Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu 2.6: Mẫu sổ chi tiết doanh thu tài khoản 511

Biểu 2.6: Mẫu sổ chi tiết doanh thu tài khoản 511

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCơng ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

SỔ CHI TIẾT DOANH THU TK 511

Tên mặt hàng: Bút chì 2BNgày

tháng02/01/

2016

02/01/

201615/01/

2016

15/01/

201618/01/

201620/04/

201630/04/

2016TK

Đ

Số

Ư lượngDiễn giảiXB cho siêu

thị sao HN

XB cho CH

Phương TúXB cho CH

Phương Trang

XB cho CH

BHBưởiXB cho BH

Thanh XuânXB cho CH

Thu MaiXB cho anh

Tùng

CộngDoanh thu

Thành tiền

Đơn giáTK131TổngTK3331

2.900.000

2.900.000

290.0002.900.000290.000

4.350.000

435.0002.900.0002.900.000290.000

13

1

111

2

1.450.00021.450.000 2.900.000

111

31.450.000 4.350.00013

113

111121.450.000

10

1.450.000

31.450.000 4.350.000

4.350.000

21.450.000 2.900.000

2.900.000241.450.000 14.500.00 20.300.000 34.800.000 3.480.000

0

11151: VNĐĐVT: đồngCác khoản giảm trừTK111Loại ngoại tệ

14.500.000 14.500.000 1.450.000Thuế

TK333

2

Tổng290.000TK 532

TK11

TK131 Tổng

1

290.000435.000290.0001.450.000

435.000

435.000

290.000

290.0003.480.00051SV: Đào Thị Thu TrangLớp: CQ50/21.01290.000 290.000290.000 290.000Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCơng ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

SỔ CHI TIẾT DOANH THU TK 511

Tên mặt hàng: Bút chì 5B

Loại ngoại tệ

ĐVT

Ngày

tháng02/01/2

016

02/01/2

01608/01/2

016

15/01/2

016

20/01/2

01629/01/2

01630/01/2

016TKĐ Số

Diễn giải

Ư lượn Đơn giá

g

XB cho CH 111

1 3.920.000

Phương Tú

XB cho ST 131

2

3.920.000

Sao Hà Nội

XB cho Đại 131

1

3.920.000

lý An Vĩnh

XB cho CH 111

1

3.920.000

Phương

Trang

XB

cho 131

2

3.920.000

Phương Tú

XB cho đại 131

3

3.920.000

lý Anh Vinh

XB cho CH 111

2

3.920.000

Thanh Hoa

Cộng

12 3.920.000Doanh thu

Thành tiềnCác khoản giảm trừ

Thuế

TK333

2

TK 532TK111TK131TổngTK3331

3.920.000

3.920.000

392.0007.840.0007.840.000784.000

3.920.000

3.920.000

392.0003.920.000392.000392.0007.840.0007.840.000784.000784.000

11.760.000

11.760.000

1.176.000

7.840.000

7.840.000

784.00015.680.00031.360.00047.040.0004.704.000

3.920.00052: VNĐ

: đồngTổngTK1

11

TK131Tổng

1.176.000

235.200

235.200

784.000235.200235.200

392.000

784.000

392.0004.704.00052SV: Đào Thị Thu TrangLớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCơng ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

SỔ CHI TIẾT DOANH THU TK 511

Tên mặt hàng: Bút chì màu loại 24 cây

Loại ngoại tệ : VNĐ

ĐVT

: đồng

Ngày

tháng03/01/2

016

03/01/2

01610/01/2

01615/01/2

01620/01/2

01627/01/2

01630/01/2

016TK Số

Diễn giải

ĐƯ lượ Đơn giá

ng… …XB cho CH 111 3 1.970.000

Xuân Lan

XB cho ĐL Lan 111 6 1.970.000

Anh… …XB cho Đại lý 131 4 1.970.000

Trúc Anh… …XB cho CH 111 2 1.970.000

Phương Trang… …XB cho CH 131 2 1.970.000

Phương Tú… …XB cho CH 131 3 1.970.000

Thu Châu… …XB cho CH

111 10 1.970.000

Nhật Tân

Cộng

30 1.970.000Doanh thu

Thành tiềnCác khoản giảm trừ

ThuếTK111TK131TổngTK3331TK3332TổngTK111

5.910.000

5.910.000

591.000

591.00011.820.0001.182.0001.182.000236.40011.820.000TK 532

TK13

1

Tổng236.400

7.880.000

7.880.000

788.000

788.000

3.940.000

3.940.000

394.000

394.000

3.940.000

3.940.000

394.000

3.940.000

3.940.000

1.970.000

5.910.000

591.000

5.910.000

19.700.000

19.700.000

1.970.000

1.970.000

239.400

239.40053.190.0005.910.00059.100.0005.910.0005.910.000475.8005353SV: Đào Thị Thu TrangLớp: CQ50/21.01475.800Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCũng như bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đồng thời với việc tiêu thụ

thì cơng ty phải xác định thuế tiêu thụ.

