Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
phần iii. chương IIi. 3.4. phân loại nhà máy điện hạt nhân

phần iii. chương IIi. 3.4. phân loại nhà máy điện hạt nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

phần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhân

Lò khí ( Gas Cooled Reactor- GCR):Bài giảng mônphần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhânLò nớc nặng ( Heavy Water Reactor- HWR) :

Lò nớc nặng là lò phản ứng sử dụng nớc

nặng làm chất làm chậm

Loại lò này chủ yếu do Canada phát triển

So với nớc nhẹ, nớc nặng hấp thụ rất ít

nơtron nên có thể sử dụng urani tự nhiên

làm nhiên liệu

Tuy nhiên giá thành của nớc nặng cao, khó

chế tạoBài giảng mônphần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhânLò nớc nặng ( Heavy Water Reactor- HWR) :Bài giảng mônphần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhânLò nớc nhẹ PWR (Pressurized Water Reactor) :

Lò nớc nhẹ là lò phản ứng sử dụng nớc nhẹ

làm chất làm chậm và chất tải nhiệt.

Có hai loại lò nớc nhẹ là PWR (Pressurized

Water Reactor - Lò nớc áp lực) và BWR

(Boiling Water Reactor - Lò nớc sôi ).

PWR đợc phát triển cho mục đích quân

sự, ví dụ nh tạo sức đẩy cho tàu thuyền

và đặc biệt là sử dụng cho tàu ngầm.

Hệ thống thứ nhất của lò phản ứng đợc

thiết kế không làm sôi nớc mà truyền

nhiệt sang hệ thống thứ 2 để tạo hơi nớc,

do vậy hơi nớc làm quay tuabin không bị

nhiễm xạ.

Bài giảng mônphần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhânLò nớc nhẹ PWR (Pressurized Water Reactor) :Bài giảng mônphần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhânLò nớc nhẹ BWR (Boiling Water Reactor ):

BWR ngay từ đầu đã đợc phát triển cho

mục đích hoà bình là phát điện

Nớc đợc làm sôi trong hệ thống thứ nhất

của lò phản ứng và dùng hơi nớc đó làm

quay tuabin

Do vậy tuabin bị nhiễm xạ khi vận hành

Nhng do không có hệ thống thứ 2 nên cấu

tạo lò đơn giản

Urani tự nhiên không thể sử dụng làm

nhiên liệu cho lò nớc nhẹ. Nhiên liệu sử

dụng là dạng oxit urani làm giàu thấp,

khoảng 4%Bài giảng mônphần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhânLò nớc nhẹ BWR ( Boiling Water Reactor) :Bài giảng mônphần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhânLò phản ứng hạt nhân tái sinh nhanh ( Fast

Breeder Reactor - FBR) :

Lò phản ứng hạt nhân tái sinh nhanh sử dụng

nhiên liệu Plutonium

Plutonium khi phân hạch bằng neutron tốc

độ cao sẽ có khoảng 3 nơtron mới đợc sinh ra

Số lợng neutron sinh ra do 1 lần phân hạch ở

đây là nhiều nhất

Nếu sử dụng khéo 3 neutron thì có thể tạo

ra lợng plutoni nhiều hơn so với lợng plutoni đã

đốt cháy

So với trờng hợp chỉ sử dụng một lần nhiên

liệu urani ở lò nớc nhẹ, khi sử dụng nhiều lần

ở lò tái sinh nhanh có thể thu đợc năng lợng

lớn hơn 50 lần

Bài giảng mônphần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhân

Lò phản ứng hạt nhân t¸i sinh nhanh ( Fast

Breeder Reactor - FBR) :

 Sè năm có thể khai thác urani sử dụng ở lò nớc nhẹ

vào khoảng 70 năm, nếu sử dụng lò tái sinh nhanh

thì ta có thể sử dụng năng lợng nguyên tử trong

khoảng 3000 năm

Vì lò hạt nhân tái sinh nhanh sử dụng notron

nhanh nên không cần chất làm chậm

Chất tải nhiệt là natri

Vì Na có phản ứng khi tiếp xúc với không khí nên

bề mặt của Na cần đợc phủ bằng khí trơ (argon)

Chi phí của lò hạt nhân tái sinh nhanh gấp từ 1,5

đến 2 lần so với lò nớc nhẹ

Hiện tại về kinh tế thì cha thể cạnh tranh với lò nớc

nhẹ nhng trong tơng lai, khi nguồn tài nguyên urani

hết dần, giá urani tăng lên, có lẽ khi đó lò tái sinh

nhanh có thể cạnh tranh đợc với lò nớc nhẹ

Bài giảng mônphần iii. chơng IIi. 3.4.

phân loại nhà máy điện hạt nhânLò phản ứng hạt nhân tái sinh nhanh

( Fast Breeder Reactor - FBR) :Bài giảng mônphần iii. chơng IV:

chất thải hạt nhân14.1. Khái niệm về chất thải hạt nhân2

điện nguyên tử3

44.2. Chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất

điện hạt nhân

4.3. Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng

4.4. Xử lý chất thải hạt nhânBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

phần iii. chương IIi. 3.4. phân loại nhà máy điện hạt nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×