Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
phần iii. chương Ii. 2.1. khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

phần iii. chương Ii. 2.1. khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

phần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Nhiên liệu hạt nhân cung cấp năng lợng lớn hơn rất

nhiều so với nhiên liệu hóa thạch: 1kg Uranium tơng đ

ơng 16 tấn than đáBài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Uranium:

Uranim là nguyên tố hóa học có tính phóng xạ, có ánh

kim loại, màu xám bạc, có ký hiệu U, số khối 92

Uranium là kim loại nặng nhất trong tự nhiên và tồn tại

dới các dạng đồng vị khác nhau 99,3% U 238 và 0,7%

U235

Tuy nhiên chỉ có U235 phân rã mới tạo ra nhiều năng l

ợng cho lò phản ứng hạt nhân.Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Uranium:

Uranium là nguyên tố phổ biến trong vỏ trái đất đợc

tìm thấy ở đất, đá, sông và đại dơng.

Trong đó Uranium hiện nay đợc khai thác chủ yếu tại

các mỏ quặng Uranium

Quặng Uranium đợc tồn tại dới các dạng Uraninit ( UO 2)

hay pitchblend ( U3O8)Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Uranium:

Uranium đợc phân bố nhiều nhất ở Australia.Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Uranium:

Uranium cã tû träng lµ 18,5-19 xÊp xØ tû träng cđa

Vµng

 Uranium tơng đối mềm dễ tiến hành gia công cơ

khí

Trong không khí, Uranium có thể bị ô xy hóa chậm

chuyển thành màu đen

Uranium có tính phóng xạ và khó có thể nhận ra bằng

mắt thờngBài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Plutonium:

Plutonium là nguyên tố hóa học hiếm có tính phóng xạ

cao, ký hiệu Pu và có số nguyên tử 94

Plutonium là kim loại màu trắng bạc, bị xỉn khi tiếp

xúc với không khí tạo thành một lớp phủ mờ khi bị oxi

hóaBài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Plutonium:

Plutonium là nguyên tố không có trong tự nhiên mà đợc

hình thành từ phản ứng của Uranium.Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Plutonium:

Plutonium bao gồm nhiều đồng vị khác nhau.Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Plutonium:

Plutonium tồn tại trong lò phản ứng hạt nhân, chất thải

lò phản ứng hạt nhân, chất thải sau vụ nổ hạt nhân

Trong lò phản ứng hạt nhân, 2/3 năng lợng đợc tạo

thành từ U235 và 1/3 năng lợng đợc tạo thành từ Pu239Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Khai thác, tuyển quặng và tinh chế quặng

Uranium

Phần lớn Uranium không đợc khai thác trực tiếp mà

nằm lẫn với các nguyên tố khác

Tùy thuộc vào các mỏ quặng khác nhau, nhng hàm l

ợng Uranium trong quặng là rất thấp.

Sau khi đợc khai thác, quặng sẽ đợc đập nhỏ, nghiền

nát và sử dụng một số thao tác hóa học để chế xuất

Uranium

Sản phẩm của quá trình chế xuất trên sẽ là một chất

nhão màu vàng gọi là Bánh vàng. Bánh vàng chứa

khoảng 75% Oxit Uranium

Việc khai thác và tăng hàm lợng Uranium gọi là quá

trình tuyển quặng Uranium. Quá trình tuyển quặng

đợc làm trực tiếp tại mỏ.Bài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.2.

chuẩn bị nhiên liệu

Khai thác, tuyển quặng và tinh chế quặng

UraniumBài giảng m«nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

phần iii. chương Ii. 2.1. khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×