Thuế tiêu thụ mà doanh nghiệp phải nộp là thuế GTGT. Số thuế GTGT phải nộp

được tính bằng phương pháp khấu trừ với mức thuế suất là 10%.

Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào.

Trên bảng cơ sở bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hoá, dịch vụ được lập vào cuối

tháng và căn cứ vào sổ thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá mua trong tháng, kế toán

xác định số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 07-GTGT.

Cụ thể: Sản phẩm của Công ty chịu thuế ở mức 10% nên kế toán ghi vào dòng hàng

hố dịch vụ thuế suất 10% trên tờ khai thuế GTGT ghi vào cột doanh số bán chưa cột thuế

GTGT số liệu ở dòng tổng cộng của cột đó trên bảng kê. Căn cứ vào các hoá đơn GTGT

của hàng hoá mua vào và xác định số thuế GTGT được khấu trừ trong tháng và ghi vào

dòng "thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào".54SV: Đào Thị Thu Trang54Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhBiểu 2.7: Mẫu tờ khai thuế GTGT

TỜ KHAI THUẾ GTGT

Tháng 01 năm 2016

Tên cơ sở: Công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Mã số: 0700519739

ĐVT: VNĐ

STT

1

2

A

B

C

D

3

4

5.

6

7

A

B

8

9

10Doanh số bán chưa có

Thuế GTGT

Thuế GTGT

190.660.000

19.066.000

190.660.000

19.066.000Chỉ tiêu kê khaiHàng hoá dịch vụ bán ra

Hàng hoá dịch vụ chịu thuế

Hàng hoá xuất khẩu thuế suất 10%

Hàng hoá dịch vụ thuế suất 0%

Hàng hoá dịch vụ thuế suất 10%

190.660.000

Hàng hoá dịch vụ thuế suất 20%

Hàng hoá dịch vụ mua vào

Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua

vào

Thuế GTHT được khấu trừ

139.220.000

Thuế GTGT phải nộp hoặc được thái 13.922.000

quá kỳ

Thuế GTGT trước kỳ chuyển sang

Nộp thuế

Nộp thừa hoặc khấu trừ

Thuế GTGT đã nộp trong tháng

Thuế GTGT đã hoàn trả trong tháng

Thuế giá trị gia tăng phải nộp trong

tháng19.066.000139.220.000

13.922.0005.144.000Sổ chi tiết viết bằng chữ:

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2016.

Khi nộp thuế kế tốn phán ánh theo định khoản.

Nợ TK 3331.

Có TK 131.

Căn cứ vào các phiếu xuất kho kế toán lập tờ khai giá vốn hàng bán để đến cuối

tháng kếtchuyển vào TK 911.55SV: Đào Thị Thu Trang55Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhBiểu 2.8: Bảng kê giá vốn hàng bán TK 632

Bảng kê giá vốn hàng bán TK632

STTDiễn GiảiSố tiền1Xuất bán 2 thùng bút chì HB3.640.0002Xuất bán 2 thùng bút chì 2B2.020.0003Xuất bán 1 thùng bút chì 5B…………………………………………….22Xuất bán 3 thùng bút chì HB5.460.00023Xuất bán 2 thùng bút chì màu loại 24 cây2.500.000..

30…………………………….Xuất bán 10 thùng bút chì màu12.500.000CộngCăn cứ vào các phiếu xuất kho và hoá đơn GTGT, kế toán phản ánh các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh trong tháng và phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu như sau:

1. Ngày 15/1/2016: Xuất bán cho cửa hàng Phương Trang

* Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán phản ánh giá vốn hàng bán.

Trị giá thực tế thành phẩm xuất kho.

+ Bút chì 2B: 3 x 1.010.000= 3.030.000+ Bút chì HB: 2 x 1.820.000= 3.640.000+ Bút chì 5B: 1 x 3.120.000= 3.120.000+ Bút chì màu: 2 x 1.250.000= 2.500.000Cộng= 12.270.000Kế tốn phản ánh giá vốn

Nợ TK632: 12.270.000

Có TK 155: 12.270.000

(+ Bút chì 2B: 3 x 1.010.000= 3.030.000+ Bút chì HB: 2 x 1.820.000= 3.640.00056SV: Đào Thị Thu Trang56Lớp: CQ50/21.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu 2.6: Mẫu sổ chi tiết doanh thu tài khoản 511

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x