Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thảo luận theo nhóm 4, thống nhất ý kiến và ghi vào bảng nhóm.

3. Đề xuất câu hỏi (dự đốn/giả thiết) và phương án tìm tòi.

- Sau khi các nhóm treo bảng nhóm lên bảng, yêu cầu HS so sánh sự giống nhau

và khác nhau về biểu tượng ban đầu của HS

- Yêu cầu HS để xuất các câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về tính

chất của đá vơi.

- GV tổng hợp các câu hỏi của các nhóm, chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung

- Ghi các câu hỏi lên bảng.

Câu hỏi cần có: Đá vôi cúng hơn hay mềm hơn đá cuội?

Dưới tác dụng của a-xít, chất lỏng, đá vơi có tính chất gì?

- GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất phương án tìn tòi để trả lời các câu hỏi

trên.

HS nêu: .......

GV dẫn dắt để HS thống nhất dùng phương án thí nghiệm.

4. Thực hiện phương án tìm tòi.- GV yêu cầu HS viết câu hỏi và dự đoán vào vở trước khi làm thí nghiệm.

- Trả lời cho câu hỏi 1: Đá vôi cứng hơn hay mềm hơn đá cuội?

- Để trả lời cho câu hỏi 2: Dưới tác dụng của a xít và chất lỏng, đá vơi có phản

ứng gì?

+ Thí nghiệm 1: Sử dụng 2 cốc nhựa đựng nước lọc, bỏ vào cốc thứ nhất 1 cục đá

vôi, bỏ vào cốc thứ 2 cục đá cuội. HS quan sát hiện tượng xảy ra.

+ Thí nghiệm 2: Nhỏ giấm vào hòn đá vơi và hòn đá cuội. Quan sát hiện tượng

xảy ra.

Qua 2 thí nghiệm, HS có thể thấy: Đá cuội khơng có phản ứng gì (Khơng thay

đổi gì) khi găp nước hoặc a xít (Giấm) còn đá vôi bỏ vào trong nước sẽ sôi lên,

nhão ra và bốc khói; khi gặp a xít sẽ sủi bọt và có khói bốc lên.

5. Kết luận kiến thức.- HS ghi vào bảng nhóm và vở khoa học sau khi làm thí nghiệm.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm

HS kết luận: Đá vơi khơng cứng lắm, dễ bị vở vụn,dễ bị mòn,sủi bọt khi gặp

giấm, nhão ra và sơi lên khi gặp nước.

HĐ 2: Tìm hiểu về ích lợi của đá vôi:- Cho HS đối chiếu với suy nghĩ ban đầu và đối chiếu với SGK.

- Cách bảo quản các núi đá vôi.- NT cho các bạn thống nhất ý kiến trong nhóm.

* Báo cáo với GV những việc đã làm.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGChia sẻ với người thân nội dung vừa học.TUẦN 15

Tiết 29: THỦY TINH

Ngày dạy:

I.MỤC TIÊU:

- Sau bài học , học sinh biết: Làm thí nghiệm để tìm ra tính chất đặc trưng của

thủy tinh.

- Nêu được một số tính chất, cơng dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng

thủy tinh.

* GDBVMT: Giữ vệ sinh môi trường khi sản xuất và khi đã sử dụng đồ dùng

bằng thủy tinh.

II.CHUẨN BỊ:

- GV: Cốc bằng thủy tinh, a- xít, máy lửa, miếng thủy tinh.

- HS: Giấy thí nghiệm, bút dạ, bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

* Khởi động: Giới thiệu về lớp học

- Chủ tịch Hội đồng tự quản giới thiệu về Ban Tự quản.

- Từng nhóm giới thiệu các thành viên trong nhóm.

- Phó Chủ tịch hội đồng ơn bài cho các bạn.

+ PCT Hội đồng nhận xét

+ GV nhận xét.

- GV giới thiệu tên bài. HS ghi tựa bài vào vở

- Mỗi học sinh tự đọc mục tiêu

- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học:

+ Mời bạn nêu mục tiêu

+ Để đạt được mục tiêu bài học, các bạn cần làm gì?

A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Tình huống xuất phát

- Em hãy kể tên đồ dùng bằng thủy tinh

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS- Lần lượt từng HS trong nhóm nêu.

- u cầu HS mơ tả những hiểu biết ban đầu của mình về tính chất của thủy tinh.

- HS làm việc cá nhân: ghi vào phiếu học tập ( Điều em nghĩ) những hiểu biết ban

đầu của mình về tính chất của thủy tinh.- Trình bày quan điểm của mình trong nhóm. Thống nhất và kết luận.

