THY NNG V CC DNG THY NNG

Nhng nc phỏt trin thy in trờn th giiNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.1.

THY NNG V CÁC DẠNG THỦY NĂNG

Các nhà máy thủy điện lớn nhất th giiNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.1.

THY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NĂNG

Giá thành sản xuất các loi in nngNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.1.

THỦY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NĂNGLịch sử phát triển thủy điện Việt Nam?

Nhà máy thủy điện Việt Nam trước năm 1960? Việt Nam có một số nhà máy thủy điện nhỏ, trong đó

nhà máy lớn nhất là nhà máy thủy điện Cấm SơnSơng Hóa, Lạng Sơn. Cơng suất nhà máy 4,8 MW,

công suất hồ 250 triệu m3

Từ năm 1960- 1975? Miền Nam: Nhà máy thủy điện Đa Nhim- Sông Đồng

Nai. Công suất nhà máy 160 MW, công suất hồ 165

triệu m3, chiều cao cột nước 798m

 Miền Bắc: Nhà máy thủy điện Thác Bà- Sông Chảy,

Yên Bái. Công suất nhà máy 108MW- 120 MW, công

suất hồ 3,94 tỷ m3

Sau năm 1975, một loạt nhà máy thủy điện lớn được xõy dngNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.1.

THY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NĂNG

Các nhà máy thủy điện Vit NamNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.2.

NH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DỊNG

NƯỚCTính cơng suất và điện lượng cho một đoạn sông:

Xét khối nước W chảy từ mặt cắt 1-1’ đến mặt cắt 2-2’ Theo phương trình Becnuli ta có:

1p1 α1.v12

E1 = ( Z1 + +

).W.γ ( Jun)

γ

2.g

H

Qv1Trong đó:

 Z1: Cao trình mặt nước tại mặt cắt 1-1’

 p1: áp suất trên mặt nước tại mặt cắt 1-1’

Zv2

2Hình 1-1

12 v1: Vận tốc dòng chảy tại mặt cắt 1-1’

 ó: Trọng lượng riêng của nước, ó = 9,81.103 N/m3

g: Gia tc trng trng.Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐH2Bài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG I. 1.2.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DỊNG

NƯỚCGiả thiết lượng nước W đó chảy hết xuống mặt cắt 2-2’:

Vậy năng lượng tại mặt cắt 2-2’ sẽ là:p2 α 2 .v22

E2 = ( Z 2 +

+

).W.γ ( Jun)

γ

2.gHiệu năng lượng của 2 mặt cắt chính là năng lượng tiềm tàng của đoạn sông:p1 − p2 α1.v12 − α 2 .v22

E1− 2 = E1 − E2 = [( Z1 − Z 2 ) +

+

].W.γ ( Jun)

γ

2.g

 Thông thường:α1 2

v1 v2

p1 p2

Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.1. THỦY NĂNG VÀ CÁC DẠNG THỦY NĂNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×