Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
phần iii. chương Ii. 2.2. chuẩn bị nhiên liệu

phần iii. chương Ii. 2.2. chuẩn bị nhiên liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

phần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Khai thác, tuyển quặng và tinh chế quặng

UraniumBài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Khai thác, tuyển quặng và tinh chế quặng

Uranium

Bánh vàng không đợc dùng ngay trong lò phản ứng

mà phải loại hết tạp chất thông qua nhiều giai đoạn

làm tinh khiết- refiningBài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Khai thác, tuyển quặng và tinh chế quặng

Uranium

Sau khi đạt độ tinh khiết, Oxit Uranium sẽ đợc chuyển

thành Teraflourua Uranium ( UF4)- conversionBài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Làm giàu Uranium

 Trong tù nhiªn chØ cã 0,7% U235. Mn sư dụng làm

nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân ta phải làm giàu

U235 lên 3-5%

Làm giàu Uranium rất khó vì U235 và U238 là các đồng

vị của cùng một nguyên tố nên hầu nh tính chất hóa

học và khối lợng khác nhau rất ít

Hiện nay có 3 phơng pháp làm giàu Uranium chính là:

Khuếch tán khí

Siêu ly tâm

Phân tách đồng vị bằng Laser ( Chỉ mới áp dụng

trong phòng thí nghiệm)Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Làm giàu Uranium

Khuếch tán khí:

Uranium đợc chuyển từ tetraflourua Uranium

( UF4) thành hexaflourua Uranium ( UF6) có đặc

tính là thể khí bắt đầu từ 560C

UF6 sẽ đợc đi qua một loạt các hàng rào là

những tấm màng đục lỗ rất nhỏ. Các phân tử

hexaflourua U235 nhẹ hơn nên đi qua các hàng rào

nhanh hơn, nhờ vậy có thể dần dần làm giàu

Uranium.Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệuLàm giàu Uranium

Khuếch tán khí:

Tuy nhiên do khối lợng 2 đồng vị khác nhau rất ít

nên sự di chuyển cũng khác nhau rất ít. Một nhà

máy làm giàu Uranium cần phải thao tác lặp lại

1400 lần để sản xuất ra Uranium có độ giàu U235

cần thiết.Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Làm giàu Uranium

Siêu ly tâm:

Phơng pháp này đợc dùng với quy mô nhỏ hơn và đ

ợc phát triển bởi tập đoàn Châu Âu URENCO ( Đức,

Hà Lan, Anh)

Sử dụng một máy ly tâm quay với tốc độ rất nhanh

đánh bật ra ngoµi hexaflourua Uranium 238 vµ

hexaflourua Uranium 235 chøa trong máyBài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Làm giàu Uranium

Siêu ly tâm:

Do khối lợng gần giống nhau nên muốn đạt đến

hàm lợng Urani cần thiết thì phải qua nhiều giai

đoạn nối tiếpBài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Làm giàu Uranium

Phân tách đồng vị bằng Laser ( SILVA):

Phơng pháp này hiện đang đợc sử dụng trong

phòng nghiên cứu và cha đợc sử dụng trong công

nghiệp

Phơng pháp này cho phép tách một nguyên tử

Urani 235 và một nguyên tử Urani 238 chỉ qua một

giai đoạn

Nguyên lý của phơng pháp này là lấy đi một

electron Urani 235 bằng cách sử dụng năng lợng do

chùm laser cung cấp mà không đụng đến Urani

238Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Làm giàu Uranium

Phân tách đồng vị bằng Laser ( SILVA):

Những tia laser có bớc sóng đợc lựa chọn một cách

chính xác cung cấp năng lợng cần thiết để

electron bứt ra khỏi Urani 235 chứ không phải Urani

238Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Làm giàu Uranium

Phân tách đồng vị bằng Laser ( SILVA):

Sau khi Ion hóa mang điện tích dơng, Urani 235 sẽ

bị tách khỏi hơi Urani bởi một điện trờng và đợc

thu về phía cực âm trên các bộ gópBài giảng m«nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

phần iii. chương Ii. 2.2. chuẩn bị nhiên liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×