Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
phần iii. chương IV. 4.4. xử lý chất thải

phần iii. chương IV. 4.4. xử lý chất thải

Tải bản đầy đủ - 0trang

phần iii. chơng IV. 4.4.

xử lý chất thải

Đối với mỗi dạng chất phóng xạ thì ta có các cách

xử lý khác nhau:

Chất thải phóng xạ dạng khí: Đợc xử lý bằng

cách, trớc hết đợc làm giảm hoạt độ phóng

xạ bằng các thiết bị nh bể giảm hoạt dộ và

thiết bị lu giả khí hiếm bằng than hoạt

tính, sau đó đi qua các thiết bị lọc để

loại bỏ các chất dạng hạt, kiểm tra nồng độ

phóng xạ và nếu xác nhận đã an toàn sẽ đ

ợc thải ra không khíBài giảng mônphần iii. chơng IV. 4.4.

xử lý chất thải

Đối với mỗi dạng chất phóng xạ thì ta có các cách

xử lý khác nhau:

Chất thải dạng lỏng: Nếu có độ phóng xạ

cực thấp nh nớc thải sau khi giặt thì kiểm

tra nồng độ phóng xạ và nếu đợc xác nhận

là an toàn sẽ đợc thải ra biển. Còn các chất

thải dạng lỏng khác, sau khi đợc lọc và khử

muối bằng các thiết bị lọc và nhựa trao

đổi ion hoặc đợc cô đặc bằng thiết bị

bay hơi. Nớc sẽ đợc tái sử dụng còn dịch cô

đặc sẽ đợc trộn vào bê tông và nhựa đ

ờng rồi dồn vào các thùng phi chuyên dụng

để cất giữ bảo quản trong kho chất thải

phóng xạ dạng rắn

Bài giảng mônphần iii. chơng IV. 4.4.

xử lý chất thải

Đối với mỗi dạng chất phóng xạ thì ta có các cách

xử lý khác nhau:

Chất thải phóng xạ dạng rắn: Những loại

có hoạt độ tơng đối cao nh cặn lọc, nhựa

trao đổi ion đã qua sử dụng đợc giữ trong

các thùng chứa trong một thời gian dài,

đến khi hoạt độ phóng xạ giảm xuống,

chúng đợc dồn vào các thùng phi chuyên

dụng. Còn các chất thải rắn có hoạt độ

thấp nh giấy, vải sẽ đợc nén lại rồi đem

đốt, tro đợc đựng trong các thùng bảo

quản trong kho chất thải dạng rắn.Bài giảng mônphần iii. chơng IV. 4.4.

xử lý chất thải

Để làm giảm lợng chất thải phóng xạ thì nhiên

liệu phải đợc đả bảo tính bền vững là quan

trọng nhất, nếu nhiên liệu không bị hỏng thì

các sản phẩm phân hạch phóng xạ sẽ bị nhốt

kín trong các bỏ bọc thanh nhiên liệu, lợng thoát

ra bên ngoài rất ít.

Một cách hữu hiệu nữa là giảm thiểu lợng chất

ăn mòn thoát ra từ các thùng chứa, ống, bơm ,

van của hệ thống sơ cấp lò phản ứng. Để làm đ

ợc điều này, ngời ta sử dụng vật liệu chống ăn

mòn mạnh và áp dụng những kỹ thuật mới nhất

trong việc quản lý chất lợng nớc để hạn chế tối

đa khả năng ăn mòn. Hơn nữa việc lựa chọn

vật liệu có hàm lợng coban ít cũng hết sức quan

trọng

Bài giảng mônphần iii. chơng V:

Thiết kế vận hành nhà máy điện hạt nhân15.1. Nguyên tắc thiết kế nhà máy điện hạt nhân2

điện nguyên tử35.2. Tính toán nhà máy điện hạt nhân

5.3. Vận hành nhà máy điện hạt nhân4Bài giảng mônphần iii. chơng V. 5.1.

nguyên lý thiết kế nhà máy điện hạt nhân

Tuân theo các quy chuẩn thiết kế về xây

dựng, điện

Phòng chống tối đa những rủi ro có khả năng

gây tai nạn với những tính năng của bản thiết

kế nh sau:

Phát hiện sớm những bất thêng

 Cã thĨ ngõng lß khÈn cÊp

 Phßng chèng rá rỉ phóng xạ

Thiết kế tính toán đến cả chi phí khi tháo dỡ

nhà máy điện hạt nhân ( Thờng chiếm đến

khoảng 15% tổng chi phí xây dựng)

Việc chọn kiểu lò phản ứng phải căn cứ vào: Độ

an toàn, tài nguyên thiên nhiên có sẵn trong nớc,

khả năng cung cấp nhiên liệu cho lò, giá thành

Bài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

phần iii. chương IV. 4.4. xử lý chất thải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×