Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
phần iii. chương I. 1.2. cấu tạo nguyên tử

phần iii. chương I. 1.2. cấu tạo nguyên tử

Tải bản đầy đủ - 0trang

phần iii. chơng I. 1.2.

cấu tạo nguyên tử

Cấu tạo nguyên tử:

Hạt nhân bao gồm Proton

và Neutron

Proton v Neutron liªn kÕt

víi nhau b»ng lùc nguyªn tưProton cã khèi lợng là

1,6726 x 10-27 kg và điện

tích là 1,6 x 10-19 C. Proton

bao gồm 2 hạt quark lên và

1 hạt quark xuống.

Neutron có khối lợng là

1,6749 x 10-27 kg và không

mang điện. Neutron bao

gồm 1 hạt quark lên và 2

hạt quark xuống

Electron có khối lợng là 9,1

x 10-31 kg và điện tích là

-1,6 x 10-19 CBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.2.

cấu tạo nguyên tử

Cấu tạo nguyên tử:

Một nguyên tử có thể có một hoặc nhiều đồng vị

bằng cách thay đổi số Neutron trong hạt nhânBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.3.

phản ứng hạt nhân

Phóng xạ hạt nhân:

Một số nguyên tử có khả năng tự phóng ra các tia ,

ò, để biến thành các nguyên tử khácBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.3.

phản ứng hạt nhân

Phóng xạ hạt nhân:

Tia là hạt nhân nguyên tử Heli

Tia ò là hạt mạng điện, ò- là tia mang điện âm và ò+

là tia mang điện dơng

Tia là sóng điện từ. Tia là tia nguy hiểm nhất và

xuất hiện ở tất cả các phóng xạBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

phần iii. chương I. 1.2. cấu tạo nguyên tử

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×