3. Đề xuất câu hỏi:- GV yêu cầu: Em hãy nêu thắc mắc của mình về tính chất của thủy tinh (có thể cho

HS nêu miệng)

4.Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:- Đề xuất phương án của cá nhân- Thực hành thí nghiệm trong nhóm.

* Báo cáo với GV những việc đã làm.

5. Kết luận kiến thức mới:- Kết luận chung, rút ra bài học.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGChia sẻ với người thân nội dung vừa học.TUẦN 15

Bài 30 : CAO SU

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

- Sau khi học, HS biết được cao su có tính đàn hồi tốt; ít bị biến đổi khi gặp

nóng, lạnh; cách điện, cách nhiệt tốt; không tan trong nước, tan trong một số chất

lỏng khác; cháy khi gặp lửa.

III. THIẾT BỊ CẦN DÙNG CHO HOẠT ĐỘNG:

- GV chuẩn bị đồ dùng đủ cho các nhóm: bóng cao su, sợi dây cao su, miếng

cao su dán ống nước hoặc bã kẹo cao su; nước sơi, nước lạnh, một ít xăng, 2 li thủy

tinh, một miếng ruột lốp xe đạp, một cây nến, một bật lửa, đá lạnh, vài sợi dây cao su,

một đoạn dây cao su dài 5-10cm, mạch điện được lắp sẵn với pin và bóng đèn.

- HS: Chuẩn bị vở thí nghiệm, bút xạ, bảng nhóm

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

* Khởi động: Giới thiệu về lớp học

- Chủ tịch Hội đồng tự quản giới thiệu về Ban Tự quản.

- Từng nhóm giới thiệu các thành viên trong nhóm.

- Phó Chủ tịch hội đồng ôn bài cho các bạn.

+ PCT Hội đồng nhận xét

+ GV nhận xét.

- GV giới thiệu tên bài. HS ghi tựa bài vào vở

- Mỗi học sinh tự đọc mục tiêu

- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học:

+ Mời bạn nêu mục tiêu

+ Để đạt được mục tiêu bài học, các bạn cần làm gì?

A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Tình huống xuất phát

Em hãy kể tên các đồ dùng được làm bằng cao su.

2. Nêu ý kiến ban đầu của HS- Lần lượt từng HS trong nhóm nêu.- u cầu HS mơ tả những hiểu biết ban đầu của mình về tính chất của cao su.

- HS làm việc cá nhân: ghi vào phiếu học tập ( Điều em nghĩ) những hiểu biết ban

đầu của mình về tính chất của cao su.- Trình bày quan điểm của mình trong nhóm. Thống nhất và kết luận.

3. Đề xuất câu hỏi:- GV yêu cầu: Em hãy nêu thắc mắc của mình về tính chất của cao su (có thể cho

HS nêu miệng)

4.Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu:- Đề xuất phương án của cá nhân- Thực hành thí nghiệm trong nhóm.

* Báo cáo với GV những việc đã làm.

5. Kết luận kiến thức mới:- Kết luận chung, rút ra bài học.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGChia sẻ với người thân nội dung vừa học.BÀI 36: Hỗn hợp

I. MỤC TIÊU:

- Học sinh làm thí nghiệm để biết cách:

- Tạo ra một hỗn hợp.

- Tách các chất trong hỗn hợp.

II. ĐỒ DÙNG:

- Học sinh: + Muối tinh, mì chính, hạt tiêu bột, chén nhỏ, thìa nhỏ.

- Giáo viên: + Một đĩa muối ớt, một đĩa gạo có lẫn sạn, một cốc nước vẩn đục.

+ Hỗn hợp chứa chất rắn khơng bị hồ tan trong nước (cát trắng, nước),

phễu, giấy lọc, bông thấm nước.

+ Hỗn hợp chứa chất lỏng khơng hồ tan vào nhau ( dầu ăn, n ước), cốc

đựng nước, thìa.

+ Gạo có lẫn sạn, rá vo gạo, chậu nước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

* Khởi động: Giới thiệu về lớp học

- Chủ tịch Hội đồng tự quản giới thiệu về Ban Tự quản.

- Từng nhóm giới thiệu các thành viên trong nhóm.

- Phó Chủ tịch hội đồng ôn bài cho các bạn.

+ PCT Hội đồng nhận xét

+ GV nhận xét.

- GV giới thiệu tên bài. HS ghi tựa bài vào vở

- Mỗi học sinh tự đọc mục tiêu

- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học:

+ Mời bạn nêu mục tiêu

+ Để đạt được mục tiêu bài học, các bạn cần làm gì?

A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Tình huống xuất phátCho HS quan sát một đĩa muối ớt, một đĩa gạo có lẫn sạn, một cốc nước vẩn đục.

