Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ZHONG XIN HOA SEN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ZHONG XIN HOA SEN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhviệc được rõ ràng, dễ hiểu tránh sai sót và trùng lặp khơng cần thiết. Hệ thống chứng từ

mà công ty sử dụng phục vụ cho cơng tác hạch tốn ban đầu tương đối hoàn thiện. Các

chứng từ sử dụng đều phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh

đúng theo mẫu qui định của Bộ Tài chính ban hành. Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều

được phản ánh trên các hoá đơn, chứng từ, phù hợp về cả số lượng, nguyên tắc ghi chép

cũng như yêu cầu của công tác quản lý chứng từ. Quá trình ln chuyển chứng từ tạo điều

kiện cho kế tốn phản ánh kịp thời tình hình tiêu thụ hàng hố của công ty. Các chứng từ

sau khi đã sắp xếp, phân loại bảo quản và lưu trữ theo đúng chế độ lưu trữ chứng từ kế

toán của Nhà nước.

Với hệ thống TK sử dụng, công ty áp dụng đầy đủ các TK có liên quan đến q trình

bán hàng, tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho việc ghi chép hàng hố tiêu thụ, các khoản

doanh thu và cơng nợ với từng khách hàng.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kê khai hàng tồn kho.

Phương pháp này đảm bảo cung cấp thơng tin chính xác về tình hình biến động tài sản

trong doanh nghiệp.

3.1.2. Hạn chế.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nói trên, cơng tác kế toán nghiệp vụ bán hàng và

xác định kết quả bán hàng còn tồn tại một số hạn chế đòi hỏi phải đưa ra nhữngbiện pháp

cụ thể có tính thực thi cao nhằm khắc phục và hoàn thiện tốt hơn nữa. Do vậy sẽ giúp kế

toán thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ vốn có của mình, phục vụ cho yêu cầu quản

lý trong điều kiện hiện nay.

Trong kế tốn bán hàng, cơng ty chưa sử dụng các tài khoản phản ánh giảm giá hàng

bán và hàng bị trả lại. Khi phát sinh các khoản giảm trừ cho khách hàng, kế tốn cơng ty,

phản ánh vào TK 641 (CPBH)và coi như một chi phí bán hàng. Kiểu hạch tốn như vây là

chưa hợp lý, khơng đúng với qui định hiện hành từ đó gây khó khăn cho cơng tác theo dõi,

phân tích và quản lý chi phí chưa hồn thành nhiệm vụ của kế tốn là phản ánh đúng nội

dung kinh tế của các nghiệp vụ phát sinh.

Đối với mẫu sổ liên quan đến quá trình tiêu thụ. Hiện nay công ty sử dụng sổ chi tiết

bán hàng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sổ

được ghi chép theo thời gian, trình tự phát sinh các nghiệp vụ bán hàng song mẫu sổ của

công ty sử dụng chưa khoa học. Các chỉ tiêu trên sổ chưa có chỉ tiêu giá vốn bán hàng và

công ty chưa mở chi tiết cho từng mặt hàng mà tổng hợp các loại mặt hàng cho cùng một

77SV: Đào Thị Thu Trang77Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhmẫu sổ gây khó khăn cho việc xác định kết quả doanh thu chi tiết của từng mặt hàng. Việc

theo dõi như vậy đáp ứng được yêu cầu quản lý của công tác bán hàng. Yêu cầu đặt ra cho

việc chi tiết doanh thu đến từng loại hàng hóa, xác định kết quả lỗ, lãi cho từng loại hàng

trong kỳ kinh doanh. Có như vậy, các nhà quản lý trong cơng ty mới có những quyết định

kinh doanh, đúng đắn với từng loại hàng hóa.

3.2. Định hướng phát triển công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen đã

đạt được nhiều thành tự đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh hàng gia dụng. Trên đà phát

triển đó, trong một vài năm tới cơng ty có mục tiêu mở rộng quy mơ kinh doanh sang các

tỉnh thành lân cận. Đồng thời công ty cũng sẽ nhập thêm nhiều mặt hàng mới đáp ứng cho

nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

3.3. Yêu cầu hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty

TNHH Zhong Xin Hoa Sen.

Trong nền kinh tế thị trường, với chính sách mở cửa của Nhà Nước các doanh nghiệp

không những vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty trong nước mà còn phải đối

mặt với sự cạnh tranh từ phía các cơng ty nước ngồi. Do vậy để đứng vững trên thị trường

và hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp cần phải giám sát chỉ đạo thực

hiện sát sao mọi hoạt động kinh doanh diễn ra trong đơn vị mình.Với đòi hỏi bức xúc của

thực tiễn, các doanh nghiệp cần nhanh chóng nâng cao trình độ quản lý, trong đó có hệ

thống hạch tốn kế tốn cần được hoàn thiện để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản trị doanh

nghiệp . Để có thể thực hiện tốt vai trò của mình thì u cầu của việc hồn thiện cơng tác

cho phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế và đáp ứng yêu cầu quản lý ln là vấn đề cần

thiết . Khơng chỉ hồn thiện về những vấn đề lý luận chung mà việc áp dụng kế toán vào

từng doanh nghiệp cũng phải được nghiên cứu để ngày càng hồn thiện hơn .

Kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là bộ phận quan trọng trong cơng

tác kế tốn doanh nghiệp, đây là bộ phận cung cấp thông tin về công tác bán hàng, xác định

kết quả kinh doanh của công ty. Từ những thông tin đầy đủ, kịp thời do kế tốn cung cấp,

ban lãnh đạo cơng ty thấy được kết quả thực tế của từng hoạt động kinh doanh, để từ đó phân

tích, xác định được các mặt mạnh, mặt yếu trong kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ cho

công tác quản lý cũng như hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.78SV: Đào Thị Thu Trang78Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhHồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu bán hàng và xác định kết

quả bán hàng nói riêng là vấn đề cần thiết đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Phương

hướng muốn hồn thiện, muốn có tính khả thi thì trước hết phải đáp ứng được các u cầu

sau:

Hồn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá phải tuân thủ chuẩn mực, nguyên tắc của

chế độ kế toán hiện hành, trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, các chính sách của Nhà

nước, nhưng khơng cứng nhắc, đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo.Hồn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá phải phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh

doanh của ngành nói chung và cơng ty nói riêng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.Hồn thiện phải đem lại hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu và trình độ nghiệp vụ chuyên

môn của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế tốn.

Hồn thiện kế tốn hàng hố và tiêu thụ hàng hoá phải đáp ứng được yêu cầu cung

cấp thông tin đầy đủ và kịp thời trung thực và khách quan để đảm bảo cho quản lý của

doanh nghiệp

3.4. Các giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong

công ty.

Trong điều kiện phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay đang tạo quan hệ buôn bán

được diễn ra ngày càng mạnh mẽ, có thể nói kết quả bán hàng có ảnh hưởng rất quan trọng

đến sự tồn tại của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng

và xác định kết quả kinh doanh là yêu cầu cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

Qua thời gian thực tế tại công ty, với mong muốn tổ chức hợp lý hơn công tác bán

hàng và xác định kết quả kinh doanh, em xin đề xuất một số ý kiến:

Thứ nhất: Mẫu sổ chi tiết bán hàng công ty còn sử dụng mẫu cũ79SV: Đào Thị Thu Trang79Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhSỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên hàng hóa:

Năm:

Chứng từ

SHDiễn giảiNHMặtDoanh thuhàngSLĐGTTVATCác khoản giảm trừĐầu raThuế 512, 532, 531Thứ hai: Áp dụng các khoản chiết khấu, giảm giá nhằm xúc tiến hoạt động bán hàng.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì việc áp dụng các

hình thức giảm giá hàng bán là cần thiết trong thực tế kinh doanh. Vì vậy, cơng ty nên thực

hiện chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán theo

một tỷ lệ nhất định của mức độ sinh lợi của hàng hoá được chiết khấu để đưa ra mức giảm

giá cho khách hàng một cách hợp lý, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty.

Trong thời gian tới, Công ty nên đưa thêm nghiệp vụ chiết khấu thanh toán đối với

những khách hàng thanh toán sớm tiền hàng theo một tỷ lệ nhất định trên doanh thu chưa có

thuế GTGT, nhằm mở rộng quy mơ tiêu thụ thành phẩm và khuyến khích khách hàng thanh

tốn nhanh sòng phẳng cho Công ty trong thời gian ngắn nhất, hạn chế vốn bị chiếm dụng.

Thứ ba: Thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Trong thực tế, để hạn chế bớt những thiện hại và để chủ động hơn về tài chính

trong các trường hợp xảy ra do tác nhân khách quan như giảm giá hàng bán. Nhà nước cho

phép các doanh nghiệp lập dự phòng để phần nào giảm bớt những rủi do, do đó thực chất

việc lập dự phòng là quyền lợi về mặt tài chính của doanh nghiệp.

Khi kiểm kê hàng tồn kho kế toán phát hiện chênh lệch giữa giá trị hàng tồn kho ghi

trên sổ kế tốn với giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho, nếu giá trị thuần

có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá trị ghi trên sổ kế tốn thì cần trích lập

một khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

80SV: Đào Thị Thu Trang80Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhKế tốn sử dụng TK 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” để hạch tốn.

Khi lập dự phòng ghi tăng chi phí:

Nợ TK 632

Có TK 159

Cuối niên độ kế tốn tiếp theo, trích bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu số

phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm sau lớn hơn số đã trích lập năm trước:

Nợ TK 632

Có TK 159

Cuối niên độ kế tốn tiếp theo, hồn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu số

phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm trước lớn hơn số phải trích lập năm sau

Nợ TK 159

Có TK 632

Về phía doanh nghiệp, nếu dự phòng thực sự xảy ra thì đó là nguồn bù đắp thiệt hại,

hơn nữa tăng chi phí làm giảm lãi, như vậy thuế phải nộp ít đi điều này có lợi cho doanh

nghiệp. Còn nếu lập dự phòng rồi mà điều đó khơng xảy ra thì doanh nghiệp hồn nhập dự

phòng vào thu nhập bất thường mà vẫn đảm bảo cân bằng giữa doanh thu và chi phí.

Thứ tư: cách tính lương nhân viên bán hàng

Lương nhân viên bán hàng nên tính vừa theo thời gian vừa tính lương theo doanh

thu. Trong đó nếu nhân viên đi làm đủ số ngày quy định sẽ được hưởng một mức lương

chính nào đó. Mức lương này sẽ tăng hoặc giảm tùy thuộc vào số ngày làm việc thực tế của

nhân viên bán hàng. Ngoài ra một phần lương của nhân viên bán hàng sẽ được tính theo

phần trăm doanh thu của tháng. Như vậy lương nhân viên bán hàng sẽ bằng lương tính

theo thời gian cộng với lương tính theo doanh thu. Qua đó sẽ đẩy mạnh hiệu quả trong

công tác bán hàng của công ty.

3.5. Các điều kiện để thực hiên giải pháp trên.

Để thực hiện các giải pháp trên doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

-Công ty cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật như: hệ thống máy tính, phần mềm kế

tốn, đào tạo nhân lực có thể sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.81SV: Đào Thị Thu Trang81Lớp: CQ50/21.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ZHONG XIN HOA SEN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x