Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 19: Form quản trị người dùng

Hình 19: Form quản trị người dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài ChínhHinh 21: Form danh mục tài khoảnHình 20: Form danh mục khách hàngSv: Trần Khánh Chi79Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài ChínhHinh 21: form danh mục hàng hóaHinh 22: Form hóa đơn giá trị gia tăngSv: Trần Khánh Chi80Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài ChínhHinh 24: Form phiếu nhậpHinh 23: form phiếu xuất3Sv: Trần Khánh Chi81Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài ChínhHinh 25: Báo cáo tổng hợp doanh thuHinh 26: Báo cáo tổng hợp theo khách hàngSv: Trần Khánh Chi82Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài ChínhHinh 27: Bảng kê hóa đơn bán hàngSv: Trần Khánh Chi83Lớp:CQ51/41.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 19: Form quản trị người dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x