Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thứ hai: Áp dụng các khoản chiết khấu, giảm giá nhằm xúc tiến hoạt động bán hàng.

Thứ hai: Áp dụng các khoản chiết khấu, giảm giá nhằm xúc tiến hoạt động bán hàng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhKế tốn sử dụng TK 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” để hạch tốn.

Khi lập dự phòng ghi tăng chi phí:

Nợ TK 632

Có TK 159

Cuối niên độ kế tốn tiếp theo, trích bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu số

phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm sau lớn hơn số đã trích lập năm trước:

Nợ TK 632

Có TK 159

Cuối niên độ kế tốn tiếp theo, hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu số

phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm trước lớn hơn số phải trích lập năm sau

Nợ TK 159

Có TK 632

Về phía doanh nghiệp, nếu dự phòng thực sự xảy ra thì đó là nguồn bù đắp thiệt hại,

hơn nữa tăng chi phí làm giảm lãi, như vậy thuế phải nộp ít đi điều này có lợi cho doanh

nghiệp. Còn nếu lập dự phòng rồi mà điều đó khơng xảy ra thì doanh nghiệp hồn nhập dự

phòng vào thu nhập bất thường mà vẫn đảm bảo cân bằng giữa doanh thu và chi phí.

Thứ tư: cách tính lương nhân viên bán hàng

Lương nhân viên bán hàng nên tính vừa theo thời gian vừa tính lương theo doanh

thu. Trong đó nếu nhân viên đi làm đủ số ngày quy định sẽ được hưởng một mức lương

chính nào đó. Mức lương này sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào số ngày làm việc thực tế của

nhân viên bán hàng. Ngoài ra một phần lương của nhân viên bán hàng sẽ được tính theo

phần trăm doanh thu của tháng. Như vậy lương nhân viên bán hàng sẽ bằng lương tính

theo thời gian cộng với lương tính theo doanh thu. Qua đó sẽ đẩy mạnh hiệu quả trong

cơng tác bán hàng của công ty.

3.5. Các điều kiện để thực hiên giải pháp trên.

Để thực hiện các giải pháp trên doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

-Công ty cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật như: hệ thống máy tính, phần mềm kế

tốn, đào tạo nhân lực có thể sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.81SV: Đào Thị Thu Trang81Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệp-Học viện Tài chínhVề việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho công ty cần phân loại các mặt hàng có

giá trị biến động để tính và trích lập dự phòng. Kế tốn kho cần thường xun theo dõi, so

sánh giá trị của hàng hóa trong kho và giá trị thuần có thể thực hiện được để trích lập dự

phòng kịp thời.82SV: Đào Thị Thu Trang82Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhKẾT LUẬN

Trong mơi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển, các

doanh nghiệp nhà nước phải nỗ lực hơn nữa bằng chính năng lực của mình. Muốn đạt được

điểu này thì cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác kế toán bán hàng và xác định kết quả

bán hàng nói riêng càng phải được củng cố và hồn thiện hơn nữa để công tác này thực sự

trở thành công cụ quản lý tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận thức được điều đó, cơng ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen đã rất chủ động, quan

tâm tới khâu bán hàng và xác định kết quả bán hàng, trong đó phòng kế tốn đã góp phần

khơng nhỏ vào thành cơng chung của công ty. Trong thời gian tới với qui mô kinh doanh

càng mở rộng, em hy vọng rằng công tác tổ chức kế tốn của cơng ty sẽ hồn thiện hơn

nữa để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế thị trường.

Cuối cùng, em muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành tới GS.TS.NGND Ngô Thế Chi đã

tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hồn thành luận văn này, và em cũng muốn cảm ơn các bác,

các anh chị phòng TC –KT của cơng ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen, đặc biệt là chị Vũ Thị Ý

đã rất nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập và thu thâp tài liệu.

Do kiến thức có hạn, chưa có kinh nghiệm thực tế, thời gian đi thực tập lại không

nhiều, nên bản luận văn tốt nghiệp này của em chắc chắn sẽ khơng tránh khoi những thiếu

xót nhất định. Em rất mong được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cơ để luận văn của em

được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, ngày 10 thàng 4 năm 2016

Sinh viên

Đào Thị Thu Trang83SV: Đào Thị Thu Trang83Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình kế tốn tài chính – Trường Học viện Tài Chính 2013

2.Giáo trình kế tốn quản trị -Trường Học viện Tài Chính 2013

4.Hệ thống chuẩn mực kế tốn

5.Hệ thống kế tốn doanh nghiệp

6.Tài liệu về sự hình thành và phát triển của công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

7.Giáo trình Phân tích TCDN – trường Học viện Tài Chính.84SV: Đào Thị Thu Trang84Lớp: CQ50/21.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thứ hai: Áp dụng các khoản chiết khấu, giảm giá nhằm xúc tiến hoạt động bán hàng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x