Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mức độ suy hô hấp:

Mức độ suy hô hấp:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Biểu đồ 2.1 Đường biểu diễn tỷ lệ bạch cầu đa nhân, tân cầu theo tuổi[33]

• Mức độ thiếu máu dựa vào Hb

Bảng 2.4 Mức độ thiếu máu dựa theo Hb[33]

Mức độ thiếu máu

Không thiếu máu

Thiếu máu nhẹ

Thiếu máu vừa

Thiếu máu nặng

Thiếu máu rất

nặngHb (g/ dl)

>11

> 9 – 11

>6–9

>3–6

≤3Nhập khoa Nhi

Thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu:

2 tháng – 15 tuổi

Lâm sàng: ho, thở nhanh ± rút lõm ngực

X quang hình ảnh viêm phổi thùyLÔ NGHIÊN CỨUMục tiêu 1Làm Bệnh án mẫuLấy mẫu

Cấy

Soi, cấyKhống được cấy(Phòng Xn HsVs)Phân lập

ĐượcKhơng phân

lập đượcKháng sinh theoKháng sinh theotác nhânkinh nghiệmMục tiêu 2Mục tiêu 3

Xuất việnTử vongSơ đồ 2.1 Lưu đồ nghiên cứu2.4.3 Vật liệu sử dụng

• Phiếu thu thập số liệu, giấy viết và máy vi tính.

• Phân tích cơng thức máu , X quang phổi

• Định lượng CRP.

• Bộ dụng cụ cấy máu, cấy đàm.

2.4.4 Phương pháp xử lí số liệu

-Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.0 và xử lý, phân tíchbằng phần mềm Stata 13.0.

• Tính tần suất và tỷ lệ % cho các biến số định tính.

• Tính giá trị trung bình (hoặc trung vị) và độ lệch chuẩn cho các biến số định

lượng.

2• So sánh sự khác biệt giữa 2 tỷ lệ dựa vào test χ .

• So sánh sự khác biệt 2 giá trị trung bình dựa vào test Student hay còn gọi là

test T.

• Vẽ biểu đồ bằng phần mềm EXEL 2010, word 2010 và Stada 13.0.

2.5 Y ĐỨC CỦA ĐỀ TÀI

Nghiên cứu chúng tôi tuân thủ ngun tắc đạo đức về tơn trọng, lợi ích

và cơng bằng đối với con người. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu sau khi

được sự phê duyệt của hội đồng Y đức Bệnh viện tỉnh

Đề tài được sự đồng ý của hội đồng khoa học bệnh viện tỉnh

Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ được giải thích về mục tiêu của

nghiên cứu, được thơng báo về những lợi ích, rủi ro trong nghiên cứu và

đồng ý tham gia nghiên cứu bằng cách ký vào bảng đồng thuận.

Để bảo mật thông tin bệnh nhân, các dữ liệu nghiên cứu được mãhoá, nhập vào phần mềm quản lý dữ liệu và cất giữ trong tủ khóa.TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mức độ suy hô hấp:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×