- Các em hãy ghi những hiểu biết, suy nghĩ ban đầu của mình vào vở cá nhân- HS nêu hiểu biết ban đầu vào vở cá nhân.- Thảo luận, gắn tờ thảo luận lên bảng.

2. Đề xuất câu hỏi.- HS so sánh sự giống và khác nhau của các nhóm từ đó học sinh đề xuất các câu hỏi

liên quan đến nội dung kiến thức.

- HS đưa câu hỏi thắc mắc

3. Đề xuất các phương án giải quyết

- Đề xuất phương án của cá nhân4. Thực hành thí nghiệm- Thực hành thí nghiệm trong nhóm.

* Báo cáo với GV những việc đã làm.

5. Kết luận kiến thức mới:- Kết luận chung, rút ra bài học.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGChia sẻ với người thân nội dung vừa học.TUẦN 19:

Bài 37:DUNG DỊCH

(Bài này áp dụng PP BTNB vào tất cả các hoạt động của bài)

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học HS biết cách tạo ra một dung dịch, kể tên một số dung dịch, nêu

một số cách tách các chất trong dung dịch.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

* Khởi động: Giới thiệu về lớp học

- Chủ tịch Hội đồng tự quản giới thiệu về Ban Tự quản.

- Từng nhóm giới thiệu các thành viên trong nhóm.

- Phó Chủ tịch hội đồng ơn bài cho các bạn.

+ PCT Hội đồng nhận xét

+ GV nhận xét.

- GV giới thiệu tên bài. HS ghi tựa bài vào vở

- Mỗi học sinh tự đọc mục tiêu

- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học:

+ Mời bạn nêu mục tiêu

+ Để đạt được mục tiêu bài học, các bạn cần làm gì?

A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Tình huống xuất phát- Giáo viên cho HS quan sát 3 li nước: 1 li đựng nước, 1 li bỏ đường vào và 1 li

khuấy nước và đường.

- GV hỏi: Theo em, trong 3 li nước trên, li nào được gọi là dung dịch?Cho HS quan

sát một đĩa muối ớt, một đĩa gạo có lẫn sạn, một cốc nước vẩn đục.

Học sinh làm việc cá nhân: ghi lại những hiểu biết ban đầu của mình vào vở thí

nghiệm về dung dịch thông qua quan sát các li nước và qua vốn sống thực tế của các

em.- Thảo luận, gắn tờ thảo luận lên bảng.

2. Đề xuất câu hỏi.- HS so sánh sự giống và khác nhau của các nhóm từ đó học sinh đề xuất các câu hỏi

liên quan đến nội dung kiến thức.

- HS đưa câu hỏi thắc mắc

3. Đề xuất các phương án giải quyết

- Đề xuất phương án của cá nhân4. Thực hành thí nghiệm- Thực hành thí nghiệm trong nhóm.

* Báo cáo với GV những việc đã làm.

5. Kết luận kiến thức mới:- Kết luận chung, rút ra bài học.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGChia sẻ với người thân nội dung vừa học.Bài 46- LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN (TIẾT 1)I. Mục tiêu

- Lắp được mạch điện thắp sáng đơn giản bằng pin, bóng đèn, dây dẫn.

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình trang 94, 95, 97 SGK.

- Chuẩn bị theo nhóm: Một cục pin, dây đồng có vỏ bọc bằng nhựa, bóng đèn pin, ...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

* Khởi động: Giới thiệu về lớp học

- Chủ tịch Hội đồng tự quản giới thiệu về Ban Tự quản.

- Từng nhóm giới thiệu các thành viên trong nhóm.

- Phó Chủ tịch hội đồng ơn bài cho các bạn.

+ PCT Hội đồng nhận xét

+ GV nhận xét.

- GV giới thiệu tên bài. HS ghi tựa bài vào vở

- Mỗi học sinh tự đọc mục tiêu

- Nhóm trưởng chia sẻ với bạn về mục tiêu bài học:

+ Mời bạn nêu mục tiêu

+ Để đạt được mục tiêu bài học, các bạn cần làm gì?

A/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Tình huống xuất phátTình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề

- Các em hãy thi nhau kể các thiết bị điện có trong phòng học này.

- GV u cầu HS quan sát pin và đọc kí hiệu có trên thân pin? Quan sát bóng đèn và

chỉ cho nhau về vị trí của dây tóc, núm thiếc và đui của bóng đèn?

- GV giới thiệu tranh vẽ các mạch điện và yêu cầu HS quan sát và dự đoán xem hình

vẽ nào bóng điện sẽ sáng hình vẽ nào bóng đèn khơng sáng .- Thảo luận, gắn tờ thảo luận lên bảng.

2. Đề xuất câu hỏi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×