Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 1:Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Hình 1:Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính(1a) Hàng gửi bán.

(1b) Kết chuyển giá vốn hàng bán

(2) Kết chuyển giá vốn hàng bán.

(3) Kết chuyển giá vốn hàng bán để xá định kết quả.

(4) Kết chuyển doanh thu thuần.

(5) Bán hàng thu tiền ngay hoặc chưa thu tiền.

(6) Doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra.

(7) Hàng bán bị trả lại.

(8) Phản ánh thuế GTGT đầu ra của hàng bán bị trả lại.

B.Doanh thu bán hàng trực tiếp và doanh thu bán hàng theo

phương thức gửi hàng:

TK511TK111,112

Doanh thuTK3331

Thuế GTGT

(nếu có)Sp đã tiêu thụ

TK131

Số tiền chưa

thuC. Doanh thu bán hàng trả góp

Sv: Trần Khánh Chi30Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

TK511TK3331

ThuếTK515Số tiền

chưa

thuTK111.112Đã thu tiền

TK131TK3387

LãiD.Bán hàng có chiết khấu thanh tốn

-Bán hàng thu tiền ngay và được hưởng chiết khấu thanh toán

TK511TK111,112

Số tiền thanh toánTK3331TK635

Chiết khấu thanh toán-Bán hàng chịu hưởng chiết kháu thanh toánTK511TK131

Khi bán chịuTK111,112

Số tiền thanh toánKhi thanh toánTK3331TK635

CK thanh toánSv: Trần Khánh Chi31Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài ChínhCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN

BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ XÂY DỰNG

HỒNG LOAN

2.1. Khái quát về công ty TNHH Dệt May và Xây Dựng Hồng Loan:

2.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Dệt May và Xây Dựng Hồng Loan:

- Tên công ty : Công ty TNHH Dệt May và Xây Dựng Hồng Loan

-Đại diện pháp luật: Phan Thị Loan

-Địa chỉ: Số 83, đường Đinh Lễ, Phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An

-Số điện thoại :0383580199

-Mã số thuế: 29005254444

-Vốn điều lệ:

-Giấy phép kinh doanh: 2702000456, ngày cấp: 06-09-2006

-Loại hinh: Công ty TNHH

Công ty TNHH Dệt May và Xây Dựng Hồng Loan được thành lập vào

ngày 15 - 11- 2002

Trải qua hơn 14 năm thay đổi, công ty đã không ngừng phấn đấu vươn lên,

đạt thành tích cao, được cấp trên khen thưởng, điều đó chính là nhờ sự nhạy bén

trong cơng tác nắm bắt được xu thế phát triển của thị trường, đáp ứng được đòi

hỏi khắt khe của thị trường, sự sáng suốt của ban lãnh đạo, sự cố gắng của anh

chị em công nhân.

Ngành nghề kinh doanh và sản phẩm chủ yếu

Sản xuất, gia công hàng may mặc, hàng nội địa với danh mục sản phẩm

tương đối đa dạng như áo jacket, áo sơ mi, quần âu, quần jean, quần áo trẻ em

các loại,…Sv: Trần Khánh Chi32Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty:

Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của đơn vị minh, để thực sự mang

lại hiệu quả, Công ty tnhh dệt may và xây dựng Hồng Loan xây dựng mô hinh

theo kiểu hỗn hợp trực tuyến – chức năng. Giám đốc là người đứng đầu Công

ty và trực tiếp chỉ đạo. Mỡi phòng ban, mỡi bộ phận có trách nhiệm và quyền

hạn riêng đồng thời có mối liên hệ chức năng với các phòng ban khác, đảm

bảo hoạt động của Công ty cân đối và thông suốt trong tồn bộ hoạt động của

Cơng ty. Mơ hinh tở chức của công ty được mô tả qua sơ đồ sau:Hinh 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty

Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân cho công ty, chịu trách nhiệm

trước pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành bộ máy

quản lý của công ty.Sv: Trần Khánh Chi33Lớp:CQ51/41.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 1:Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x