Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Tải bản đầy đủ - 0trang

+Nòng nọc sống ở đâu ?

+Khi lớn nòng nọc mọc chân nào trước, chân nào sau ?

+Ếch sống ở đâu ?

+Ếch khác nòng nọc ở điểm nào ?- Thảo luận, gắn tờ thảo luận lên bảng.

2. Đề xuất câu hỏi.- HS so sánh sự giống và khác nhau của các nhóm từ đó học sinh đề xuất các câu hỏi

liên quan đến nội dung kiến thức.

- HS đưa câu hỏi thắc mắc

3. Đề xuất các phương án giải quyết

- Đề xuất phương án của cá nhân4. Kiểm tra, giải quyếtPhát vật liệu cho học sinh

- Tổ chức cho học sinh kiểm tra giả thuyết, hướng dẫn các em ghi chép những gì

quan sát được, đối chiếu với giả thuyết.

* Báo cáo với GV những việc đã làm.

5. Kết luận kiến thức mới:- Kết luận chung, rút ra bài học.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGChia sẻ với người thân nội dung vừa học.Sự sinh sản của cơn trùng

I. MỤC TIÊU :

* Sau bài học, HS biết:

+ Xác định q trình phát triển của một số cơn trùng (Bướm cải, ruồi, gián).

+Nêu đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng.

+Vân dụng những hiểu biết về quá trình phát triển

của côn trùng để có những biện pháp tiêu diệt những

côn trùng có hại đối với cây cối, hoa màu và đối với

sức khoẻ con người.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

+Phóng lớn các hình SGK.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

* Khởi động: Giới thiệu về lớp học

- Chủ tịch Hội đồng tự quản giới thiệu về Ban Tự quản.

- Từng nhóm giới thiệu các thành viên trong nhóm.

- Phó Chủ tịch hội đồng ơn bài cho các bạn.

+ PCT Hội đồng nhận xét

+ GV nhận xét.

- GV giới thiệu tên bài. HS ghi tựa bài vào vở

- Mỗi học sinh tự đọc mục tiêu

- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học:

+ Mời bạn nêu mục tiêu

+ Để đạt được mục tiêu bài học, các bạn cần làm gì?

A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

HĐ1: Làm việc với SGK.- Quan sát các hình 1,2,3,4,5 SGK, mô tả quá trình sinh sản

của bướm cải và chỉ ra đâu là trứng, sâu, nhộng và

bướm.- Thảo luận, thống nhất trong nhóm.

+HĐ2: Sự sinh sản của ruồi và gián

1. Tình huống xuất phátEm biết gì về sự sinh sản của ruồi và gián, đặc điểm

chung về sự sinh sản của hai con vật này là gì, biện pháp

tiêu diệt chúng ra sao ?- Thảo luận, gắn tờ thảo luận lên bảng.

2. Đề xuất câu hỏi.- HS so sánh sự giống và khác nhau của các nhóm từ đó học sinh đề xuất các câu hỏi

liên quan đến nội dung kiến thức.

- HS đưa câu hỏi thắc mắc

3. Đề xuất các phương án giải quyết

- Đề xuất phương án của cá nhân4. Kiểm tra, giải quyếtPhát vật liệu cho học sinh

- Tổ chức cho học sinh kiểm tra giả thuyết, hướng dẫn các em ghi chép những gì

quan sát được, đối chiếu với giả thuyết.

* Báo cáo với GV những việc đã làm.

5. Kết luận kiến thức mới:- Kết luận chung, rút ra bài học.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGChia sẻ với người thân nội dung vừa học.Sự sinh sản và ni con của chim

I. MỤC TIÊU :

* Sau bài học, HS có khả năng:

+ Hình thành biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.

+Nói về sự nuôi con của chim.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

+Phóng lớn các hình SGK.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

* Khởi động: Giới thiệu về lớp học

- Chủ tịch Hội đồng tự quản giới thiệu về Ban Tự quản.

- Từng nhóm giới thiệu các thành viên trong nhóm.

- Phó Chủ tịch hội đồng ôn bài cho các bạn.

+ PCT Hội đồng nhận xét

+ GV nhận xét.

- GV giới thiệu tên bài. HS ghi tựa bài vào vở

- Mỗi học sinh tự đọc mục tiêu

- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học:

+ Mời bạn nêu mục tiêu

+ Để đạt được mục tiêu bài học, các bạn cần làm gì?

A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

HĐ1: Quá trình trứng nở thành chim con.

1. Tình huống xuất phát+So sánh, tìm ra sự khác nhau giữa các quả trứng ở hình

2.

+Bạn thấy bộ phận nào của con gà trong các hình 2b, 2c,

2d.

+Theo bạn, quả trứng hình 2b và 2c, quả nào có thời gian

ấp lâu hơn.- Thảo luận, gắn tờ thảo luận lên bảng.

2. Đề xuất câu hỏi.- HS so sánh sự giống và khác nhau của các nhóm từ đó học sinh đề xuất các câu hỏi

liên quan đến nội dung kiến thức.

- HS đưa câu hỏi thắc mắc

3. Đề xuất các phương án giải quyết- Đề xuất phương án của cá nhân

4. Kiểm tra, giải quyếtPhát vật liệu cho học sinh

- Tổ chức cho học sinh kiểm tra giả thuyết, hướng dẫn các em ghi chép những gì

quan sát được, đối chiếu với giả thuyết.

* Báo cáo với GV những việc đã làm.

5. Kết luận kiến thức mới:- Kết luận chung, rút ra bài học.

+HĐ2: Thảo luận+Yêu cầu HS mô tả nội dung từng hình.

+Em có nhận xét gì về những con chim non, gà con mới

nở ?

+Chúng đã tự đi kiếm mồi được chưa ? Vì sao ?- Thảo luận, thống nhất trong nhóm.C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGChia sẻ với người thân nội dung vừa học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×